دوره 21, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع «زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای» (The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal Perspective) با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» 

  یوسفی, سعیدرضا؛ میردهقان فراشاه, مهین ناز (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  هدف از پژوهش حاضر نقد و بررسی پژوهشی با عنوان «منطقه کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» نوشتهی دونالد ال. استیلو (2019) میباشد. این پژوهش که در قالب فصل پنجم از کتاب «زبانها و زبانشناسی آسیای غربی: رویکردی منطقهای»  ...

 • تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی 

  هادی‌زاده, محمدجواد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  ضرورت آموزش م‍وثر و کاربردی دستور، براساس نظریه‌ها و رویکردهای نوین آموزش زبان دوم امری پذیرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که متون به کارگرفته شده در مراکز آموزش زبان فارسی تا چه اندازه با دستاوردهای ...

 • آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درسنامۀ «نبض زندگی» براساس بازبینۀ میکلی 

  وکیلی فرد, امیررضا؛ احمدی خلخالی, نادیا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  برای ارزیابی و نقد علمی منبع آموزشی «نبض زندگی» (1395)، دو گروه شامل 25 نفر مدرس آموزش زبان فارسی و همچنین 32 فارسی­آموزغیرایرانی، این منبع را بر اساس گویه­های بازبینه­ی میکلی (2005) بررسی کردند. داده‌های حاصل در مورد ...

 • نقد کتاب روان‌شناسی زبان 

  نبی فر, شیما (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  در مقاله زیر کتاب روان­شناسی زبان نوشته دیوید دبلیو کرول ترجمه حشمت­اله صباغی نقد شده است. کتاب به­لحاظ صوری و محتوایی توصیف و ترجمه آن بر اساس عواملی مانند سبک نویسنده، گزینش معادل­های واژگان عمومی و تخصصی، مسائل دستوری ...

 • معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان 

  مقدم کیا, رضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  مقاله حاضر به نقد ترجمه کتاب «بهداشت زبان» (1395) نوشته دبورا کمرون (2012) اختصاص دارد. کار بررسی و نقد ترجمه این کتاب برمبنای مدل نقد ترجمه خانم کاتارینا رایس (Reiss, 2000) و در سطوح مختلف معنایی، دستوری، واژگانی، و سبکی ...

 • بررسی و نقد کتاب واژه‌نامۀ توصیفی فرهنگ‌نویسی 

  مُشیّدی, مسعود؛ مقصودی, مجتبی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  در این مقاله، «واژه­نامه توصیفی فرهنگ­نویسی» نوشته فریبا قطره با رویکردی توصیفی – انتقادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، هم جنبه­های صوری و ساختاری کتاب از نظر رعایت اصول نگارش علمی مورد توجه قرار گرفته  ...

 • نقد و بررسی کتاب استعاره 

  گلشائی, رامین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  این مقاله به بررسی و نقد ترجمة کتاب استعاره نوشتة دیوید پانتر می‌پردازد که توسط محمدمهدی مقیمی‌زاده به فارسی ترجمه و توسط انتشارات علم منتشر شده است. پانتر در این کتاب، کارکردهای استعاره را در حوزه‌های مختلف دانش بشری از ...

 • نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی 

  قیومی, مسعود (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  دستور وابستگی یکی‎از دستورهای صورتگرا است که براساس وابستگی بین عناصر واژگانی یک جمله بنا نهاده شده‎است. این وابستگی‎ها مبتنی‎بر ظرفیت واژگان است؛ بنابراین، بازنمایی معنایی واژه‎ها در چارچوب ظرفیت ستون فقرات این دستور است. ...

 • نقد عقل محض زبانی:خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریة زبان 

  صفایی‌قلاتی, مهدی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  «تمهیدات یلمزلف» شرحی است از نظریة صوری و پیچیدة «تحلیل بنیادی» که ادعای آن تبیین شناخت آدمی به طور کل در قالب یک نظام محاسباتی جامع است. مترجم فارسی از عهدة بزرگترین چالش در ترجمة این اثر، یعنی انتخاب برابرنهادهای فارسی ...

 • نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه شناسی سخت تا نشانه – انسان‌شناسی نرم 

  شعیری, حمید رضا؛ سیدابراهیمی, فاطمه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  کتاب سیر نشانه‌شناسی مجموعه مقالاتی است که زیر نظر پاول کوبلی(2001) منتشر شده است. راحله قاسمی ترجمه­ی این کتاب را بر عهده داشته و نشر سیاهرود آن را منتشر کرده است. این کتاب شامل ده فصل است و در مجموع، مساله اصلی فصل­ها ...

 • نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی 

  شریفی, ساغر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی حاوی مقالاتی در باب فرهنگ‌نویسی به قلم گروهی از فرهنگ‌نویسان معروف و معتبر است. فرهنگ‌نویسی مدرن در ایران علمی نوپاست و آثار منتشرشده در این حوزه در زبان فارسی اندک‌اند. این امر و نیز ...

 • معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان 

  سعیدنیا, گلرخ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  در این نوشته به معرفی کتاب زبان‌شناسی و رماناثرراجر فاولرو نقد ترجمة محمد غفاری (تهران، نشر نی، 1396، 358 صفحه، چاپ اول 1390 و چاپ دوم 1396)، پرداخته می  شود. در دوران اخیر فرآیند نقد به مرحله ای از رشد خود رسیده، که در ...

 • تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائۀ بازخورد تصحیحی شفاهی در کلاس درس 

  زندمقدم, امیر؛ اسلامی, فرانک (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  با توجه به نقش مهم بازخوردهای تصحیحی شفاهی­ در پیشرفت یادگیری زبان­ و عدم وجود پژوهش کافی در خصوص نگرش مدرسان زبان، به‌خصوص مدرسان زبان فارسی، به ارائه بازخورد تصحیحی شفاهی، هدفِ پژوهش حاضر بررسی، تحلیل و نقد نگرش مدرسان ...

 • ارزشیابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی 

  رمضانی, احمد؛ محمد‌شفیعی, عبدالسعید؛ یزدانی, زینب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  در این مقاله نقاط قوت و ضعف ظاهری و محتوایی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌­سازی و نگارش پایه سوم ابتدایی تحلیل می‌شود. پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و از دو رویکرد کیفی (گروه کانونی و تحلیل محتوا) و کمی استفاده شده است. نمونه‌گیری ...

 • نقد و تحلیل کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان 

  دانای طوس, مریم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  کتاب «طراحی برنامۀ آموزشی زبان» فرایند طراحی برنامۀ درسی را با جزئیات توصیف می­کند و فرصت­هایی برای تمرین و کاربست فراهم می­آورد. این کتاب که نوشته پُل نِیشن و جان مکالیستر است، در سال 2010 منتشر شده، توسط میردهقان، مجیدی، ...

 • نقد کتاب دوازده متن باستانی 

  جعفری دهقی, محمود (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  کتاب دوازده متن باستانی حاصل سالها تحقیق و تتبع بیژن غیبی در متون ایرانی باستان بویژه متون فارسی میانه است. مؤلف در هر یک از مقالات نخست به ارائۀ منابع، و سپس به متن پهلوی، آوانویسی، ترجمۀ متن، یادداشت های لغت شناسی و توضیح ...

 • بررسی کتاب شهرستان‌های ایرانشهر نوشته‌ای به زبان فارسیِ میانه دربارۀ تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران 

  جعفری دهقی, شیما (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  شهرستان‌های ایرانشهر یا شهرستان‌های ایران رسالۀ کوچکی است به زبان فارسی میانه و موضوع آن جغرافیای تاریخی شهرهاست. این رساله را تا کنون، هدایت، عریان، تفضلی و دریایی به زبان فارسی منتشر کرده‌اند. تورج دریایی در سال 2002 ...

 • بررسیِ انتقادیِ تاریخ ترجمه در ایران 

  امینی, رضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  در این مقاله، کتاب «تاریخ ترجمه در ایران»، نوشتۀ عبدالحسین آذرنگ، بررسی و نقد شده است. نثر روان و ویرایش دقیق کتاب، پیراسته بودن آن از غلط­های نگارشی و ارائۀ شماری نکتۀ خوب دربارۀ ترجمه در برخی دوره­های تاریخ ایران، از ...