دوره 21, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه نقش مدیریت شهری نوین در کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر شهر کرج 

  قادری, صلاح الدین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-06-21)
  حکمرانی و مدیریت شهری نوین بیش از آن­که بر مولفه­های کالبدی و اقتصادی تاکید کند بر مولفه­های اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی تاکید دارد. آسیب­های اجتماعی یکی از چالش­های اساسی کلان­شهرهای امروز است که نیازمند تلاش مدیریت ...

 • تحلیل جامعه شناختی علل و پیامدهای خشونت خانگی (مورد مطالعه: شهرهای زلزله زده تازه آباد و جوانرود) 

  حسینی, نامدار؛ سفیری, خدیجه؛ میرزایی, سید محمدسید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-06-21)
  این پژوهش با هدف بررسی علل به­وجود آورنده و پیامدهای ناشی از آن، در میان عاملان خشونت خانگی در شهرهای تازه آباد و جوانرود در استان کرمانشاه، بعد از زلزله سال 1397 می­باشد. هدف این پژوهش بررسی درک عاملان خشونت از علل، شرایط ...

 • اقتصادسیاسی طرد (حاشیه‌نشین‌سازی محله شهیاد در کرمانشاه) 

  معمارباشی, محمدرضا؛ فرهادی, محمد؛ قلی‌پور, سیاوش (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-06-21)
  مسأله‌ مرکزی مکتوب حاضر مطالعۀ حاشیه‌نشین‌سازی از منظر اقتصادسیاسی است. از این منظر استدلال می‌کند حاشیه‌نشینی‌شدگی پدیده‌ای برساخته و حاصل مکانیزم‌های پنهانِ انباشت و گردش سرمایه است که دولت از عاملان مهم آن در ایران است. ...

 • دقتمندی در تحقیقات کیفی 

  عباس زاده, محمد؛ شمسی متنق, فرهاد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-06-21)
  انجام مطالعات اجتماعی تجربی به روش کیفی و فضای تکوینی و درحال جافتادن این روش­ها بحث ارزیابی این تحقیقات و اعتبار و دقتمندی یافته­های این پژوهش­ها را مطرح کرده است. به­خصوص این مسئله در کشور ما با حجم پایین مقالات چاپ­شده ...

 • بررسی عومل کلان تأثیرگذار بر ارتباط متقابل علم و صنعت و ارزیابی وضعیت ایران 

  غلامی, محسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-06-21)
  در راستای بررسی ارتباط متقابل علم و صنعت (ا.م.ع.ص) یک مدل سیستمی در قالب چارچوب نظام­های چهارگانه پارسونز در سطح کلان ارائه شده است. سپس با استفاده از داده‌های مربوط به 128 کشور، همبستگی و رگرسیون میان عوامل اساسی ارزیابی ...

 • آزمون بین‌کشوری نظریة بازار دین 

  طالبان, محمّدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر برای آزمون تجربی نظریة بازار دین سازمان داده شده است. در فرمول­بندی اصلی نظریة بازار دین، کاهش تنظیمات دینی حکومت در یک جامعه، تکثر مذهبی را پرورش می‌دهد، تکثر مذهبی موجب رقابت می‌گردد و رقابت بنگاه‌ها یا مؤسسات ...