دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکشِ مطلقه گرایی و مشروطه خواهی 

  اکبری یاسوج, سید حامد؛ اکبری یاسوج, سید حامد؛ گرجی ازندریانی, علی اکبر؛ گرجی ازندریانی, علی اکبر (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-01-21)
  هدف :  دهه ها پیش از نهضت مشروطه­، مدرن سازی حیات سیاسی ایران به دغدغه­ی جدی محافل فکری و حلقه های روشنفکری تبدیل گردید. پیشگامان این عرصه ، در ابتدای امر بیشتر به توصیف حیات سیاسی غربیان و تجویز آن در ایران می پرداختند ، ...

 • نقش حزب دموکرات در تشدید مخالفت عمده‌مالکان برابر مرحله اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران 

  رعنایی, شهین؛ رعنایی, شهین (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-01-21)
  قوانین مرحله اول اصلاحات ارضی مقدار مالکیت عمده­مالکان را به یک روستای شش دانگ محدود می­­کرد، اگرچه مفاد این قوانین در سراسر کشور دارای اهداف واحدی بود، اما مالکان مشمول با واکنشهای متفاوتی با آن روبرو شدند. اجرای برنامه ...

 • مداخلات خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی آن در جنگ جهانی ‌اول (1918-1914م/ 1337-1332ق) 

  ابطحی, سیدرسول؛ ابطحی, سیدرسول؛ جعفری, علی اکبر؛ جعفری, علی اکبر؛ نورائی, مرتضی؛ نورائی, مرتضی (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-01-21)
  حضور و رقابت دولت‌های خارجی در ایران که از پیش از جنگ جهانی اول شروع شده بود، با آغاز جنگ و سپس اشغال ایران شدت یافت. در این میان، اصفهان که در مرکز جغرافیایی ایران و بر سر راه‌های تجاری قرار داشت، هم میدان رقابت سه قدرت ...

 • لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول) 

  محمدی, منظر؛ محمدی, منظر؛ سید احمدی زاویه, سید سعید؛ سید احمدی زاویه, سید سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-01-21)
  هدف: دولت پهلوی اول، به موازات تأسیس نهادهای نظامی، اداری، و آموزشی مدرن، نظام پوشاک متحدالشکل (یونیفُرم) را در ابعاد گسترده برای مردان و تا حدودی زنان، در ایران اعمال کرد. این نظام پوشاک بازنمودِ سلطه‌ی ساختار قدرت بر متن ...

 • تکوین و دگرگونی شبه نظامیگری دولتی در ایران (1332ـ1320): مطالعۀ موردی «حزب جنگل» 

  حیدری, میلاد؛ حیدری, میلاد؛ سلیمانی, کریم؛ سلیمانی, کریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-01-21)
  شکل‌گیری و فعالیت شبه‌نظامیان دولتی به‌علت زیرپا گذاردن رویه‌های قانونی و یکی از عوامل ایجاد انسداد برای روند دموکراتیزاسیون، همواره یک موضوع مهم برای درک پیچیدگی رابطۀ دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. در ایران، «حزب جنگل» را ...

 • تحلیل نوسازی نظام آموزشی ایران در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه (با تأکید بر کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر) 

  بیگدلو, رضا؛ بیگدلو, رضا؛ شهیدانی, شهاب؛ شهیدانی, شهاب (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-01-21)
  به منظور دست‌یابی به علوم نوین و تربیت نیروی انسانی ماهر، نوسازی نظام آموزشی ایران، از دغدغه‌های دولت‌مردان ایرانی در دوره قاجار و پهلوی بود. با وجود نوسازی‌هایی که در دوران قاجار و پهلوی اول صورت گرفت، دهه چهل و اوایل دهه ...

 • آوردگاهِ سلطان محمد خوارزمشاه و لشکر مغول 

  رحمتی, محسن؛ رحمتی, محسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-01-21)
  صرف نظر از آنکه چه عوامل و عللی به ایلغار مغول در قلمرو خوارزمشاهی منتهی شد، واکنش خوارزمشاه در قبال این حمله و نحوه مواجهه‌یِ او با لشکر مغول در خور تأمل و بررسی است. منابع تاریخی نشان می‌دهند که سلطان در زمان فرار از دست ...