دوره 7, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نظام هیئت وزرایی در ایران پیشامشروطه 

  مرادی علی آبادی, محمد حسن؛ مرادی علی آبادی, محمد حسن؛ خسرو بیگی, هوشنگ؛ خسرو بیگی, هوشنگ (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-08-23)
  سازمان اداری ایران در دوره قاجاریه با اقتباس از تشکیلات اداری دوره صفویه شکل گرفت و همگام با تثبیت حکومت قاجاریه و توسعه روابط خارجی، به سرعت گسترش یافت. بخش زیادی از این گسترش تشکیلات مربوط به دوره طولانی حکومت ناصرالدین ...

 • روابط خانات ایروان با گرجی ها و نقش قدرت های پیرامونی در دوره حکمرانی حسینعلی خان قاجار ایروانی 

  عزیزنژاد, محمد؛ عزیزنژاد, محمد؛ دهقانی, رضا؛ دهقانی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-08-23)
  حکومت محلی خانات ایروان(1160-1243ق.)، در قلمرو جغرافیای سیاسی ایالت چخور سعد سابق حکومت صفوی شکل گرفته بود. حیات سیاسی این خانات از بدو تأسیس همواره مورد تهدید مداوم حکومت های همجوار خصوصاً گرجی ها قرار داشت. این وضعیت ...

 • اهداف و کارکردهای کنسولگری‌های انگلیس در کرمان و سیستان(1333-1312ﻫ.ق) 

  صحت منش, رضا؛ صحت منش, رضا؛ مرادی خلج, محمد مهدی؛ مرادی خلج, محمد مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-08-23)
  منطقه جنوب شرقی ایران صحنه رقابتهای روس و انگلیس در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. قصد روسیه تحت فشار گذاشتن بریتانیا با هدف نزدیک شدن به هند و قصد انگلیس به وجود آوردن منطقه حائل و سد دفاعی برای محافظت از هند بود. تاسیس ...

 • اشارۀ ناصر خسرو به نام و موقعیت «تَوَّج» در سفرنامه 

  خیراندیش, عبدالرسول؛ خیراندیش, عبدالرسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-08-23)
  ناصر خسرو قبادیانى در مسیر بازگشت خود از سفر حج به خراسان، از خلیج فارس گذشته و قدم به بندر مهروبان گذاشته است تا از آن­جا به ارجان و سپس به اصفهان برود.در این قسمت از سفرنامه، او متذکر مى­شود که در سمت راست مسیرش به طرف ...

 • تأثیر عملیاتی شدن پیمان سه جانبه بر کارکرد راههای ریلی و شوسه در ایران 

  برهانی, مرجان؛ برهانی, مرجان؛ سلیمانی, کریم؛ سلیمانی, کریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-08-23)
  با هجوم نیروهای آمریکا، انگلیس، و شوروی در شهریور1320(سپتامبر1941م) و فروریختن حکومت پهلوی اول، ایران به اشغال متفقین درآمد. حضور تحمیلی نیروهای متفقین در کشور، تبعات مختلفی در زمینههای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در پی داشت ...

 • اندیشه برنامه‌ریزی زبانی در دوره قاجاریه 

  امینی, رضا؛ امینی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-08-23)
  در هر جامعهای، به طور معمول، از میان زبانها، گویشها یا لهجههای آن، یکی ـ به دلایل تاریخی، سیاسی، اجتماعی، دینی ... یا مجموعه همه یا برخی از آنها ـ دارای جایگاه ویژهای است. در طول تاریخ آن جامعه نیز به این زبان، گویش یا ...