دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • توابع پاسخ ترمودینامیکی در ناحیۀ بحرانی کوانتمی زنجیرۀ اسپین‌ـ2/1 مدل XY 

  مشهور, سمیرا؛ مشهور, سمیرا؛ اسکوییان, محمد؛ اسکوییان, محمد؛ مهدوی فر, سعید؛ مهدوی فر, سعید؛ جعفری, روح الله؛ جعفری, روح الله (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-09-22)
  در این مقاله زنجیرۀ اسپین‌ـ2/1 مدل XY در حضور میدان مغناطیسی عرضی در نظر گرفته‌ایم. ابتدا با استفاده از روش فرمیونش، هامیلتونی را در حد ترمودینامیک قطری و طیف انرژی سیستم محاسبه کرده‌ایم. نمودار فاز حالت پایۀ سیستم شامل ...

 • استخراج ویژگی های آماری حلقه های تاج خورشید از تصاویر تلسکوپ فضایی اس دی او 

  فتحعلیان, نرگس؛ فتحعلیان, نرگس (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-09-22)
  تصاویر فرابنفشِ دور حلقه‌های تاج خورشید اطلاعات زیادی را درباره‌ی ساختار رنگین‌سپهر، ناحیه‌ی انتقال و تاج و میدان مغناطیسی خورشید در اختیار ما می‌گذارد. این ساختارها به طور پیوسته در حرکت و تغییرند و اطلاعات جمع‌آوری شده ...

 • کاربرد پلاسما در حفاظت از آثار باستانی و سطوح معماری 

  غلامی, مرضیه؛ غلامی, مرضیه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-09-22)
  امروزه دیگر می‌دانیم که آثار باستانی و تاریخی چه جایگاه ارزشمندی در فرهنگ و تمدن هر ملت دارد. برای شناخت یک اثر تاریخی باید مواد اولیۀ آن شناخته شود و سپس با شناخت مواد اولیه می‌توان روش‌های حفاظتی و مرمتی مناسبی برای آن ...

 • تحقق رمزگشای تمام نوری مبتنی بر بلورهای فوتونی با بکارگیری کاواک های تشدید غیرخطی 

  علیپور بنائی, حامد؛ علیپور بنائی, حامد؛ مهدیزاده, فرهاد؛ مهدیزاده, فرهاد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-09-22)
  رمزگشاهای تمام نوری نقشی کلیدی در طراحی و پیاده سازی سیستم های پردازش تمام نوری ایفا می‌کنند. سرعت و توان سوئیچ زنی و ابعاد ساختار از جمله مهمترین پارامترهایی هستند که باید در طراحی افزاره های تمام نوری مورد توجه قرار ...

 • مطالعه و بررسی کمّی و کیفی پارامترهای مؤثر در انجام لیتوگرافی سطح با میکروسکوپ تونلی روبشی 

  صابر, رضا؛ صابر, رضا؛ کریمی مشکانی, منصوره؛ کریمی مشکانی, منصوره؛ براتلو, ایرج؛ براتلو, ایرج؛ عابدینی, میترا؛ عابدینی, میترا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-09-22)
  در این مطالعه امکان انجام لیتوگرافی در مقیاس نانومتری در شرایط اتمسفر محیطی با کمک میکروسکوپ STM بررسی و پارامترهای بهینه برای انجام این کار مشخص شد، تا گام نخستی برای پیشرفت‌های آینده در زمینۀ‌ ساخت نانوزیست‌تراشه‌ها و ...

 • ساخت الکترود مقابل کامپوزیتی کربن سیاه و سلنید قلع به روش هیدروترمال جهت جایگزینی پلاتین در یاختۀ خورشیدی 

  ذاتی رستمی, احمد؛ ذاتی رستمی, احمد؛ مومن اف, حکمت؛ مومن اف, حکمت؛ خال اف, علی محمد؛ خال اف, علی محمد؛ مفید نخعی, فرشید؛ مفید نخعی, فرشید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-09-22)
  پلاتین عنصری گران است که به دلیل خواص الکتروکاتالیستی و رسانندگی فوق‌العادۀ آن به صورت گسترده در یاخته‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ به کار می‌رود. برای دست‌یابی به صرفۀ اقتصادی یاخته‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ، باید اجزای ...