دوره 6, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • روابط خارجی ایران با عثمانی و مصر در دورة حکومت یعقوب آق‌قویونلو 

  سید‌حسین‌زاده, هدی؛ سید‌حسین‌زاده, هدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-03-21)
  یعقوب (896 ـ 883 ق)، در آغاز حکومت خود با دو مسأله عمدة مشکلات داخلی و خارجی مواجه بود. مسألة خارجی که اهمیت بسیاری نیز داشت، قدرت یافتن روز افزون عثمانی‌ها بود که در همسایگی غربی سرزمین‌های تحت فرمان یعقوب قرار داشتند، و ...

 • پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هجوم غزها به کرمان ( 575 – 610 ه.ق ) 

  رحمتی, محسن؛ رحمتی, محسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-03-21)
  غزها، بخشی از قبایل اغوز در شمال رود سیحون بودند که بعد از مهاجرت بخش اعظم آنها به خراسان در اوایل قرن پنجم، در همان منطقه باقی مانده بودند. اما با تحولات سیاسی قرن ششم در ماوراء النهر، ناچار به خراسان کوچ کرده و پس از ...

 • سیاست‌های تجاری تیمور و پیامد‌های آن 

  دین پرست, ولی؛ دین پرست, ولی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-03-21)
  توسعه تجارت در دورۀ تیمور نقش زیادی در رونق شهر‌ها و اقتصاد جامعه ایران داشته است. اینکه چه عواملی سبب شد از این دوره تجارت داخلی و خارجی رونق بیشتری پیدا کند و پیامد‌های حاصل از آن چه بوده است، موضوع بحث این مقاله است. ...

 • «طمغاج» در منابع قرن هفتم هجری به عنوان نامی برای مغولستان 

  خیراندیش, عبدالرسول؛ خیراندیش, عبدالرسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-03-21)
  نام یا لقب «طمغاج» در منابع متعددی تا پیش از تأسیس دولت ایلخانان بکار رفته است، اما محققان اندکی بدان توجه نشان داده‌اند و از تبیین آن بازمانده‌اند.‌ این در حالی است که تکرار کاربرد آن در منابع نیمه اول قرن هفتم نشان می‌‌دهد ...

 • زمینه‌ها و عوامل شکل گیری و توسعه قدرت نظامی خوارزمشاهیان 

  خسروبیگی, هوشنگ؛ خسروبیگی, هوشنگ (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-03-21)
  خوارزمشاهیان خاستگاه غلامی و نظامی داشتند. استقرار آنان در خوارزم زمینه توسعه‌طلبی سیاسی آنان را فراهم آورد؛ این توسعه‌طلبی بدون اتکا به توان نظامی مناسب و پویایی آن، و اتخاذ تدابیر سیاسی و نظامی میسر نبود. دستیابی ...

 • تحلیل الگوهای آموزشی و تربیتی در تاریخ میانۀ ایران و عصر صفویه و بررسی تأثیر آن‌ها بر انزوای اجتماعی زنان 

  حسنی, عطاءالله؛ حسنی, عطاءالله؛ بابایان, کاترین؛ بابایان, کاترین (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-03-21)
  در نگاه توسعه‌مدار به نیروی انسانی، جنسیت در ارائۀ خدمات آموزشی و تربیتی به افراد، نباید تعیین کننده باشد. جامعه هدف راهبردی واحدی را تعقیب می‌کند و ضرورت دارد از توان آحاد افرادش بهره گیرد. این خود افراد هستند که می‌توانند، ...

 • کارکرد انجمن تبلیغی کلیسا در عصر قاجار: موانع و راهکارها 

  تشکری بافقی, علی اکبر؛ تشکری بافقی, علی اکبر (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-03-21)
  به دنبال ظهور نخستین کانون‌های مسیحیت پروتستان در انگلیس (اواخر سدۀ هجده میلادی)، انجمن تبلیغ در آفریقا و شرق (1799 م / 1214 ق) نیز که بعدها به انجمن تبلیغی کلیسا تغییر نام داد (1812 م/1227 ق) ابراز وجود نمود. این انجمن ...