مرور دوره 1, شماره 1 بر اساس عنوان

 • ارتباط اصل بی طرفی دادرس با برخی از اصول دادرسی مدنی در حقوق فرانسه 

  بختیاری, مرضیه (2021-01-20)
  اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی ...

 • بررسی جایگاه ملی کردن و مصادره اموال در حقوق ایران 

  مسیح زاده, فاطمه (2021-01-20)
  به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، ...

 • حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک 

  شجاع سنگچولی, مهرویه (2021-01-20)
  حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه ...

 • سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین؛ رفیعی طباطبایی, مطهره السادات (2021-01-20)
  در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر ...

 • سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین؛ رفیعی طباطبایی, مطهره السادات (2021-01-20)
  در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر ...

 • سخن سردبیر 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین (2021-01-20)
  پیشرفت روز افزون دانش حقوقی، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش ها و تحقیقات حقوقی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب کرده است. در این راستا مجلات حقوقی نقشی مهم در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای این پژوهش ها و نیز ایجاد ...

 • محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی 

  طهماسبی, لیلا؛ رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین (2021-01-20)
  اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت و آزادی طرفین در تعیین شکل قرارداد، محتوا و آثار آن می شود. البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و  عدالت عمومی لزوم وضع قواعدی در محدودیت آزادی ...

 • کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 

  خندانی, دکتر سید پدرام؛ شجاع سنگچولی, مهرویه (2021-01-20)
  علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می‌آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می‌شد که در سطح خیابان از ...