نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسینی, سید شمس الدینfa_IR
dc.contributor.authorنصیری, هیمنfa_IR
dc.date.accessioned1400-01-15T08:04:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-04-04T08:04:50Z
dc.date.available1400-01-15T08:04:50Zfa_IR
dc.date.available2021-04-04T08:04:50Z
dc.date.issued2020-11-21en_US
dc.date.issued1399-09-01fa_IR
dc.date.submitted2020-07-15en_US
dc.date.submitted1399-04-25fa_IR
dc.identifier.citationحسینی, سید شمس الدین, نصیری, هیمن. (1399). اثر پول‌های مجازی بر فرآیند پولشویی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی از کانال پول‌های مجازی. فصلنامه اقتصاد دفاع, 5(17), 49-72.fa_IR
dc.identifier.issn2538-2454
dc.identifier.urihttps://eghtesad.sndu.ac.ir/article_1305.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/792579
dc.description.abstractدر سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی­اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده‌ نوینی به نام پول­های مجازی مواجه شدند. ویژگی­های منحصربه‌فرد پول­های مجازی مانند مشخص­نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن­ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول­های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست‌گذاران و مراکز تصمیم­ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول­های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی­های پول­های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می­گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می­باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه­ای ویژگی­های پول­های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی‌ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی‌ها بر مراحل پولشویی پرداخته­ شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می­دهد که ویژگی­های پول­های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می­شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی ­نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول­ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می­گردد. این­ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه اقتصاد دفاعfa_IR
dc.subjectپول‌های مجازیfa_IR
dc.subjectدارایی‌های مجازیfa_IR
dc.subjectپولشوییfa_IR
dc.titleاثر پول‌های مجازی بر فرآیند پولشویی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی از کانال پول‌های مجازیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue17
dc.citation.spage49
dc.citation.epage72


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد