نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorAbdolrasoul Safaeiyanen_US
dc.contributor.authorBahram Pourghassem-Gargarien_US
dc.contributor.authorRasoul Zarrinen_US
dc.contributor.authorJavid Fereidoonien_US
dc.contributor.authorMohammad Alizadehen_US
dc.date.accessioned1399-12-09T06:30:04Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-02-27T06:30:14Z
dc.date.available1399-12-09T06:30:04Zfa_IR
dc.date.available2021-02-27T06:30:14Z
dc.date.issued2015-03-15en_US
dc.date.issued1393-12-24fa_IR
dc.date.submitted2013-11-08en_US
dc.date.submitted1392-08-17fa_IR
dc.identifier.citationAbdolrasoul Safaeiyan, Bahram Pourghassem-Gargari, Rasoul Zarrin, Javid Fereidooni, Mohammad Alizadeh. (2015). Randomized controlled trial on the effects of legumes on cardiovascular risk factors in women with abdominal obesity. ARYA Atherosclerosis, 11(2), 117-125.en_US
dc.identifier.issn1735-3955
dc.identifier.issn2251-6638
dc.identifier.urihttp://arya.mui.ac.ir/index.php/arya/article/view/835
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/782645
dc.description.abstractBACKGROUND: The effect of legume-based hypocaloric diet on cardiovascular disease (CVD) risk factors in women is unclear. This study provides an opportunity to find effects of high-legume diet on CVD risk factors in women who consumed high legumes at baseline. METHODS: This randomized controlled trial was undertaken in 34 premenopausal women with central obesity. After 2 weeks of a run-in period on an isocaloric diet, subjects were randomly assigned into two groups: (1) hypocaloric diet enriched with legumes (HDEL) (n = 17) (two servings per day) and (2) hypocaloric diet without legumes (HDWL) (n = 17) for 6 weeks. The following variables were assessed before intervention, 3, and 6 weeks after it: Waist to hip ratio (WHR), total cholesterol (TC), low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), high-sensitive-C-reactive protein (hs-CRP), total antioxidant capacity (TAC), nitric oxides (NO x ), and Malondialdehyde (MDA). RESULTS: Both hypocaloric diets reduced hs-CRP in 3 weeks and returned it to basal values after 6 weeks (P = 0.004). HDWL significantly reduced WHR [P = 0.010 (3.2%)] and increased TC [P < 0.001 (6.3%)]. Despite the significant effect of HDEL on increasing TAC in 3 weeks [P = 0.050 (4%)], the level of TAC remained the same in 6 weeks. None of the diets had any significant effects on NO x and MDA. CONCLUSION: The study indicated that beneficial effects of legumes on TC, LDL-C, and hs-CRP were achieved by three servings per week, and consuming more amounts of these products had no more advantages.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherIsfahan, Isfahan University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofARYA Atherosclerosisen_US
dc.subjectLegumeen_US
dc.subjectCardiovascular Diseaseen_US
dc.subjectCaloric Restrictionen_US
dc.subjectCentral Obesityen_US
dc.subjectPremenopauseen_US
dc.titleRandomized controlled trial on the effects of legumes on cardiovascular risk factors in women with abdominal obesityen_US
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentDepartment of Vital Statistics and Epidemiology, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iranen_US
dc.contributor.departmentProfessor, Nutrition Research Center AND Department of Biochemistry and Dietetics, School of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iranen_US
dc.contributor.departmentAssistant Professor, Food and Beverages Safety Research Center AND Department of Nutrition, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iranen_US
dc.contributor.departmentAssistant Professor, Department of English language, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iranen_US
dc.contributor.departmentAssistant Professor, Food and Beverages Safety Research Center AND Department of Nutrition, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iranen_US
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage117
dc.citation.epage125


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد