دوره 8, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • فتوا و کارکردهای سیاسی آن در ایران عصر سلجوقی 

  شعبانی, امامعلی؛ شعبانی, امامعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-03-21)
  تاریخ ایران با توجه به بافت مذهبی جامعه خود همواره با مقوله‌ای به نام «فتوا» پیوند خورده است. فتوا در نتیجۀ مجموعه‌ای از عوامل شکل گرفته و با کارکردهای متعدد و در عین حال متنوع، به عنوان یک عامل مهم در معادلات سیاسی روز ...

 • مطالعۀ تطبیقی نگرش ایلچیان ایران با سفیران روسیه در آغاز سلطه نظامی روس‌ها بر فرارود 

  شجاعی مهر, حسن؛ شجاعی مهر, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-03-21)
  این تحقیق بر­آن بودهاست تا تفاوت نگرش سیاسی سنتی ایلچی­های ایرانی را با نگرش دیپلوماتیک مدرن سفیران روسی در منطقه فرارود آشکار سازد. سفرنامه بخارا گزارش سفر یک ایلچی ایرانی است­که از سوی محمد شاه قاجار به بخارا اعزام ...

 • علل ناپایداری امنیتی دوره قاجاریه 

  ثواقب, جهانبخش؛ ثواقب, جهانبخش (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-03-21)
  امنیت یکی از مقوله­های اساسی در نظام­های سیاسی است که ثبات و پایداری آن را رقم می­زند و نیز از جمله شاخص­های ضروری برای پیشرفت یک جامعه محسوب می­شود. نبود امنیت، شکنندگی و ناپایداری نظام سیاسی را درپی دارد. از این رو ...

 • زن و تحول امر روزمره با تکیه بر نشریات زنان عصر قاجار 

  ترابی فارسانی, سهیلا؛ ترابی فارسانی, سهیلا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-03-21)
  اهمیت امر روزمره در تاریخ اجتماعی بر کردار، رویکرد و عادات ذهنی کنش گران اجتماعی مبتنی است. با پیروزی جنبش مشروطه و امکان بروز گفتمان مدرن، نشریات نوپای زنان کوشیدند زمینه­های ذهنی و شیوه­های عملی این دگرگونی گفتمانی را ...

 • بخشودگی مالیاتی و خدماتی طایفۀ بنی‌اسد سیرجان در اسناد دورۀ صفویه 

  باستانی راد, حسن؛ باستانی راد, حسن؛ اسدی زیدآبادی, محسن؛ اسدی زیدآبادی, محسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-03-21)
  طایفۀ بنی‌اسد به دلیل اقدام گروهی از آنان در دفن شهدای کربلا پس از عاشورا، به شهرتی نیکو در میان مسلمانان و به‌ویژه شیعیان رسیدند. گروه‌هایی از این طایفه در طی فتوح اسلامی به ایران آمدند و در برخی از ولایات و به ویژه در ...

 • صُوَرِ اَعاظِم و چهره‌یابی دولت:خوانشی از پرتره‌های روزنامه در عهد ناصری 

  افشار, بابک؛ افشار, بابک؛ محمد مرادی, اصغر؛ محمد مرادی, اصغر (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-03-21)
  در آن حوزه‌ای که امروزه هنر دوران قاجار دانسته می‌شود، یک بخش مهم شامل تجربیات پیچیده‌ای‌ بود که به بازنمایی تصویری شاه و صاحب‌منصبان بستگی داشت. این سلسله از کردارهای معطوف به تصویر در آن روزگار اهمیتی ویژه داشت، اما طی ...

 • کچکولِ میر جمال‌الدین محمّد حسینی جامی و بازتاب اندیشة تسنّنِ دوازده‌ امامی آن 

  ابوئی مهریزی, محمّدرضا؛ ابوئی مهریزی, محمّدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-03-21)
  یکی از برجسته‌ترین اشکال حیات فکری اهل سنّت و جماعت، مربوط به طیفی از ایشان است که توجّه توأمان به خلفای راشدین همراه با اعتقاد به  ائمّة اثنی عشر (ع) را در دایرة باورهای مذهبی خود لحاظ می‌داشتند. مقالة حاضر، با استناد به ...