نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجیحانی, حمیدرضاfa_IR
dc.contributor.authorجیحانی, حمیدرضاfa_IR
dc.contributor.authorزاغیان, محمدعلیfa_IR
dc.contributor.authorزاغیان, محمدعلیfa_IR
dc.contributor.authorکاکش‌پور, زهراfa_IR
dc.contributor.authorکاکش‌پور, زهراfa_IR
dc.contributor.authorمیرزایی گودرزی, وحیدfa_IR
dc.contributor.authorمیرزایی گودرزی, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-12-03T23:27:19Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-02-21T23:27:20Z
dc.date.available1399-12-03T23:27:19Zfa_IR
dc.date.available2021-02-21T23:27:20Z
dc.date.issued2017-02-01en_US
dc.date.issued1395-11-13fa_IR
dc.identifier.citationجیحانی, حمیدرضا, جیحانی, حمیدرضا, زاغیان, محمدعلی, زاغیان, محمدعلی, کاکش‌پور, زهرا, کاکش‌پور, زهرا, میرزایی گودرزی, وحید, میرزایی گودرزی, وحید. (1395). ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک‌ها و بناهای مزارع آران‌وبیدگل و نوش‌آباد. کاشان شناسی, 16(2), 20-41.fa_IR
dc.identifier.issn2676-7694
dc.identifier.urihttp://sh-kashan.kashanu.ac.ir/article-1-174-other.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/760104
dc.description.abstractکشاورزی در منطقۀ کاشان از گذشته‌های دور، فعالیتی دامنه‌دار و وسیع بوده و به شکل‌گیری سنت‌ها و فنون محلی منجر شده است. سنت‌ها و فنون یادشده در ارتباط با نحوۀ معیشت حاصل از زراعت، سامانه‌ای را شکل داده است که به‌واسطۀ ارزش‌های آن به‌عنوان میراث کشاورزی قابل‌شناسایی است. این میراث از ابعاد کالبدی قابل‌توجهی برخوردار است؛ زیرا هم شکل مزارع و خصوصیات آن‌ها و هم نحوۀ استقرار و بناهای مرتبط با مزارع قابل‌توجه‌اند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بسیاری از مزارع که ممکن است محصور یا بدون حصار باشند، شامل بناهایی نیز می‌شوند که درون یا گاه بیرون مزارع ساخته شده‌اند. گذشته‌ از بناهای درون مزارع محصور که متصل به حصار نیز هستند، گونه‌هایی از کوشک‌های زراعی قابل شناسایی است که در میان یک مزرعۀ محصور و گاه میان مجموعه‌ای از مزارع غیر محصور قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، بسیاری این ابنیه از یادها رفته‌اند و در حال تخریب‌اند. ارزش‌های مستتر در میراث کشاورزی منطقه و همچنین نشانه‌هایی که این بناها از نحوۀ کشاورزی و کار بر روی زمین زراعی آشکار می‌کنند، لزوم توجه به این بناها و حفاظت از آن‌ها را یادآور می‌شود. برای این منظور، نخست باید به این پرسش پاسخ داد که بناها و کوشک‌های زراعی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین عناصر تبیین‌کنندۀ برخی ابعاد کالبدی میراث کشاورزی منطقه، چه ویژگی‌های مشترکی دارند؟ این مقاله در پی طرح این پرسش است و هدف از انجام این پژوهش، شناخت برخی از این بناهای ارزشمند و تأکید بر لزوم حفاظت از منظر کشاورزی این منطقه است. بخش اصلی این پژوهش بر پایۀ مشاهدات و برداشت‌های میدانی صورت گرفته و تلاش شده است که یافته‌ها با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و همچنین بررسی عکس‌های هوایی تکمیل شده و مورد ارزیابی قرار گیرند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مزارع بررسی‌شده دربردارندۀ بناهایی درون حصار خود یا بیرون از محدودۀ خود هستند. این بناها گاه به‌صورت کوشک‌هایی ساخته شده‌اند و بهره‌گیری از مناظر درون مزرعه یا دشت را فراهم می‌کرده‌اند.fa_IR
dc.format.extent1659
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه کاشانfa_IR
dc.relation.ispartofکاشان شناسیfa_IR
dc.relation.ispartofstudies on kashsnen_US
dc.subjectمیراث کشاورزیfa_IR
dc.subjectمنظر کشاورزیfa_IR
dc.subjectکوشک‌های زراعیfa_IR
dc.subjectمنطقۀ آران‌وبیدگلfa_IR
dc.subjectتخصصيfa_IR
dc.titleابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک‌ها و بناهای مزارع آران‌وبیدگل و نوش‌آبادfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.citation.volume16
dc.citation.issue2
dc.citation.spage20
dc.citation.epage41


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد