دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • کاربست سلاح نفت در جنگ‌های اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن 

  وحیدی راد, میکاییل؛ وحیدی راد, میکاییل (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-03-21)
  جنگ‌های اعراب و اسرائیل در خاورمیانه تاثیرات متفاوت و گوناگون و همچنین آثار منطقه‌ای و جهانی داشته است که در این میان استفاده از نفت بعنوان سلاح از سوی اعراب برای شکست اسرائیل در چندین مرحله به کار گرفته شد و همین امر این ...

 • سازوکار و نشانه‌های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم 

  شجاعی دیوکلایی, سید حسن؛ شجاعی دیوکلایی, سید حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-03-21)
  وقوع انقلاب صنعتی جوامع صنعتی را بر آن داشت تا برای تأمین نیازهای خود جوامع ماوراءدریاها را در اقتصادی جهانی ادغام کنند. هدف از این اقدام تبدیل کردن جوامع ماوراءدریاها به محلی برای صدور کالاهای ساخته شده صنعتی و تأمین مواد ...

 • تطور و تکوین معنایی واژه کُرد در منابع دوره اسلامی(قرن اول تا نهم هجری) 

  سعیدی, مدرس؛ سعیدی, مدرس؛ زرگری نژاد, غلامحسین؛ زرگری نژاد, غلامحسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-03-21)
  واژه کُرد که امروزه به عنوان یکی از گروه­های قومی منطقه خاورمیانه، فهم می­شود، در منابع دوره اسلامی کاربرد و معنایی مبهم دارد. در دوره معاصر برخی از پژوهشگران، واژه کُردِ منابع را با تلقّی رایج امروزی، در پژوهشهای تاریخی ...

 • رویه‌های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307ش: مصوبات و نتایج آن 

  سبزی, سعید؛ سبزی, سعید؛ حسنی, عطاالله؛ حسنی, عطاالله (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-03-21)
  یکی از حوزه‌هایی که مجلس شورای ملی دست به قانونگذاری در آن مورد زد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد به آن بود. اولین قانون مصوب در این زمینه، یعنی قانون تحدید تریاک، دارای اهمیت خاصی است. زیرا، با تصویب آن در مجلس دورۀ جدیدی در ...

 • اعتقادات هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته‌ها 

  رسولی, آرزو؛ رسولی, آرزو (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-03-21)
  این که هخامنشیان بر مذهب زردشت بوده‌اند یا نه، پرسشی است که از دیرباز محققان تاریخ هخامنشی با آن روبرو بوده‌اند. همانقدر که زردشتی بودن هخامنشیان موافق دارد، مخالفان آن هم کم نیستند. هر بار که سخن از دین و اعتقادات هخامنشیان ...

 • مانی: مصلح گنوسی یا پیامبر مانوی 

  حسینی, سید توفیق؛ حسینی, سید توفیق؛ زرین کوب, روزبه؛ زرین کوب, روزبه (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-03-21)
  رشد جسمی و فکری مانی در میان گروه معتقد به عقاید گنوسی، باعث شد تا زیر بنای عقاید کیش نوپدید وی شکل گنوسی بگیرد. از این رو بررسی عمق این تاثیر همواره مورد توجه محققان برای شناخت کیش گنوسی و مانوی بوده است. یکی از مهمترین ...

 • پیدایی و شیوعِ اعتیاد به افیون در عصر صفوی 

  تابش, یعقوب؛ تابش, یعقوب؛ آقاجری, سید هاشم؛ آقاجری, سید هاشم؛ حسنی, عطاالله؛ حسنی, عطاالله (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-03-21)
  دورۀ صفوی با دگرگونی‌های اجتماعی متنوعی رویارو گردید، یکی از این دگرگونی‌ها، پدیدۀ اعتیاد به افیون بود. این مادۀ مخدّر، در ایران پیشا صفوی، بیشتر مصارف پزشکی داشت. در عصر صفوی، اعتیاد به افیون به صورت فراگیر درآمد و به ...