دوره 10, شماره 18

 

ارسال های اخیر

 • تشخص های زبانی در سبک فرخ تمیمی 

  نصراللهی, یدالله (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  در بررسی پروندة شعر نو و شاعران آن در جریان تاریخ ادبی فارسی،می توان نقطه ای مشترک یافت و آن نقطه این است که قریب به اتفاق این شاعران برای خود،سبک خاص یا زبان خاص داشته‌اند ،یا در پی آن بودند که به آن دست یابند.فرخ تمیمی ...

 • غربت کنایه در پژوهش‌های مکتب وقوع 

  میردار رضایی, مصطفی (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  حقیقت‌نمایی در کنار بیان رفتارهای عاشق و معشوق، رکن رکین مکتب وقوع است. بیشتر پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی بررسی مختصات ادبی این مکتب و طرز واسوخت انجام‌شده‌، در کنار اشاره به «سادگی و روانی زبان» به «عدم استفاده‌ از شگردهای ...

 • بررسی، تحلیل وطبقه‌بندی شبه‌جمله‌ها در زبان فارسی 

  مهرآوران, محمود (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  شبه‌جمله از مقوله‌های دستوری زبان فارسی است. در دستورهای زبان، برخی این موضوع را با نام صوت و برخی با عنوان شبه‌جمله مطرح کرده‌اند. این پژوهش به بررسی، تحلیل و طبقه‌بندی شبه‌جمله‌ها، در همۀ صورت‌های آن پرداخته و ویژگی‌های ...

 • کارکردهای محتوایی و زیبایی شناختی گلها و گیاهان در اشعار حسین منزوی 

  رحیمی, سید مهدی؛ شاهگلی, سامره (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  علاقه به گل‌ها و گیاهان و استفاده از عناصر طبیعی در شعر به دورة خاصی تعلق ندارد. اغلب شاعران کوشیده‌اند تا با استفاده از پدیده‌های طبیعی و ترکیبات تازه‌ای که خلق می‌کنند به مفاهیم و اندیشه‌های مورد نظرشان بپردازند اما گرایش ...

 • تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی 

  ذوالفقاری, محسن؛ طالبلو, زهرا؛ امیدعلی, حجت اله؛ رجبی, زهرا (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  اهمیّت زبان و زیبایی از دیرزمان در ادبیّات مطرح بوده و این امر در مکتب های ادبی نیز نمود پیدا کرده است. برخلاف نظر علمای بلاغت سنّتی که معتقد بودند تصویرپردازی تنها از طریق صورخیال صورت می پذیرد. تصاویر خیال انگیز بسیاری ...

 • بررسی کارکرد عناصر موسیقایی در شعر علوی معاصر (با تکیه بر اشعار سیّد حمیدرضا برقعی، محمّدجواد غفورزاده و احمد علوی) 

  پوریزدانپناه کرمانی, آرزو؛ شیخ حسینی, زینب (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  «شعر علوی» یکی از شاخه‌های اصلی شعر آیینی به‌شمارمی‌آید که تاکنون مورد بررسی همه‌جانبه و علمی قرار نگرفته‌است و در اندک پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه بیشتر به محتوا و درون‌مایة آن پرداخته‌شده‌است. رسالت دینی و کارکرد ...

 • جمله‌های مرکب در مثنوی مولانا و تبیین الگوهای دستوری و روابط معنایی و منطقی‌ آنها 

  پاک نهاد, محمد (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  ترکیب، همیشه در دستور زبان با چالش‌هایی همراه بوده است. اختلاف نظر در تقسیم بندی ساختمان واژگان و جمله‌ها نیاز به توضیح نیست. هدف از این مقاله، شناخت جمله‌های مرکب و آشنا شدن با ساخت و اقسام جمله‌های مزبور است که از این ...

 • تبیین استعاره‌های انتقادی بخش اساطیری شاهنامه 

  بهمنی, شهرزاد (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  استعارة انتقادی اهداف و ایدئولوژی‌های سازندة معنای زبان را شناسایی می‌کند که راهبردی مهم، در جهت نظریة بلاغت برای مشروعیت زبانی در تحلیل‌های گفتمانی است. داستان‌های بخش اساطیری شاهنامه، از کیومرث تا کیخسرو که در طرح طبقه‌بندی ...

 • وصف در شهنشاهنامۀ سلیمانی اثر فتح‌الله عارف 

  اسکندری, نسرین (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  چکیده شهنشاهنامه‌ها مجموعه‌ای حماسی هستند و حماسه گونه‌ای از اشعار وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی‌های قومی یا فردی می‌پردازد. شهنشاهنامۀ سلیمانی از آثار حماسی مصنوع است که بیست‌ویک‌هزار بیت دارد و ...

 • بررسی کارکردهای بلاغی ساخت‌های قیدی- وصفی در اشعار اخوان ثالث 

  اسکندری, مسعود (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  ساخت قیدی- وصفی یعنی اینکه صفتی (هر نوع صفت) در جایگاه قید قرار بگیرد. در این پژوهش تلاش شده این مؤلفه زبانی در اشعار اخوان ثالث مورد واکاوی قرار بگیرد. مسأله اساسی این تحقیق نقطه عزیمت ذهن از زبانشناسی به تحلیل متون ادبی ...

 • بررسی فراهنجاری اشتقاقی در اشعار طالب آملی 

  اسداللهی, خدابخش؛ علی منش, ولی؛ فتحی, زهرا (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  در زبان فارسی فرایندهای متعددی برای واژه‌سازی وجود دارد. ساخت انواع واژه بر پایۀ موازین و معیارهایی صورت می‌گیرد که برای زبان پذیرفته شده و معهود است. عدول از این موازین به هنجارشکنی زبانی منجر می‌شود. در شعر سبک هندی، ...

 • کارکرد پیشوندها و پیش‌واژک‌های فعلی در فرهنگنامه قرآنی 

  ابراهیمی, قربانعلی؛ ایزدی, مریم؛ رادمنش, عطامحمد (دانشگاه قم, 2021-02-19)
  پیشینة کاربرد فعل با پیشوند و پیش‌واژک در زبان‌های ایرانی به دورة باستان می‌رسد. برخی از این پیشوندها و پیش‌واژک‌های فعلی در فارسی میانه متروک ‌شده و برخی از آنها به‌صورت جزیی مرده در ساختمان فعل باقی‌مانده‌اند. فارسی دری ...