دوره 15, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره‌وری منابع انسانی با میانجی‌گری عملکرد سبز در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 

  یعقوبی, نورمحمد؛ یعقوبی, نورمحمد؛ دهقانی, مسعود؛ دهقانی, مسعود؛ احمدی, فروغ؛ احمدی, فروغ (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2021-02-19)
  مدیریت با تأکید بر حفاظت محیط­زیست مفهوم جدیدی به نام فرهنگ سازمانی سبز را در ساختارهای سازمانی به خصوص بیمارستان­ها که فعالیت­های نزدیکی با محیط­زیست دارند، ایجاد کرده­است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ سازمانی سبز در ...

 • پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمالی) 

  ولی نژاد, صادق؛ ولی نژاد, صادق؛ عباسی, ابراهیم؛ عباسی, ابراهیم؛ سعیدی, پرویز؛ سعیدی, پرویز؛ مستقیمی, محمود رضا؛ مستقیمی, محمود رضا (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2021-02-19)
  با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی و اشتغال، پژوهش حاضر بر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی بین دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به شناسایی و تبیین پیامدهای فرهنگی- اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب­وکارهای ...

 • بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر سرمایه ‌فرهنگی در بین شهروندان خراسان شمالی 

  عاقل, علی؛ عاقل, علی؛ عباسی, علی اصغر؛ عباسی, علی اصغر؛ حیدرآبادی, ابوالقاسم؛ حیدرآبادی, ابوالقاسم (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2021-02-19)
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت­شناختی بر سرمایه ­فرهنگی است. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد بوردیو می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شهروندان 18 سال به بالای ...

 • شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا) 

  غریب, مصطفی؛ غریب, مصطفی؛ بهنام فر, محمد؛ بهنام فر, محمد؛ رحیمی, سیدمهدی؛ رحیمی, سیدمهدی؛ محمدی, ابراهیم؛ محمدی, ابراهیم (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2021-02-19)
  شعله‌واری بیان، یکی از مؤلفه‌هایی است که در مکتب سوررئالیسم و بویژه از سوی آندره برتون مورد توجه بوده­است. منظور از شعله‌واری بیان، استفاده از استعارات و تصاویر درخشان و نورانی برای بیان تعابیر آتشین و شعله‌وار است. این ...

 • گونه شناسی "کلیددان" مشبک آستان قدس رضوی بر پایه مطالعه تطبیقی آن با نمونه‌های مشابه 

  زارعی شمس آبادی, صفورا؛ زارعی شمس آبادی, صفورا؛ خسروی بیژائم, فرهاد؛ خسروی بیژائم, فرهاد؛ یزدان پناه, حسن؛ یزدان پناه, حسن (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2021-02-19)
  مشبک فلز از شیوه‌های فلزکاری دوران صفوی است و یکی از آثار شاخص آن، قلمدان فولادی منحصر به­فردی است که تحت عنوان "کلیددان" در موزه آستان قدس رضوی در مشهد نگهداری می­شود. با توجه به مطالعات بصری اولیه و شباهت ظاهری این اثر ...

 • مطالعه تطبیقی منظر چندعملکردی باغ های تاریخی بیرجند (نمونه موردی: باغ رحیم‌آباد، بهلگرد، امیرآباد) 

  خلیل نژاد, محمدرضا؛ خلیل نژاد, محمدرضا؛ فرزین, سامان؛ فرزین, سامان؛ مرادزاده میرزایی, سعیده؛ مرادزاده میرزایی, سعیده (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2021-02-19)
  باغ ایرانی در طول تاریخ طولانی خود از هخامنشیان تا پهلوی، علاوه بر تنوع در هندسه فضایی و طراحی هوشمندانه، بستری برای رفع نیازهای ساکنین و سازندگان باغ بوده و عملکردهای متنوعی داشته­است؛ لذا باغ علاوه بر تأمین فضای تفرّج، ...