دوره 5, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نقش آذربایجان در فتح آناتولی توسط سلجوقیان (با تأکید بر فعالیت‌های ترکمنان غازی) 

  طالعی قره قشلاق, عزیز؛ طالعی قره قشلاق, عزیز؛ امامی, محمدتقی؛ امامی, محمدتقی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-06-21)
  آذربایجان در تحولات تاریخی دورۀ سلجوقی همانند اکثر ادوار تاریخ ایران جایگاه و اهمیت برجسته‌ای داشته است. با بررسی و مطالعه در منابع اصلی و مهم دورۀ سلجوقی روشن می‌گردد که از نیمۀ اول قرن پنجم هـ.ق. گروه‌های وسیعی از عناصر ...

 • برآمدن یعقوب لیث صفاری و توقف جریان فتوح و مهاجرت‌های اعراب به هند و سند 

  صالحی, کورش؛ صالحی, کورش (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-06-21)
  یعقوب لیث بخش وسیعی از قلمرو شرقی خلافت اسلامی تا مرزهای دارالحرب (دارالکفر) را از نظارت عباسیان و امیران وابسته به آنان خارج کرد. حضور صفاریان توأم با برداشته شدن فشار مستقیم فاتحان و مهاجران مسلمان بر سرزمین‌های آن سوی ...

 • خانات کریمه؛ هم‌پیمانان عثمانی در تصرف قفقاز (995 ـ 986 ق) 

  زرینی, حسین؛ زرینی, حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-06-21)
  سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ عثمانی در دورۀ سلطان مراد سوم، پای خانات کریمه را ـ با همۀ بُعد مسافت ـ به عنوان متحدان عثمانی، به تحولات تاریخ سیاسی ایران در دورۀ صفویه باز کرد. ضعف اقتدار مرکزی ایران در دورۀ حکومت سلطان محمد ...

 • ایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاهیان؛ زمینههای تأسیس سلسلۀ قراختاییان کرمان 

  روستا, جمشید؛ روستا, جمشید (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-06-21)
  از اوایل قرن ششم قمری ) 12 م( برخی از بازماندگان امپراتوری لیائو که در چین از قوم مهاجم جورچن یا جورجت شکست خورده بودند به سمت نواحی غربی گریختند و به زودی توانستند به رهبری فردی با نام یلوتاشه یک امپراتوری با نام لیائوی ...

 • کاربست نظریۀ حکومت استیلاء ماوردی در ارتباط خلافت و سلطنت در آغاز قدرت‌گیری سلجوقیان 

  رضاییان, علی؛ رضاییان, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-06-21)
  تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دهه‌های 420 و 430 قمری، همزمان بود با ضعف آل بویه، رشد فعالیت‌های اسماعیلیه، ورود صحراگردان ترکمن و غز در شرق ایران و رویارویی آنان با غزنویان. خلیفۀ عباسی، القائم، در طی قدرت یافتن طغرل ...

 • پروژۀ ملت‌سازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی تاریخ 

  اکبری, محمد علی؛ اکبری, محمد علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-06-21)
  کوشش سیاستگران برای نوسازی و بازآفرینی «ملیت» ایرانی، بر پایۀ نگرش ناسیونالیستی باستان‌گرا، یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های دولت پهلوی محسوب می‌شود. این راهبرد، موجب شکل‌گیری و اجرای پروژۀ اساسی «ملت‌سازی» طی اولین دوره شد. ...

 • آذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستان‌گرایی در تاریخ‌نگاری معاصر ایران 

  احمدی, حسین؛ احمدی, حسین؛ خیراندیش, عبدالرسول؛ خیراندیش, عبدالرسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-06-21)
  یکی از جریان‌های فرهنگی سنتی و کمتر شناخته شده، جنبش فکری آذرکیوانیان است که توسط یک مؤبد زرتشتی به نام بهرام بن فرهاد معروف به آذرکیوان در اواسط دورۀ صفویه در ایران ظهور کرد.گرچه برخی از محققان وجود این شخصیت را از نظر ...