دوره 5, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • شورش انوشه زاد و بررسی ماهیت آن 

  میرزایی, علی اصغر؛ میرزایی, علی اصغر (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-05-21)
  در دهۀ 550 میلادی در پادشاهی خسرو یکم شورشی رخ داد که رهبری آن با انوشه‌زاد، پسر خسرو یکم (انوشیروان) بود. این شورش، هرچند در بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانی رخ داد اما منابع، ماهیت و هدف از آن را متفاوت گزارش کرده‏اند؛ ...

 • جستاری پیرامون زندگی سیاسی سعدالله درویش 

  کلهر, محمد؛ کلهر, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-05-21)
  سعدالله درویش یکی از کنشگران نهضت جنگل، نامی آشنا برای پژوهشگران این وادی است. اگرچه مناصب خاص و درخور توجه وی در دوران نهضت جنگل در گیلان (1300 ـ 1299ش) از جمله ریاست شهربانی و دژبانی رشت، صدر قشون‌ سرخ مازندران و سفارت ...

 • نقش اسواران و فرزندان آنان در دورۀ اسلامی 

  حیدری, سلیمان؛ حیدری, سلیمان؛ پوراحمدی, حسین؛ پوراحمدی, حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-05-21)
  بخشی از اسواران به عنوان جنگجویان سواره‌نظام ویژۀ ارتش ساسانی در آستانۀ فتوح به مسلمانان پیوستند و ضمن ادامۀ فعالیت نظامی و نقش در گسترش فتوحات اسلامی، پس از استقرار در شهرهای تازه تأسیس بصره و کوفه در فعالیت‌های سیاسی، ...

 • جایگاه امیرتیمور کورکان و سلطان یلدرم بایزید در نزد مورخان و علل و عوامل نبرد انکوریه (804 ق) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-05-21)
  تیمور کورکان در سه دورۀ متناوب با حمله به ایران و هند و شام و مصر و روم، ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی این مناطق را مواجه با بحران و دچار برخی تغییرها کرد. یکی از اقدامات او جنگ با یلدرم بایزید بود. این جنگِ ...

 • دو پادشاه در آستانۀ نابودی ساسانیان 

  جلیلیان, شهرام؛ جلیلیان, شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-05-21)
  از مرگ خسرو پرویز در فوریۀ 628 میلادی تا تاج‌گذاری یزدگرد سوم در ژوئن 623 میلادی بیش از ده پادشاه به تخت لرزان شهریاری ساسانیان نشانده شدند، که هنوز تبارنامه و مدّت شهریاری، و حتی چگونگی پی‌هم‌آیی پاره‌ای از آنها، که البته ...

 • مطالعه دامنۀ مکانی و زمانی تجارت چینی‌آلات در بندر مهروبان 

  بحرانی‌پور, علی؛ بحرانی‌پور, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-05-21)
  مهروبان از بنادر باستانی سواحل خوزستان است که نقش ویژه‌ای در تجارت دریایی بین‌المللی داشته است. گذشته از اشاره‌های منابع تاریخی، شواهدی چون خرده سفالینه‌های موجود در سطح شهر مهروبان، از رواج فعالیت‌های تجاری دست‌کم از ...