دوره 13, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • نقش نیروهای واگرا در اضمحلال ساختار حکومت از زوال ساسانیان تا برآمدن نهضت خراسانیان 

  صالحی, کورش؛ صالحی, کورش (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  بررسی تحلیلی منابع عربی­ـ اسلامی و تاریخ‌نگاری یادسپار در تحولات درون‌ساختاری جامعه‌ ایرانشهری نشان می­دهد که کارکرد نیروهای واگرا در زوال حکومت ساسانی و همچنین تضعیف واکنش‌های نیروهای احیاگر حکومت ایرانی تا برآمدن نهضت ...

 • بررسی روند تغییر نهاد وزارت و ایجاد وزارتخانه‌های جدید در جریان انقلاب مشروطه ایران 

  سادات نژاد, سیده فاطمه؛ سادات نژاد, سیده فاطمه؛ یزدانی مقدم, سهراب؛ یزدانی مقدم, سهراب؛ مختاری, محمدتقی؛ مختاری, محمدتقی (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  نهاد وزارت نقطه ثقل نظم دیوانی ایران در طول تاریخ بوده است. وزیر با عنوان­های مختلفی مانند وزیر اعظم و صدراعظم در رأس این نظام قرار داشت و به دستیاری رؤسای دیوان‌ها کشور را اداره می­کرد. از دوره ناصرالدین شاه تکاپوهایی ...

 • خانه‌های انصاف؛ نوسازی قضایی یا بازگشت به سنت‌های دادرسی 

  بیگدلو, رضا؛ بیگدلو, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  یکی از ویژگی‌های تاریخی سنت دادرسی در ایران، غیررسمی بودن و خودسامانی و استقلال نسبی این نهاد از تشکیلات دولتی بوده است. در دوران مدرن به دنبال آشنایی ایرانیان با نهادهای دادرسی اروپایی و آگاهی از کاستی‌های نهادهای سنتی، ...

 • الگویی برای بررسی مفاهیم کلیدی سیاسی‌ـ اجتماعی در تاریخ ایران معاصر؛ مسئله روش 

  حسن‌دخت فیروز, سیما؛ حسن‌دخت فیروز, سیما؛ نجومیان, امیرعلی؛ نجومیان, امیرعلی؛ داوری اردکانی, نگار؛ داوری اردکانی, نگار (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  انبوه و شتاب رخدادهای صد سال اخیر ایران، زمانِ ایرانی را دچار فشردگی و مفاهیمِ زبان فارسی را دچار آشوب کرده است. این آشوب معنایی در میدان واژگانیِ یک مفهوم و رقابت واژه‌های هم‌خانواده به‌خوبی نمایان می‌شود. «رنجبر»، «مستضعف»، ...

 • بازتاب باورهای زروانی در قصّه‌های عامیانۀ مکتوب ایرانی (مورد پژوهانه: داراب‌نامه، قصّۀ حمزه و امیرارسلان نامدار) 

  گل عنبری, امید؛ گل عنبری, امید؛ عزیزی فر, امیرعباس؛ عزیزی فر, امیرعباس (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  تاریخ عهد ساسانی یکی از مهم­ترین ادوار تاریخی­ـ اجتماعی و سیاسی­ـ اعتقادی سرزمین ایران است. مطالعه جنبه­های اعتقادی و باورداشتی مردم ایران در این برهه تاریخی، در بافت متون ادبی و عامیانه، پژوهشی در خور توجه است. زروانیسم ...

 • تأثیر تعارض سپاهیان و درگاهیان بر بی‌ثباتی سیاسی در اواخر دوره صفویان (1135-1077 ق / 1722-1667 م) 

  انصاری, سمیه؛ انصاری, سمیه؛ حسنی, عطاءالله؛ حسنی, عطاءالله (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  مجموعه عوامل ساختاری مانند ساخت اجتماعی­ـ اقتصادی حکومت، مبانی مشروعیت و تداوم کارایی آن، اوضاع فکری و فرهنگی جامعه، سپاه و دیگر عناصر در ایجاد ثبات و تداوم یک حکومت نقش دارند. در زمان حکومت صفویان ضعف عوامل ساختاری و ...

 • ریشه‌های گنوسی اسطوره آفرینش در کیش مانوی 

  زرین کوب, روزبه؛ زرین کوب, روزبه؛ حسینی, سید توفیق؛ حسینی, سید توفیق (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مفاهیم و عقاید فکری همواره موضوعی مورد بررسی و تحقیق محققان در طول تاریخ بوده است. از جملة این تاثیرگذاری ها تحول و تطّور اساطیر آفرینش ادیان تحت تاثیر پیش زمینه­های فکری و اعتقادی ادیان پیشین است. ...