دوره 11, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تداوم و افول سنت های پیش از اسلام و زرتشتی‌گری در فارس در سده‌های میانه‌ی اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی 

  میری, نگین؛ میری, نگین (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  با ورود اسلام فصل جدیدی در تاریخ دینی و اجتماعی فارس، خاستگاه خاندانی و دینی ساسانیان، آغاز شد. با این حال متون تاریخی و جغرافیایی سده‌ی 4 ق. دربردارنده‌ی اطلاعاتی هستند که نشان می‌دهند با گذشت بیش از سه سده از غلبه‌ی ...

 • بررسی جنگ غجدوان و علل شکست سپاه صفوی 

  سلطانیان, ابوطالب؛ سلطانیان, ابوطالب (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  چکیده        جنگ غجدوان در ماوراءالنهر، در سوم رمضان سال 918 ق، یکی از رویدادهای مهم نظامی در دورۀ شاه اسماعیل یکم (930-907 ق) به‏شمار می‏رود. بررسی این رویداد، از آن روی حائز اهمیت است که سپاه قزلباش- که در مرحلۀ استقرار ...

 • مدعیان داخلی حکومت صفوی پس از سقوط اصفهان، مطالعه موردی: شورش صفی میرزا 

  سیاهپور, دکتر کشوراد؛ سیاهپور, دکتر کشوراد؛ زکی پور, نعمت الله؛ زکی پور, نعمت الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  با هجوم افغان ها و سقوط اصفهان، در گوشه و کنار ایران افرادی با انتساب و تشبث به خاندان صفوی، ادعای شاهزادگی نمودند وکوشیدند حکومت مضمحل صفوی را  احیا نمایند. صفی میرزاهای دروغین از جمله مدعیان شاهزادگی در ایران پس از سقوط ...

 • عوامل موثر بر انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی 1319 ایران و شوروی 

  شجاعی دیوکلائی, سید حسن؛ شجاعی دیوکلائی, سید حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  مناسبات تجاری ایران و شوروی در دوران پهلوی­اول به واسطه سیاست­های اتخاذ شده از سوی رجال سیاسی و اقتصادی دو کشور متفاوت از مناسبات تجاری در دوران قاجار دنبال شد. در حالی که روسیه در دوران قاجار پس از تحمیل عهدنامه ترکمانچای ...

 • خاستگاه برآمدن اهوره‌مزدا در کتیبه‌های هخامنشی 

  افکنده, احسان؛ افکنده, احسان (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  بررسی کتیبة سلطنتی داریوش در بیستون (DB) به ما نشان می‌دهد که نام خدای بزرگ پارسیان اهوره‌مزدا یکی از پربسامدترین واژه‌های به‌کاررفته در کتیبه است و به همین ترتیب، وی در این کتیبه و دیگر کتیبه‌های هخامنشی نقشی بسیار فعال ...

 • ناپایداری سیاسی در ایران قرن هشتم هجری: بررسی آماری عمر حکومت‌ها و میانگین سلطنت حکام 

  لطف ابادی, محسن؛ لطف ابادی, محسن؛ خلعتبری, اللهیار؛ خلعتبری, اللهیار؛ حسنی, عطالله؛ حسنی, عطالله (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  قرن هشتم در تاریخ ایران، قرن تشکیل سلسله‌های محلی است. در این قرن در چهار گوشه ایران، سلسله‌های مختلف همانند قارچ از زمین می‌روییدند و دیگر کشور توسط حکومتی متمرکز و یکپارچه اداره نمی‌شد. در این پژوهش با استفاده از روش ...

 • بحران اقتصادی غزنویان و تاثیرآن بر بی‌ثباتی نظم سیاسی 

  یوسفی, جمیله؛ یوسفی, جمیله؛ حسن زاده, اسماعیل؛ حسن زاده, اسماعیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  چکیدهغزنویان (360ـ 431ق) از حکومت‌های دوره میانه با خاستگاه غلامی بودند که پس از برانداختن ولی‌نعمتان خود در شرق ایران به حکومت رسیدند. مالیات و خراج از منابعِ متعارف و سنتیِ اقتصاد این حکومت بود و از آن‌جایی که اقطاع‌داری ...