دوره 2, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تعارض ساختاری و تأثیر آن در کارکرد سپاه خوارزمشاهی 

  محمدی, ذکرالله؛ محمدی, ذکرالله؛ حسن‌زاده, اسماعیل؛ حسن‌زاده, اسماعیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  خوارزمشاهیان با خاستگاه غلامی در روند تکاملی حکومت‌شان به جذب عناصر نظامی، اما با خاستگاه‌های متفاوت دست زدند و سعی کردند آنها را به موازات هم با اعمال قدرت از بالا به پایین به خدمت بگیرند. به‌رغم محدود بودن نهاد سپاه در ...

 • رویارویی موافقان و مخالفان مشروطه بر پایۀ گزارش‌های مطبوعات 

  علم, محمدرضا؛ علم, محمدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  مشروطه در تاریخ ایران، رویدادی مهم، تأثیرگذار و سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود. معمولاً از این رویداد به عنوان گذار از خودکامگی به قانون‌گرایی در ایران یاد می‌شود و تحلیلگران و محققان تاریخ ایران انتظار داشته‌اند پس از وقوع آن، ...

 • آخرین روزهای غازان‌خان و بحران در حکومت ایلخانی 

  عباسی, جواد؛ عباسی, جواد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  دورۀ حکومت غازان‌خان (703- 694 ق) به جهات گوناگون در تاریخ عصر ایلخانان مغول در ایران اهمیت دارد. مسلمان شدن رسمی ‌او و مغولان ساکن در ایران و تلاش برای انجام یک رشته اصلاحات گسترده در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ...

 • رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطۀ غرب 

  حسنی, عطاالله؛ حسنی, عطاالله؛ پاشازاده, غلامعلی؛ پاشازاده, غلامعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  علل تحول فکری میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، ماهیت قوانین مورد نظر او و مبانی نظری آن‌ها در رویکرد به نظام مشروطۀ غربی، مسألۀ مشکلۀ تحقیق حاضر است که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی به تحلیل آن پرداخته می‌شود. ...

 • بازشناسیِ تعامل روحانیت و صفویان 

  حاجی بابایی, مجید؛ حاجی بابایی, مجید؛ اصلانی, ابراهیم؛ اصلانی, ابراهیم (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  شکل‌گیری حکومت فراگیر شیعه‌مذهب صفوی در ایران، زمینه‌ساز تحول در مناسبات دین و دولت در تشیع گردید. روحانیان به عنوان بخش مهمی از نهاد مذهب در شرایط ویژه و تاریخی‌ای قرار گرفتند. پادشاهان صفوی نیز در برقراری رابطه با نهاد ...

 • اصناف و صنایع در بازار شیراز در سده‌های هفتم و هشتم قمری 

  بحرانی‌پور, علی؛ بحرانی‌پور, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  شیراز از دیرباز یکی کانون‌های مهم شهری جنوب ایران و نیز از مراکزی بود که وجوه تولید کشاورزی، پیشه‌وری و دامداری را با توجه به رونق سه شیوة معیشت دامداری (شبانکارگان)، روستایی (روستاهای جلگه‌های کربال، استخر و دشت مرغاب ...

 • دربار ساسانی و مسیحیان: مدارا یا تعصب 

  ولوی, علی‌محمد؛ ولوی, علی‌محمد؛ برومند, صفورا؛ برومند, صفورا (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  مسیحیان از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی در دورۀ ساسانی به شمار می‌رفتند. با توجه به این که حکومت ساسانی بر بن‌مایه‌های آیین زردشتی استوار بود، مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان، از جمله مباحث درخور توجه در دوران مورد نظر، به ...