دوره 3, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تأسیس شهبندری ترکیه در مشهد و نقش محمد سامی‌بیک در اتحاد سه گانه اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان 

  نجف‌زاده, علی؛ نجف‌زاده, علی؛ خلیفه, مجتبی؛ خلیفه, مجتبی (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  دولت عثمانی در دورۀ قاجار حضور سیاسی در مشهد نداشت، ولی از زمان شروع جنگ جهانی اول که موضوع اتحاد جهان اسلام مطرح شد، طرفدارانی در مشهد یافت که ترک‌های قفقازی مهم‌ترین آنها بودند. پس از شکست عثمانی و تشکیل مجلس بزرگ ملی ...

 • اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری ـ اجرایی کریم‌خان زند 

  متولی, عبدالله؛ متولی, عبدالله (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  پایتخت به عنوان مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی و گاه فرهنگی و اجتماعی ، مهمترین رکن در جغرافیای سیاسی و اداری هر حکومت به شمار می‌رود. هر سلسلۀ حکومتی جایی را بنا به عواملی به عنوان پایتخت انتخاب می‌کند و حتی جابه‌جایی پایتخت ...

 • نقش خاندان‌های اشرافی در تحولات ارمنستان در دورۀ یورش مغول و حکومت ایلخانی(بررسی موردی خاندان لرد مخار گرسلی) 

  عباسی, جواد؛ عباسی, جواد؛ محمدی, مریم؛ محمدی, مریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  یکی از مناطقی که مغولان در حملات خود، دستیابی و تسلط بر آن را مورد توجه قرار دادند، قفقاز جنوبی بود. در این زمان بیشتر نواحی این منطقه به وسیلۀ لردهایی اداره می‌شد که تابع پادشاهی باگراتیدی گرجستان بودند. یکی از معروف‌ترین ...

 • پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتی‌سازی در ایران 

  شجاعی دیوکلائی, سید حسن؛ شجاعی دیوکلائی, سید حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسله مناقشات سیاسی اروپایی در سال 1939 میلادی آغاز شد، پیامدهای سیاسی و اقتصادی متعددی در ایران داشت. در نتیجۀ چنین وضعیتی بود که پروژه صنعتی‌سازی در ایران عصر رضا‌شاه نیز به عنوان یکی از سیاست‌های ...

 • ویژگی‌های تاریخی و مولفه‌های جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان 

  خلعتبری, اللهیار؛ خلعتبری, اللهیار؛ پرتوی‌مقدم, عباس؛ پرتوی‌مقدم, عباس (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  شهرنشینی در ایران دورۀ ساسانیان تحول و تکامل شگرفی یافت. اگرچه شهر و شهرنشینی در این دوره ریشه در دوره‌های گذشته داشت، اما شهر ساسانی هم از نظر کالبد شهری و هم از نظر کارکرد دوره‌ای از تحول و توسعه و تکامل را تجربه کرد و ...

 • ظهور و گسترش شیخیه در کرمان در دورۀ قاجار 

  خداوردی تاج آبادی, محمد؛ خداوردی تاج آبادی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  گسترش شیخیه در کرمان، متأثر از عوامل متعددی بود که این پژوهش در پی بررسی آن عوامل و عملکرد شیخیه در این شهر است. بررسی داده‌های تاریخی بر اساس روش تحلیلی در تحقیق تاریخی نشان می‌دهد که عوامل چندی با دامنۀ تأثیرگذاری متفاوت ...

 • تأثیر برنامۀ عمرانی سوم (1346 ـ 1341) در کشاورزی ایران 

  اکبری, محمدعلی؛ اکبری, محمدعلی؛ لیلاز مهرآبادی, سعید؛ لیلاز مهرآبادی, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  برنامه عمرانی سوم، تأثیرات بسیاری در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بر جای گذاشت. شواهد نشان می‌دهد که این جریان موج بزرگی از مهاجرت را شکل داد. این مقاله با بهره‌گیری از اسناد و آمار‌های رسمی منتشرشده پیرامون طرح ...