نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصفاری, پریساfa_IR
dc.contributor.authorمجد, احمدfa_IR
dc.contributor.authorجنوبی, پریساfa_IR
dc.contributor.authorنجفی, فرزانهfa_IR
dc.date.accessioned1400-01-15T03:33:35Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-04-04T03:33:36Z
dc.date.available1400-01-15T03:33:35Zfa_IR
dc.date.available2021-04-04T03:33:36Z
dc.date.issued2021-02-19en_US
dc.date.issued1399-12-01fa_IR
dc.date.submitted2020-12-09en_US
dc.date.submitted1399-09-19fa_IR
dc.identifier.citationصفاری, پریسا, مجد, احمد, جنوبی, پریسا, نجفی, فرزانه. (1399). بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی غافث (Agrimonia eupatoria L.) در گیاه طبیعی و گیاه باززایی شده. زیست شناسی تکوینی, 13(1), 53-62.fa_IR
dc.identifier.issn2008-692X
dc.identifier.urihttp://jdb.iau-tnb.ac.ir/article_680723.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/790285
dc.description.abstractبررسی ساختار اندام‌های رویشی گیاهان در گسترش علم زیست شناسی تکوین گیاهی موثر است و در زمینه آرایه شناسی گیاهان نیز کاربرد دارد. غافث (Agrimonia eupatoria L.) یک گیاه ارزشمند دارویی از تیره Rosaceae است. به دلیل جوانه‌زنی کند و رشد رویشی زمانبر در زیستگاه طبیعی، کشت بافت آزمایشگاهی راهکار مناسبی جهت تسریع در تکثیر این گیاه است. در پژوهش حاضر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی در گیاه طبیعی و گیاه باززایی‌ شده بررسی و مقایسه شد. از ریشه، ساقه، برگ و دمبرگ گیاه در هر دو گروه نمونه برداری انجام شد و پس از تثبیت در فیکساتور الکل- گلیسیرین برش‌برداری صورت گرفت. برش‌ها تحت رنگ آمیزی کارمن/ متیلن بلو قرارگرفتند و مطالعات میکروسکوپی بر آنها انجام شد. نتایج نشان‌داد ساختارهای کلی در هر دو نمونه شباهت بسیاری دارند. در گیاهان باززایی شده نسبت به گیاهان طبیعی، تراکم بافت‌های محافظ در ساقه، برگ و دمبرگ کمتر بود (تعداد لایه های بافت کلانشیم کمتر و اسکلرانشیم وجود نداشت). دسته‌های آوندی در ساقه، برگ و دمبرگ هر دو گروه، از نوع دو دسته پیوسته (بی کلاترال) دیده شد. تعداد لایه‌های بافت نردبانی و اسفنجی در برگ هر دو گروه مشابه بود. ساختار بلور شکل ماکل در پارانشیم ساقه و دمبرگ هر دو گروه مشاهده شد که تعداد آن در گیاهان باززایی شده کمتر بود. بر روی ساقه و برگ گیاه غافث، کرک‌های متعدد محافظ و غده‌ای وجوددارد که تعداد کرک‌ها در گیاهان باززایی شده نسبت به گیاهان طبیعی کمتر بود.fa_IR
dc.format.extent1067
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالfa_IR
dc.publisherIslamic Azad University North Tehran Branchen_US
dc.relation.ispartofزیست شناسی تکوینیfa_IR
dc.relation.ispartofDevelopmental Biologyen_US
dc.subjectبرگfa_IR
dc.subjectدمبرگfa_IR
dc.subjectساقهfa_IR
dc.subjectریشهfa_IR
dc.subjectکرکfa_IR
dc.titleبررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی غافث (Agrimonia eupatoria L.) در گیاه طبیعی و گیاه باززایی شدهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue1
dc.citation.spage53
dc.citation.epage62


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد