پژوهشنامه علوم سیاسی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • عناصر فرهنگی-اجتماعی ایلیاتی – عشیره‌ای و جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی انتقادی 

  معمر, کیانوش؛ امینی, علی اکبر؛ اطهری مریان, سید اسدالله (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-11-22)
  از اواسط قرن نوزدهم همزمان با سلسله قاجاریه، درنتیجـۀ مواجهۀ ایرانیان با ارزشهای اروپـایی، هویـت ایرانـی بـا چـالش­­هـای تازه‌ای روبه رو شد. همچنین مفاهیم و ایدئولوژی‏هایی وارد ادبیات سیاسی و فکری آن روزگار شد که با واقعیت ...

 • بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در اسناد بالادستی ایران از منظر شاخص‌های صلح مثبت 

  عبدالله پور, ارسلان؛ نصیری حامد, رضا؛ مقصودی, مجتبی (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-11-22)
  مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون ...

 • تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) 

  صالحی وثیق, محمدرضا؛ اکبرپور آلمه جوقی, علی (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-11-22)
  این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید. جامعه ...

 • سیاسی ‌شدن خشونت و سازوکارهای دولت‌سازی در عصر پهلوی اول 

  سمیعی اصفهانی, علیرضا؛ فرحمند, سارا؛ علوی, فریده (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-11-22)
  «جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را» این متافور یا استعاره معروف چارلز تیلی یکی از تاثیرگذارترین استدلال‌ها در زمینه جامعه-شناسی کلان تطبیقی است که «جنگ» و »خشونت نظامی» را منشاء و منبع اصلی تغییر و تحول اجتماعی و بویژه فرایند ...

 • تبیین شکاف اجتماعی در کارزار انتخاباتی نورآباد فارس 

  اعظمی, هادی؛ حسینی, سید محمد حسین؛ صادقی, وحید (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-11-22)
  شکاف اجتماعی، معیار و شاخص تقسیم اعضای جامعه و زیرمجموعه آن به گروه‌های مختلف در بازه‌های زمانی و فضایی متفاوت است که بر بنیاد گسل‌های اجتماعی و متأثر از تحولات سیاسی در کارزار انتخاباتی به شیوه‌های متفاوتی شکل می-گیرد. ...

 • بررسی استراتژیک روایت های سیاسی معاصر از امام محمد غزالی؛ درس هایی برای ایران 

  اسلامی, روح اله؛ رضایی, عبدالجلیل (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-11-22)
  اندیشه اسلامی در تنگنای سنت و مدرنیته راهی جز بازخوانی انتقادی سنت فکری خود ندارد. این بازخوانی جز از طریق جدال‌های معاصر ممکن نیست و هر گونه بازخوانی گذشته به عنوان سلاحی در جدال‌های معاصر به کار می‌رود و خصم و دوست را ...

 • چالش‌های کنش‌گری صنفی- سیاسی معلمان و تشکل‌های صنفی آنان در دهه 1390 

  شهریاری, حیدر؛ بلاغی اینالو, احسان (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-08-23)
  کنش‌گری صنفی-سیاسی معلم‌ها در دهه 90 شمسی را می‌توان به‌عنوان نقطه‌عطف و فصل جدیدی از تاریخ کنش‌گری صنفی-سیاسی معلمان در ایران نامید؛ این پدیده در نوع خود، نه‌تنها با دیگر کنش‌گری‌های اعتراضیِ معلمان در چند دهه اخیر متمایز ...

 • ویژگی‌های دولت و جامعه پیشاصنعتی در ایران در منظومه فکری پاتریشیا کرون 

  سلمانی, محمد متین؛ نساج, حمید (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-08-23)
  برای تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران پیش از مواجهه با دوران مدرن عموماً از نظریاتی مانند استبداد شرقی، دولت‌های خودکامه شرقی یا سلطانیسم که به‌عنوان دولت دیوان‌سالار شرقی هم شناخته می‌شود، استفاده می‌شود، درحالی‌که به ...

 • بررسی انگارۀ «مشارکت سیاسی زنان» در شعر دورۀ مشروطه 

  نوروزی, حامد؛ زمانی بابگهری, وجیهه؛ قربانی جویباری, کلثوم؛ فرزانه پور, حسین (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-08-23)
  پژوهشگران از دیرباز، دیدگاه‌های مردان و مردسالارانۀ حاکم بر جامعه را دلیل عمدۀ عدم مشارکت سیاسی زنان مطرح نموده‌اند. پرداختن به انگاره‌های ذهنی می‌تواند به شناخت دیدگاه‌های افراد هر جامعه، نسبت به خود یا دیگران، کمک نماید. ...

 • خوانش پسااستعماری هویت در اندیشه محمد مصدق؛ با تأکید بر روش واسازی 

  طاهرزاده کوزانی, سید مصطفی؛ نوری, هادی؛ علیزاده, رضا (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-08-23)
  محمد مصدق در روایت مسلط تاریخ معاصر ایران به‌عنوان رهبری ملی‌گرا و استعمارستیز شناخته می‌شود. این روایت تا چه اندازه در ساختار فکری مصدق انعکاس می‌یابد؟ آیا اندیشه مصدق انعکاس گفتمان استعمار است یا بازتاب مقاومت استعمارستیزانه؟ ...

 • جنبش زنان در ایران پس از انقلاب، از مطالبات ایدئولوژیک به مطالبات روزمره 

  ذوالفقاریان, فاطمه؛ تقوی, سید محمد علی؛ اطهری, سید حسین (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-08-23)
  در دو دهه گذشته تحولات زیادی در حوزه جنسیت در ایران رقم خورده است که مؤلفه جنسیت را به یکی از مهم‌ترین عوامل تبیین کننده جامعه جدید تبدیل کرده است. زنان همیشه سوژه قدرت بوده اند و اعمال محدودیت بر آنها در قالب قوانین، عرف، ...

 • دیالکتیک دموکراسی و دولت سازی در عصر مشروطیت ایران 

  حاجی ناصری, سعید؛ محمدی مصیری, علی (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-08-23)
  انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به‌عنوان مشروعیت‌دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ‌ساخت. ازاین‌منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود ...

 • مدل های تربیت سیاسی در زنان سیاستمدار و تاثیر آن بر رقابت سیاسی در سطوح کلان (هیات دولت و مجلس شورای اسلامی) 

  میرخوشخو, سیده آمنه؛ صادقی, سهیلا (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-05-22)
  یکی از راه های انتقال تجارب و مهارت های کنشگری سیاسی در نسل های مختلف، آگاهی به تجارب زیسته سیاستمداران است. تجربه بازیگری سیاسی به اقتضای نوع نظام سیاسی در هر جامعه ای متفاوت است چرا که ساختارهای نهادی، قانونی و سازمانی ...

 • سنجش سری زمانی کیفیت حکمرانی در ایران بین سال‌های 1996_ 2021 

  منشادی, مرتضی؛ شهریاری, ابوالقاسم؛ نظیف, سارا (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-05-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی روند کیفیت حکمرانی در ایران بین سال‌های 1374 الی 1400 است و جهت ساماندهی پژوهش چهار پرسش مطرح می‌شود: عملکرد کیفیت حکمرانی در ایران در بازه مورد بررسی چگونه بوده است؟ مدل کیفیت حکمرانی در ایران چگونه ...

 • تاملی بر نسبت میان نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و فساد سیاسی (با تاکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران) 

  کلاته, فرزاد؛ دین پرست, فائز (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-05-22)
  قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این ...

 • سرمایه سیاسی حکومت و هویت ملی؛ داده های پیش هشداردهنده در مورد ایران کنونی 

  کریمی مله, علی (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-05-22)
  چکیده: نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های ...

 • تحلیل نسبت قدرت دولت و جامعه با گذار به دموکراسی؛ مطالعه موردی جنبش مشروطیت 

  سرحدی, رضا؛ نجف زاده, مهدی (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-05-22)
  نظریه‌های‌گذار به دموکراسی در دهه‌های گذشته توسعه سیاسی و اقتصادی را حرکتی می‌دانند که با روشنگری آغاز شده سپس ناگزیر به پیشرفت و آزادی خواهد انجامید. نظریه‌های متأخر و به‌طور ویژه سنت توسعه پژوهی دارون عجم اوغلو و جیمز‌ای. ...

 • ایران و نظم بین ‏المللی جدید در پرتو وضعیت سه‏ گانه‏ ی سازنده، مخالف و پذیرنده 

  اسمعیلی اردکانی, علی؛ میرمحمدی, مهدی (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-05-22)
  دوران گذار در نظم بین‌المللی دورانی یکسره در چالش یا صرف فرصت برای کشورهای مختلف در سطوح مختلف قدرت نیست. این دوران بسته به هوشمندی رهبران و تصمیم‌گیران کشورها در تدوین هوشمندانه استراتژی کلان یا غفلت از این امر می‌تواند ...

 • تبیینی سیاسی-تاریخی از تحولات پوششیِ زنان ایران معاصر 

  ولی‌نژاد, عبدالله؛ خلیلی اردکانی, محمد علی؛ عظیمی دولت آبادی, امیر (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-02-20)
  موضوع این‌مقاله ناظر بر وضعیت حجاب/بی‌حجابی در ایران معاصر است؛ که مسئله اصلیِ آن ارجاع به وضعیت فعلیِ جامعه ایران دارد. به‌این‌معنا که گسترش در دامنه و شُمار زنان و دخترانی که با حجاب اسلامی همنوا نیستند با چه‌منطقی ...

 • تحولات سیاسی و اجتماعی پس‌ از انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر وضعیت زنان ایرانی در عرصه هنر 

  مارابی, مهری؛ علی پوریانی, طهماسب؛ بهرامی, روح الله (انجمن علوم سیاسی ایران, 2023-02-20)
  مطالعه وضعیت زنان در طول چهار دهه بعداز انقلاب اسلامی گواه تغییرات جدی و معناداری در وضعیت و جایگاه آنان در هردو سپهر فردی و جمعی است. زنان از فردای بعداز انقلاب تا پایان دهه چهارم انقلاب تغییراتی را در وضعیت خود تجربه ...

View more