نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاسماعیلی, عبدالکریمfa_IR
dc.contributor.authorنصرنیا, فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:53:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:53:50Z
dc.date.available1399-07-08T19:53:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:53:50Z
dc.date.issued2009-08-23en_US
dc.date.issued1388-06-01fa_IR
dc.date.submitted2008-11-03en_US
dc.date.submitted1387-08-13fa_IR
dc.identifier.citationاسماعیلی, عبدالکریم, نصرنیا, فاطمه. (1388). بررسی عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب. Agricultural Economics, 3(2), 125-137.fa_IR
dc.identifier.issn2008-5524
dc.identifier.issn2645-3274
dc.identifier.urihttp://www.iranianjae.ir/article_9943.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/76753
dc.description.abstractاراضی با ارزش حفاظتی بالا، با هدف حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری به عنوان مناطق حفاظت شده در سطح گسترده انتخاب می‌شوند. یک منطقه‌ی حفاظت شده، ناحیه‌ا‌ی خشک یا دریایی است که برای حفاظت و نگه‌داری تنوع بیولوژیکی منابع طبیعی و فرهنگی اختصاص می‌یابد و با ابزار قانونی یا دیگر ابزار موثر، مدیریت می‌شود. در این مطالعه با استفاده از تئوری زیست‌محیطی کوزنتس، عوامل موثر بر مناطق حفاظت شده بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی 43 کشور حاکی از وجود منحنی زیست کوزنتس برای مجموعه‌ی منتخب است. از طرف دیگر افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورها هم‌راه با کاهش درصد مناطق حفاظت شده است. افزون بر این نتایج نشان دهنده‌ی این واقعیت است که هر چه فساد اداری در کشورها بیش‌تر باشد، درصد مناطق حفاظت شده کم‌تر است. سرانجام باید به این نکته توجه کرد که میزان تحصیلات اثر معنی‌داری بر درصد مناطق حفاظت شده در مجموعه‌ی کشورهای منتخب ندارد. پیش‌نهاد می‌شود برای گسترش مناطق حفاظت شده و به‌بود محیط زیست با بهره‌گیری از قوانین صریح از پدیده‌هایی که نشانگر فساد اداری است جلوگیری و با آموزش و ترویج، زمینه‌های مهار جمعیت فراهم شود.fa_IR
dc.format.extent243
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن اقتصاد کشاورزی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofAgricultural Economicsfa_IR
dc.relation.ispartofAgricultural Economicsen_US
dc.subjectمناطق حفاظت شدهfa_IR
dc.subjectمنحنی زیست‌محیطی کوزنتسfa_IR
dc.subjectفساد اداریfa_IR
dc.titleبررسی عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخبfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شیرازfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue2
dc.citation.spage125
dc.citation.epage137


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد