نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصفوی, ملاحتfa_IR
dc.contributor.authorجوانمرد, مجیدfa_IR
dc.date.accessioned1400-03-19T17:15:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-06-09T17:15:21Z
dc.date.available1400-03-19T17:15:20Zfa_IR
dc.date.available2021-06-09T17:15:21Z
dc.date.issued2016-01-21en_US
dc.date.issued1394-11-01fa_IR
dc.date.submitted2015-09-19en_US
dc.date.submitted1394-06-28fa_IR
dc.identifier.citationصفوی, ملاحت, جوانمرد, مجید. (1394). تأثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی و روغن سبوس برنج بر کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکروبی تخم‌مرغ. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 11(6), 738-746. doi: 10.22067/ifstrj.v1394i6.50003fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i6.50003
dc.identifier.urihttps://ifstrj.um.ac.ir/article_35089.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/814871
dc.description.abstractهدف از این تحقیق، استفاده از پوشش خوراکی فعال بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی روغن سبوس برنج و ترکیب ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی، به منظور بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی، میکروبی و استحکام ساختاری تخم‌مرغ در برابر شکستگی و بطور کلی افزایش کیفیت و ماندگاری تخم‌مرغ می‌باشد. در این پژوهش، تأثیر پوشش‌دهی با کنسانتره پروتئین آب پنیر به تنهایی و در ترکیب با روغن سبوس برنج و ترکیب ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی بر روی ویژگی‌های کیفی و ماندگاری تخم‌مرغ بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان درصد کاهش وزن در همه گروه‌های پوشش داده شده به طور معنی‌داری (05/0 P<) کمتر از گروه شاهد (فاقد پوشش) است. ماندگاری تخم‌مرغ نیز با توجه به میزان اندیس Haugh و اندیس زرده حدود 4 هفته نسبت به نمونه‌های شاهد افزایش یافت . استحکام پوسته گروه‌های پوشش‌دار بیشتر از گروه کنترل بود . .حداقل غلظت ممانعت کنندگی عصاره آویشن شیرازی در محیط کشت 1میکرولیتر بود. غلظت 1 میکرولیتر عصاره آویشن شیرازی باعث کاهش بار میکروبی کل سطح پوسته تخم‌مرغ تا 87 % گردیده و غلظت 2 میکرولیتر، بار میکروبی کل را به صفر کاهش داد. در ارزیابی‌های حسی، از نظر گروه ارزیاب، تخم‌مرغ‌های پوشش دیده نسبت به گروه پوشش ندیده (شاهد) پذیرش نهایی بیشتری داشته و در میان تیمارها نیز تخم‌مرغ‌های پوشش دیده حاوی درصد پائین روغن سبوس برنج، پذیرش نهایی بیشتری از نظر مصرف‌کنندگان داشته است. بطور کلی استفاده از روش پوشش‌دهی به عنوان یک روش کاربردی و مقرون به صرفه، می‌تواند باعث حفظ پارامترهای کیفی در تخم‌مرغ شده و علاوه بر حفظ بازارپسندی محصول، منجر به افزایش ماندگاری در شرایط عرضه آن گردد.fa_IR
dc.format.extent489
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofنشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i6.50003
dc.subjectپوشش خوراکیfa_IR
dc.subjectتخم‌مرغfa_IR
dc.subjectکنسانتره پروتئین آب پنیرfa_IR
dc.subjectعصاره آویشن شیرازیfa_IR
dc.subjectماندگاریfa_IR
dc.titleتأثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی و روغن سبوس برنج بر کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکروبی تخم‌مرغfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد شهر قدسfa_IR
dc.contributor.departmentسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue6
dc.citation.spage738
dc.citation.epage746


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد