اقتصاد و توسعه کشاورزی

ارسال های اخیر

 • ABSTRACT 

  abیtract, abstract؛ abیtract, abstract (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)

 • برآورد اریب تجمیع در سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران 

  سلامی, حبیب اله؛ سلامی, حبیب اله؛ جعفری, علی محمد؛ جعفری, علی محمد؛ شکوهی, زینب؛ شکوهی, زینب (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  در حالی‌که نادیده‌گرفتن اثرات توزیع درآمدی در الگوی تقاضای جمعی عموماً منجر به اریب شدن پارامترهای تخمینی میشود و در نتیجه این الگوها به درستی عکس‌العمل خانوارها را منعکس نمی‌نماید، با این حال در مطالعات تجربی تقاضا بندرت ...

 • ترویج الگوی بنیادی مهیّاسازی برای مقابله و کنترل عملی سرمازدگی (بخش همایجان سپیدان فارس) 

  فزونی اردکانی, زهرا؛ فزونی اردکانی, زهرا؛ شاه ولی, منصور؛ شاه ولی, منصور (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  در عصر حاضر، کشاورزان برای همراهی با تغییرات مستمر نیازمند ساختاردهی به برنامه‌ریزی خود هستند؛ چنین ساختاردهی بر اهمّیت تصمیم‌گیری‌های مدبّرانه کشاورزان تأکید دارد. از جمله مهم‌ترین تحوّلات، تغییرات اقلیمی است. درک این که ...

 • بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مورد مطالعه: بخش کشاورزی استان خراسان شمالی 

  خداپرست مشهدی, مهدی؛ خداپرست مشهدی, مهدی؛ بخت‌آزما, جلال؛ بخت‌آزما, جلال؛ ایزانلو, قاسم؛ ایزانلو, قاسم (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه‌گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن‌ها ارائه ...

 • تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش داده – ستانده 

  میرزایی خلیل آبادی, حمیدرضا؛ میرزایی خلیل آبادی, حمیدرضا (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل‌توجهی در اقتصاد می‌‌باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ...

 • اثرات سرریز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهران 

  قهرمان زاده, محمد؛ قهرمان زاده, محمد؛ فلسفیان, آزاده؛ فلسفیان, آزاده (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  اثرات سرریز نوسان قیمت نشان‌گر آن است که نوسان قیمت در بازارهای متفاوت می توانند به‌طور متقابل بر روی هم تاثیر داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، سنجش و تحلیل اثرات سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی شامل سطح نهاده های تولیدی، ...

 • برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تالاب قوری‌گل 

  حیاتی, باب اله؛ حیاتی, باب اله؛ خادم بلدی پور, طاهره؛ خادم بلدی پور, طاهره (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  تالاب بین‌المللی قوری‌گل واقع در شهرستان بستان‌آباد استان آذربایجان‌شرقی به‌دلیل دارا بودن جاذبه‌های خاص طبیعی، از مناطق مهم توریستی و گردشگری کشور می‌باشد. لذا مطالعه‌ی ارزش تفریحی آن می‌تواند در بیان اهمیت حفاظت، پیش‌بینی ...

 • بررسی برخی ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی تعاونی‌های کشاورزی: مطالعه موردی استان مرکزی 

  بیات, حسن؛ بیات, حسن؛ خاتون آبادی, سید احمد؛ خاتون آبادی, سید احمد (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  مطالعه حاضر به‌منظور بررسی برخی ابعاد اقتصادی (هزینه‌های تولید، رشد مکانیزاسیون، تغییر عملکرد در واحد سطح، تغییر سطح زیرکشت محصولات و بازدهی منابع تولید) و اکولوژیکی (حفظ محیط‌زیست با جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و استفاده ...

 • کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره‌غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار 

  قربانی, محمد؛ قربانی, محمد (دانشگاه فردوسی مشهد, 2012-04-20)
  حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به‌طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. ...

 • بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران "مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن" 

  کوپاهی, مجید؛ کوپاهی, مجید؛ نظری, محمدرضا؛ نظری, محمدرضا (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  تشکل های آب بران یکی از الگوهای تشکیل و توسعۀ بازار آب و مجرای انتقال مدیریت آب از بخش دولتی به مصرف کنندگان آب است که در سال های اخیر در بحث مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در ایران نیز ...

 • تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت 

  همایونی فر, مسعود؛ همایونی فر, مسعود؛ رستگاری پور, فاطمه؛ رستگاری پور, فاطمه (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  در مطالعه حاضر تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نهایی با مدل برنامه ریزی فازی بازه ای مقایسه شد. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان آب منطقه ...

 • بررسی الگوی تجارت محصولات عمده کشاورزی در کشور ایران با استفاده از رویکرد تجارت مجازی نهاده ها (با تأکید بر زمین زراعی و نیروی کار) 

  اسمعیلی دستجردی پور, عادله؛ اسمعیلی دستجردی پور, عادله؛ مهرابی بشرآبادی, حسین؛ مهرابی بشرآبادی, حسین (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای ...

 • برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش کشاورزی ایران 

  گیلانپور, امید؛ گیلانپور, امید؛ حجازی, مینا؛ حجازی, مینا (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت‌های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه‌های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل ...

 • بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعۀ روستاهای همجوار 

  سرورامینی, شبنم؛ سرورامینی, شبنم؛ اسدی, علی؛ اسدی, علی؛ کلانتری, خلیل؛ کلانتری, خلیل (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  چکیده هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون این شهرک بود. جامعه آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در روستاهای اطراف شهرک صنعتی اشتهارد و کارفرمایان واحدهای صنعتی مستقر ...

 • تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح 

  زیبایی, منصور؛ زیبایی, منصور؛ غزالی, غزالی؛ غزالی, غزالی (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز انجام گردیده است. الگوی ...

 • بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران 

  امیر نژاد, حمید؛ امیر نژاد, حمید؛ رفیعی, حامد؛ رفیعی, حامد (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تکمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یک از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال ...

 • بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران 

  اعظم‌زاده شورکی, مهدی؛ اعظم‌زاده شورکی, مهدی؛ خلیلیان, صادق؛ خلیلیان, صادق (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف‌های برنامه‌ای هر کشور محسوب می‌شود و سیاست‌های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی ...

 • بررسی نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب زیر زمینی 

  بلالی, حمید؛ بلالی, حمید؛ خلیلیان, صادق؛ خلیلیان, صادق؛ احمدیان, مجید؛ احمدیان, مجید (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  چکیده در سالهای اخیر بدلیل برداشت‌های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و ...

 • تحلیل مولفه‌های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس 

  کلانتری, خلیل؛ کلانتری, خلیل؛ اسدی, علی؛ اسدی, علی؛ شعبانعلی فمی, حسین؛ شعبانعلی فمی, حسین؛ عربیون, ابوالقاسم؛ عربیون, ابوالقاسم (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  چکیده پایداری در نظام‌های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می‌تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ...

 • برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان 

  پرون, صدیقه؛ پرون, صدیقه؛ اسماعیلی, عبدالکریم؛ اسماعیلی, عبدالکریم (دانشگاه فردوسی مشهد, 2010-04-21)
  در این مطالعه ارزش غیربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان با استفاده از ارزش گذاری مشروطو با بکار گیری مدل لوجیت برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 230 عدد پرسشنامه بین افراد منطقه مورد مطالعه در سال 1386 جمع آوری ...

View more