نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسن‌پور, حسینfa_IR
dc.contributor.authorحسینی, کیارشfa_IR
dc.date.accessioned1400-01-15T08:04:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-04-04T08:04:56Z
dc.date.available1400-01-15T08:04:55Zfa_IR
dc.date.available2021-04-04T08:04:56Z
dc.date.issued2020-11-21en_US
dc.date.issued1399-09-01fa_IR
dc.date.submitted2020-08-05en_US
dc.date.submitted1399-05-15fa_IR
dc.identifier.citationحسن‌پور, حسین, حسینی, کیارش. (1399). اندازه‌گیری تاثیر جنگ شناختی بر بازار ارز با استفاده از شاخص رفتار توده‌ای. فصلنامه اقتصاد دفاع, 5(17), 73-104.fa_IR
dc.identifier.issn2538-2454
dc.identifier.urihttps://eghtesad.sndu.ac.ir/article_1306.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/792580
dc.description.abstractجنگ شناختی یکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنبال ایجاد اخلال در قوه شناخت مردم با استفاده از خطا‌های شناختی مغز انسان است. در این تحقیق با جمع‌آوری پرسشنامه، رفتار توده‌ای به عنوان  مهم‌ترین خطای شناختی مورد استفاده در جنگ شناختی در بازار ارز شناخته گردید. با استفاده از این یافته اقدام به تعریف شاخصی جهت اندازه‌گیری شدت جنگ شناختی اعمال شده و برآورد تاثیر آن بر بازار ارز گردید. همچنین با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی در هر دوره، تغییرات نرخ ارز پیش‎بینی گردید. نتایج مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که اگر با اندازه‌گیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ایران و عمده کشورهای طرف تجاری ایران و یا مطرح در تجارت جهانی بر نرخ دلار خنثی شود، و شوک سیاست پولی در ایران نیز کنترل شود، شاخص رفتار توده‌ای، که در این مقاله به عنوان نماینده شدت جنگ شناختی استفاده شده است، می‌تواند نزدیک به 50 درصد از تغییرات ماهانه در قیمت دلار را توضیح دهد. نتایج پیش‎بینی‌های انجام شده از حباب روانی نرخ ارز با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماه‌های قبل، در 45 درصد موارد کمتر از یک انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است. نتایج پیش‎بینی نرخ ارز نیز در بیش از نیمی از موارد کمتر از ۵ درصد خطا داشتند. این نتایج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی عملیات‌های ضد جنگ روانی کارگشا خواهند بود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه اقتصاد دفاعfa_IR
dc.subjectجنگ شناختیfa_IR
dc.subjectشاخص رفتار توده‌ایfa_IR
dc.subjectنرخ حقیقی ارزfa_IR
dc.subjectشوک سیاست پولیfa_IR
dc.subjectپیش بینی نرخ ارزfa_IR
dc.titleاندازه‌گیری تاثیر جنگ شناختی بر بازار ارز با استفاده از شاخص رفتار توده‌ایfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد‌یار مهندسی پزشکی، پژوهشکده آماد نیروهای مسلح، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی. تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue17
dc.citation.spage73
dc.citation.epage104


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد