مرور دوره 3, شماره 3 بر اساس تاریخ انتشار

 • تقابل ستاره‌شناسی سنتی و مدرن در جریان ترجمۀ علوم جدید (دورۀ ناصرالدین شاه قاجار) 

  زرگری‌نژاد, غلامحسین؛ زرگری‌نژاد, غلامحسین؛ احمدزاده, محمدامیر؛ احمدزاده, محمدامیر (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-08-23)
  یکی از مسائل مهم تاریخ ایران عصر ناصری شکل‌گیری تقابل دانش و فن‌آوری جدید در مقابل حفظ تلقی سنتی ایرانی از علم و عکس‌العمل عالمان علم سنتی بود. دستاوردهای علمی تمدن جدید مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی جدید و متکی بر روش تجربی ...

 • حقوق شهروندی در عریضه‌های زنان عصر مشروطه (دورۀ دوم و سوم مجلس شورای ملی) 

  فصیحی, سیمین؛ فصیحی, سیمین (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-08-23)
  این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می‌توان شکوائیه‌های زنان دورۀ مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره‌های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانۀ حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل ...

 • راهبرد نظامی سلطه اعراب بر فرارود در ‌‌ایران شرقی (96 ـ 86 قمری) 

  شجاعی مهر, حسن؛ شجاعی مهر, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-08-23)
  از سال 31 قمری که نخستین مهاجمان عرب وارد خراسان شدند تا سال 86 قمری که قتیبه بن‌ مسلم باهلی از طرف حجاج بن یوسف ثقفی عامل خراسان گردید، هر چند اعراب بر تمامی خراسان تسلط یافته بودند، ولی در فراسوی جیحون کاری از پیش نبرند. ...

 • مغول‌‌ستیزی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای 

  خاتمی, احمد؛ خاتمی, احمد؛ عرب‌اُف, آرزو؛ عرب‌اُف, آرزو (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-08-23)
  اهمیت تاریخ جهانگشای جوینی، به لحاظ تاریخی، بر کسی پوشیده نیست. قطعاً اصلی‌ترین مأخذ تاریخی برای بیان وقایع حملۀ مغول به ایران، تاریخ جهانگشای است. نقل حوادث ناگوار و مصائب بی‌شماری که بر ایرانیان آن روزگار رفته است، ...

 • نقش سیاسی ـ نظامی کردان فارس و خوزستان در دورۀ فتوح اسلامی 

  سیاه‌پور, کشواد؛ سیاه‌پور, کشواد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-08-23)
  کردان فارس و خوزستان، از مهمترین گروه‌های ساکن در جنوب غربی ایران در سده‌های نخستین اسلامی بودند. این گروه که به زندگی عشایری مشغول بودند، در دوران فتوح اسلامی در برابر مسلمانان مقاومت کردند و حتی برای جلوگیری از پیشروی ...

 • تحولات سیاسی و علمی تصوف از سقوط صفویه تا برآمدن زندیه (1163- 1135 ق) 

  عقیلی, سید احمد؛ عقیلی, سید احمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-08-23)
  روی کار آمدن صفویان در ایران، تحولاتی را در سیر تصوف و عملکرد آن در جامعۀ ایرانی موجب شد؛ به ویژه آنکه در نیمۀ دوم این حکومت تصوف جایگاه پیشین خود در آن حکومت را از دست داد. پس از سقوط صفویان و در جریان حکومت کوتاه‌مدت ...

 • واژه‌شناسی تاریخی استان در ایران 

  باستانی راد, حسن؛ باستانی راد, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-08-23)
  واژۀ استان و استان‌بندی در ایران پیشینه‌ای کهن دارد و همین پیشینه باعث شده‌است که واژه‌ها و مفاهیم در ارتباط با آن، در تاریخ و فرهنگ ایران، گوناگون و گسترده باشد: ساتراپ (خشثرپاون)، کوست، استان، ایالت، ولایت، مملکت، بلد و ...