دوره 8, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تأملی پیرامون اخوانیه مستوره به رونق سنندجی وتاثیر آن در پرتو افکنی به مسائل برگ‌های پایانی تاریخ او 

  کلهر, محمد؛ کلهر, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-07-23)
  جایگاه ماه‌شرف‌ خانم کردستانی متخلص به مستوره (1264– 1220 ق.) در حوزه‌های ادبیات و تاریخ بر ادبا و مورخین ‌پوشیده نیست. دیدگاه‌ مستوره در تاریخ‌ اردلان بسی ‌جای‌تأمل دارد. زیرا وی هم ‌تاریخ‌نگار است و هم تاریخ‌نگر. دقت‌نظر ...

 • میرزامحبعلی‌خان ناظم‌الملک مرندی یکانلو: دولتمردی ناشناخته از عصر ناصری 

  صالحی, نصراله؛ صالحی, نصراله (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-07-23)
  میرزامحبعلی­خان ناظم­الملک مرندی یکانلو، از اواخر دورة محمدشاه قاجار تا سال 1309 قمری به عنوان یکی از رجال وزارت امور خارجه، عهده­دار مسؤلیت­ بود. وی کار خود را با دستیاری و منشیگری میرزاجعفرخان مشیرالدوله آغاز کرد. همراه ...

 • نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی در کاهش تولید و مصرف ذغال چوب در ایران طی برنامه‌های اول و دوم عمرانی (1327-1341) 

  رفعتی پناه مهرآبادی, مهدی؛ رفعتی پناه مهرآبادی, مهدی؛ سلیمانی دهکردی, کریم؛ سلیمانی دهکردی, کریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-07-23)
  جنگل‌ها و محصولات جنگلی در طول تاریخ به‌عنوان عاملی جهت رفع نیازهای انسانی چه در تأمین بخشی از مواد غذائی و سوخت مورد نیاز بشر و چه در برآوردن برخی از نیازهای صنعتی نقش مهمی بازی کرده‌اند. یکی از مصارف جنگل‌ها در ایران از ...

 • تاثیر حلقه برلن بر روشنفکران ملی‌گرای عصر رضاشاه 

  رضایی, فاطمه؛ رضایی, فاطمه؛ مختاری, محمدتقی؛ مختاری, محمدتقی (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-07-23)
  تفکر وحدت ملی، در اندیشه روشنفکران حلقه برلن به تاثیر از اندیشه­های آریایی­گری در آلمان ایجاد شد. این تفکر در دوره رضاشاه، منجر به استقرار یک دولت ملی مقتدر شد که سعی داشت به طور مهندسی شده  جامعه ایران را متمدن کند. بررسی ...

 • حسن همکاری و توانایی حرفه‌ای در شرایط بحرانی: بررسی منشور مورخ صفر 1332 آستانة رضویه 

  رضائی, امید؛ رضائی, امید (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-07-23)
  چند سال پس از مشروطه و تصویب قوانین جدید ازجمله قانون اوقاف، آستانۀ رضویه وموقوفات آن زیر نظر وزارت معارف و اوقاف قرار گرفت. هنوز ناصرالملک نایب‌السلطنۀ احمدشاه بودکه قوای روس در 11 ربیع الثانی 1330 هـ. قبهحرم رضوی حمله ...

 • روابط سیاسی اتابکان آذربایجان با خلفای عباسی 

  تیموری, تورج؛ تیموری, تورج (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-07-23)
  اتابکان آذربایجان با استفاده ازمنصب اتابکی موجود در  ساختار حکومتی سلجوقیان و اختلافات داخلی شاهزادگان سلجوقی توسط اتابک شمس‌الدین ایلدنیز شکل گرفت. خاندان ایلدنیز در عصر اتابکی که از سال 540 هـ تا 621 هـ به درازا کشید،به ...

 • صورتِ معماریِ دولت 

  افشار, بابک؛ افشار, بابک؛ معماریان, غلامحسین؛ معماریان, غلامحسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-07-23)
  تصویر و تصویرسازی در سراسر روزگار قاجار امری پراهمیت بود و میان محصولات تصویری این دوران، مضمون ابنیه و محیط مصنوع تقریباً همواره حضور داشت. اگرچه معماری قاجار بیشتر به عمل معطوف بود تا نظریه‌، و شیوه‌های خود را در صُوَر ...