مجله علمی حقوق و مطالعات نوین

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • گذری بر قاعده تفسیر به نفع متهم، در پرتو نقد بخشنامه مورخ 18/ 03/ 1399 دادستانی کل کشور 

  عامری شهرابی, دکتر ابوالفضل (2021-05-22)
  قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده ...

 • تشخیص مسئولیت مدنی و اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران 

  حیدری رمضان, زهرا (2021-05-22)
  هدف از این تحقیق علاوه بر بررسی مسئولیت مدنی بر اساس تساوی در زمینه نحوه توزیع مسئولیت در حالت طولی (اسباب متعدد، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع مباشر) و اسباب عرضی در قانون مجازات اسلامی جدید، پاسخ به این دو سؤال است که ...

 • تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران 

  حیدری رمضان, زهرا (2021-05-22)
  اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد ...

 • سخن سردبیر 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین (2021-05-22)
  پیشرفت روز افزون دانش حقوقی، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش ها و تحقیقات حقوقی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب کرده است. در این راستا مجلات حقوقی نقشی مهم در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای این پژوهش ها و نیز ایجاد ...

 • سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین؛ رفیعی طباطبایی, مطهره السادات (2021-01-20)
  در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر ...

 • بررسی جایگاه ملی کردن و مصادره اموال در حقوق ایران 

  مسیح زاده, فاطمه (2021-01-20)
  به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، ...

 • ارتباط اصل بی طرفی دادرس با برخی از اصول دادرسی مدنی در حقوق فرانسه 

  بختیاری, مرضیه (2021-01-20)
  اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی ...

 • حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک 

  شجاع سنگچولی, مهرویه (2021-01-20)
  حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه ...

 • محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی 

  طهماسبی, لیلا؛ رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین (2021-01-20)
  اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت و آزادی طرفین در تعیین شکل قرارداد، محتوا و آثار آن می شود. البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و  عدالت عمومی لزوم وضع قواعدی در محدودیت آزادی ...

 • سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین؛ رفیعی طباطبایی, مطهره السادات (2021-01-20)
  در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر ...

 • کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 

  خندانی, دکتر سید پدرام؛ شجاع سنگچولی, مهرویه (2021-01-20)
  علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می‌آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می‌شد که در سطح خیابان از ...

 • سخن سردبیر 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین (2021-01-20)
  پیشرفت روز افزون دانش حقوقی، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش ها و تحقیقات حقوقی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب کرده است. در این راستا مجلات حقوقی نقشی مهم در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای این پژوهش ها و نیز ایجاد ...