دوره 30, شماره 25

 

ارسال های اخیر

 • بازتاب باورها و نگرش‌‌های شیعی در تاریخ موصل ابوزکریا اَزْدی (334ﻫ) 

  نظری پسیخانی, حسین؛ نظری پسیخانی, حسین؛ پنجه, معصومعلی؛ پنجه, معصومعلی؛ فرهمند, یونس؛ فرهمند, یونس (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  بخش بازمانده از تاریخ موصل ابوزکریا اَزْدی(334ﻫ) افزون‌بر ذکر اخبار و وقایع محلی موصل و جزیره، حاوی گزارش‌‌هایی از خلفای متأخر اموی و یادکردهایی از علویان و امامان شیعه است. این مقاله بر این گزارش‌‌ها و یادکردها متمرکز شده ...

 • بررسی یک زمان‌پریشی تاریخی؛ راهی به نقد روایات ام‌سلمه دربارۀ خبر شهادت و جانشینی امام حسین (ع) 

  میرزایی, عباس؛ میرزایی, عباس (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  ام‌سلمه شخصیتی تأثیرگزار در تاریخ اسلام است. گزارش‌های فراوانی از وی دربارۀ اتفاقات صدر نخستین نقل شده است. بخشی از گزارش‌های منقول از وی پیرامون حوادث مرتبط با شهادت امام حسین (ع) است. گزارش‌هایی دربارۀ اصل خبر شهادت، ...

 • تحلیل رویکرد تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری شرفخان بدلیسی در شرفنامه 

  محمدی, ذکرالله؛ محمدی, ذکرالله؛ فیضی, کیومرث؛ فیضی, کیومرث (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  تواریخ محلی یکی از اشکال مهم تاریخ‌نگاری ایرانی‌اسلامی است که در کنار انواع تاریخ، کمک شایانی به شناخت تحولات گذشته می‌کند. ازجملۀ این‌گونه آثار، شرف‌نامه تألیف امیر شرفخان بدلیسی است که به‌عنوان نخستین اثر از نوع خود، به ...

 • گونه‌شناسی مطالعات شعوبیه در دورۀ معاصر (غرب، جهانِ عرب و ایران) 

  قریب, قاسم؛ قریب, قاسم؛ عباسی, جواد؛ عباسی, جواد؛ رجایی, سید جلال؛ رجایی, سید جلال (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  واکاوی ماهیت جنبش شعوبیه ازجمله حوزه‌‌های مطالعاتی در میان پژوهشگران تاریخ اسلام، ایران‌‌شناسان و متخصصان تاریخ ادبیات است. ازاین‌رو پژوهش‌‌های پرشماری در قالب کتاب، مقاله و پایان‌‌نامه در زبان‌‌های مختلف به بررسی جنبش ...

 • مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری 

  علیجانی, مهدی؛ علیجانی, مهدی؛ شرفی, محبوبه؛ شرفی, محبوبه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  این پژوهش می‌کوشد برمبنای مطالعات کتابخانه‌ای و روش تاریخی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی، شیوه و ویژگی‌های جغرافی‌نگاری و مکتب روشی دو تن از جغرافی‌دانان ایرانی(ابن‌خردادبه و اصطخری) را واکاوی و تحلیل کند. یافته‌های پژوهش نشان ...

 • واکاوی غرائب‌نگاری نسخۀ مصور چاپ سنگی «در بیان قصۀ حضرت سلیمان» 

  عسگری, فاطمه؛ عسگری, فاطمه؛ زارع زاده, فهیمه؛ زارع زاده, فهیمه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  از کتاب‌های چاپ سنگی مصور، «در بیان قصۀ حضرت سلیمان» است که ضمن روایتگری به زبان عامیانۀ عصر قاجار، دارای شاخصۀ بصری غرائب‌‌نگاری است. مقالۀ حاضر با رویکرد آیکونوگرافی و با روش توصیفی‌تبیینی بدین سؤال پاسخ می‌دهد: این ...

 • اهمیت «انجامه‌ها» در شناخت ارزش‌‌‌‌‌‌های تاریخی نسخۀ خطی «جُنگ احمد غلام» (تاریخ کتابت: 1142 – 1135ق) 

  عابدین پور, وحید؛ عابدین پور, وحید؛ کجباف, علی اکبر؛ کجباف, علی اکبر؛ سمائی دستجردی, معصومه؛ سمائی دستجردی, معصومه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  سرانجام یا سخن پایانی کاتب نسخۀ خطی به‌طور معمول، با نام‌‌های انجام، پایان، تَرقیمِه، فَراغ‌نامه، رقم و نیز «اَنجامه»[1] شناخته می‌‌شود. اهمیت این قسمت به این دلیل است که اطلاعات گسترده‌‌ای را دربارۀ نویسنده، ویژگی‌‌های ...

 • بررسی زمان‌‌مندی روایت در اکسیرالتواریخ بر پایۀ نظریه ژرار ژنت 

  طاهری, محبوبه؛ طاهری, محبوبه؛ سرافرازی, عباس؛ سرافرازی, عباس؛ خواجه میرزا, محمود؛ خواجه میرزا, محمود؛ اسدبیگی, اردشیر؛ اسدبیگی, اردشیر؛ سلیم, محمدنبی؛ سلیم, محمدنبی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  زمان یکی از عناصر مهم و کلیدی در روایت‌‌های تاریخی است که در کنار مؤلفه‌‌هایی چون مکان و شخصیت‌‌های تاریخی، قوام یک ابژه و رخداد تاریخی را شکل می‌‌دهد. مورخان برای نقل روایت‌‌های تاریخی از عنصر زمان به شیوه‌‌های گوناگون ...

 • کنشگری مورخ در گزارش وقایع تاریخی؛ بررسی مقایسه‌‌ای روایت سقیفه در تاریخ طبری و تاریخ بلعمی 

  رفعتی پناه مهرآبادی, مهدی؛ رفعتی پناه مهرآبادی, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  دانش روایت‌‌شناسی، امکانی است برای پژوهشگران تاریخ در بررسی و نقد روایت‌‌های مختلف تاریخی و درک آنها. این دانش با بررسی عناصری چون زمان در قالب نظم، تداوم (دیرش) و بسامد و نیز بررسی شخصیت و شخصیت‌‌پردازی، زاویۀ دید و ...

 • تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی 

  پناهی, یعقوب؛ پناهی, یعقوب؛ منتظرالقائم, اصغر؛ منتظرالقائم, اصغر؛ چلونگر, محمدعلی؛ چلونگر, محمدعلی؛ آقاجری, سیّد هاشم؛ آقاجری, سیّد هاشم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  در قرون معاصر پیشرفت‌های عقلی بشر و تحولات بینشی و روشی علوم مختلف، متفکران حوزۀ تاریخ را نیز به تکاپو واداشت تا به بازتعریف هویتی و علمی این دانش بپردازند. این تحولات از غرب آغاز شد و پس از چالش‌های فراوان و ایجاد مکتب‌های ...

 • بررسی استنادی کتاب عاشورانگاری تسلیةالمُجالس و زینة‌المَجالس 

  بارانی, محمدرضا؛ بارانی, محمدرضا؛ نعمتی, سحر؛ نعمتی, سحر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  برگزاری آئین سوگواری عاشورا و گرایش علمای شیعه به نگارش عاشورا در دورۀ صفوی برای تقویت یکپارچه‌‌سازی تشیع در ایران بسیار کارساز بود. یکی از اثربخش‌‌ترین آثار، کتاب تسلیةالمُجالس حائری است. برای شناخت جایگاه علمی این ...

 • فتوحات گیتی‌ستان نقد و تحلیل منظومه‌ای نویافته از تاریخ شاه عباس اول 

  احمدی, نزهت؛ احمدی, نزهت؛ محمدی فشارکی, محسن؛ محمدی فشارکی, محسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-08-22)
  منظومه نویافتۀ «فتوحات گیتی ستان»، که تنها سه سال پیش از سقوط حکومت صفویه با تمرکز بر جنگ‌های نامدارترین پادشاه این دودمان سروده شده‌است از جهتی در عداد حماسه‌های تاریخی قرار می‌گیرد، اما اطلاعات ارزنده‌ای نیز از تاریخ ...