دوره 12, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • جنس سوم ؛ بررسی پیکرشناختی خواجگان در دربار قاجار(1210 ـ 1313 ه.ق) 

  خزائی, یعقوب؛ خزائی, یعقوب (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-05-22)
  خواجگان از روزگاران کهن در ساختار سیاسی فرمانروایان مشرق زمین ایفاگر نقش های متعدد بودند. ضرورت وجودی آنها در ساختار سیاسی  علی الاصول از ضرورت ها و نیازهای بخشی از سیستم سیاسی نشات می گرفت. اندرونی یا حرمسرا مکانی بود که ...

 • سلسله مراتب متصدیان مالیاتی در قرون میانه، با تأکید بر ماوراءالنهر و گستره‌ی شرقی ایران 

  مردوخی, دل آرا؛ مردوخی, دل آرا (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-05-22)
  تداوم و تحول در نظام دیوانی ایران میانه در گستره شرقی آن از جمله موضوعات مهم در تاریخ اجتماعی اقتصادی اداری ایران است. اما موضوع نظام مالیاتی به عنوان ایده مبنایی شکل یابی دیوان سالاری ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ...

 • ماهیت گفتمان انقلابی چپ در ایران عصر مشروطه 

  مرادحاصلی, جعفر؛ مرادحاصلی, جعفر (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-05-22)
  چکیده ماهیت گفتمان انقلابی چپ در ایران عصر مشروطه (پس از استقرار مجلس دوم)  ظهور اشکال گوناگون هویت یکی از پدیده­های مهم تاریخ ایران معاصر محسوب می­شود. در میان این هویت­های نوظهور هویت انقلابی از جمله اشکال هویت­های سیاسی ...

 • خودای‌نامگ در بندهشن (گزارش تاریخ ساسانیان در بندهشن) 

  جلیلیان, دکتر شهرام؛ جلیلیان, دکتر شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-05-22)
  متن‌های زردشتی فارسی میانه که پس از واژگونی شاهنشاهی ساسانیان و در سدة سوم هجری/ نهم میلادی، بر بنیاد ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستای روزگار ساسانیان تدوین و گردآوری شده‌اند، برای شناخت دین، فرهنگ و تاریخ ساسانیان اهمیت چشمگیری ...

 • قپچاق‌ها و نقش مجادلات اولوس چنگیزی در تداوم حیات آنان پس از هجوم مغول 

  خسروابادی, مریم؛ خسروابادی, مریم؛ کریمی الوار, کیوان؛ کریمی الوار, کیوان (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-05-22)
  چاق‌ها که تا قرن سوم و چهارم به زحمت در منابع تاریخی و جغرافیایی نامی از آنها دیده می‌شد، در قرن ششم هجری در قالب لشکرهای خوارزمشاهی به جهان اسلام معرفی شدند. این امر موجب شد در تحولاتی که در داخل ایران طی ربع آخر قرن ششم ...

 • اجتماعی‌شدن زنان در عصر پهلوی؛ امکان یا امتناع(1304-1332ش) 

  رستمی, پروین؛ رستمی, پروین؛ ثواقب, جهانبخش؛ ثواقب, جهانبخش (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-05-22)
  یکی از برنامه­های حکومت پهلوی اول و طراحان اصلاحات عصر وی، تلاش برای ایجاد پاره­ای از تغییرات اجتماعی براساس الگوی جوامع غربی بود. یکی از این اقدامات، تغییر سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان بود که از مظاهر مدرن­سازی حکومت ...

 • ایرانیان مقیم استانبول و جنبش مقاومت تبریز به رهبری ستارخان 

  فلاح توتکار, حجت؛ فلاح توتکار, حجت (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-05-22)
  از روزگاران نزدیک به انقلاب مشروطیت، کنشگران سیاسی ایرانی در استانبول با جنبش ضد استبدادی در ایران پیوند داشتند. اما در این میان این پیوند بیش از همه در یاری ایرانیان مقیم استانبول با جنبش مقاومت تبریز برای بازگرداندن نظم ...