نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمطلبی کربکندی, محمد علیfa_IR
dc.contributor.authorکفیلی, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1400-01-15T08:05:11Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-04-04T08:05:11Z
dc.date.available1400-01-15T08:05:11Zfa_IR
dc.date.available2021-04-04T08:05:11Z
dc.date.issued2020-11-21en_US
dc.date.issued1399-09-01fa_IR
dc.date.submitted2020-05-23en_US
dc.date.submitted1399-03-03fa_IR
dc.identifier.citationمطلبی کربکندی, محمد علی, کفیلی, وحید. (1399). راهبردهای مناسب توسعه حمل‌ونقل دریایی ج.ا.ایران. فصلنامه اقتصاد دفاع, 5(17), 159-178.fa_IR
dc.identifier.issn2538-2454
dc.identifier.urihttps://eghtesad.sndu.ac.ir/article_1309.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/792583
dc.description.abstractاین تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل‌ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. برای استخراج قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها از واقعیت‌های حمل‌ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب­نظران حوزه حمل‌ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه‌بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه­گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل‌ونقل دریایی ایران می‌باشند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل‌ونقل دریایی ایران ارائه شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه اقتصاد دفاعfa_IR
dc.subjectحمل‌ونقل دریاییfa_IR
dc.subjectراهبردfa_IR
dc.subjectSWOTfa_IR
dc.titleراهبردهای مناسب توسعه حمل‌ونقل دریایی ج.ا.ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.fa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue17
dc.citation.spage159
dc.citation.epage178


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد