دوره 4, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • کمیسیون‌های تخصصی در نخستین مجلس شورای ملی 

  ططری, علی؛ ططری, علی؛ یزدانی, سهراب؛ یزدانی, سهراب (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-01-21)
  برپایی نخستین دورۀ مجلس شورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصۀ قانونگذاری کشور، برخی نخبگان حاضر در مجلس را به ضرورت تفکیک نمایندگان در کارگروه‌های تخصصی ـ که کمیسیون خوانده می‌شد ـ متوجه کرد. کمیسیون‌ها از مهم‌ترین ارکان ...

 • ساختار ایلی حکومت‌های ترکمان و بی‌ثباتی سیاسی 

  حسن‌زاده, اسماعیل؛ حسن‌زاده, اسماعیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-01-21)
  حکومت‌های قراقویونلو و آق‌قویونلو در طی حاکمیت خویش دچار بحران‌های سیاسی و نظامی عدیده‌ای شده بودند که از میان عوامل تأثیرگذار، ساختار قبیله‌ای اتحادیه از اهمیت زیادی برخودار است. این مقاله با بهره‌گیری آزاد از نظریۀ تعارض ...

 • بررسی تطبیقی وصیت‌نامه‌های اصلاحی اندیشمندان ایران و عثمانی: مستشارالدوله و فواد پاشا 

  پاشازاده, غلامعلی؛ پاشازاده, غلامعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-01-21)
  در قرن نوزدهم دولتمردان و اندیشمندان ایرانی و عثمانی برای پیشرفت و ترقی، راهکار‌هایی به حکومت‌های کشور خویش ارائه دادند و خود نیز برای اجرای اصلاحات در جامعه تلاش کردند. هر چند راهکار‌های آنها در برخی از جنبه‌ها عملی شد، ...

 • رویکرد «معضله شناختی» به مسائل عصر میانۀ ایران 

  اکبری, محمد علی؛ اکبری, محمد علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-01-21)
  عصر میانۀ تاریخ ایران که قریب به نه قرن به طول انجامید، یکی از مهمترین و اثرگذارترین ادوار تاریخی این سرزمین به حساب می‌آید. تغییر دین، ظهور مکاتب فکری و فرق مذهبی به همراه بروز تحولات گستردۀ سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ...

 • شورش سلوکیه و پیامدهای آن در زمان اردوان دوم اشکانی 

  اسماعیلی, حسن؛ اسماعیلی, حسن؛ زرین‌کوب, روزبه؛ زرین‌کوب, روزبه (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-01-21)
  یکی از رخدادهای مهمی که در سال‌های پایانی فرمانروایی اردوان دوم اتفاق افتاد، شورش سلوکیه بودکه دست کم هفت سال (42 ـ 36م) به طول انجامید. سلوکیه با موقعیت خاص جغرافیایی خود در کنار دجله در بین‌النهرین، از زمان تأسیس آن در ...

 • وضعیت ترجمه، کنشگران و ابعاد آن در دورۀ قاجار 

  احمدزاده, محمدامیر؛ احمدزاده, محمدامیر (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-01-21)
  ترجمه منابع آثار و تألیفات از زبان‌های اروپایی در دورۀ قاجار یک داد و ستد فرهنگی، علمی و تجربی بود که بر نگرش، جهان‌بینی و فرهنگ و معارف گروه‌های فعال اجتماعی ایران تأثیر زیادی داشت. در این فرآیند، رابطۀ زبان و فرهنگ در ...