دوره 3, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • الگوهای پیدایش شهر و شهرنشینی در تاریخ ایران 

  یوسفی فر, شهرام؛ یوسفی فر, شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-05-22)
  پیشینه و روند پیدایش مناسبات شهری در ایران طولانی و پیچیده است و از این رو، مباحث مربوط نیز با دشواری‌هابی روبرو است که از آن میان است چگونگی شکل‌گیری جامعۀ شهری به عنوان یکی از مباحث راهبردی در مطالعات تاریخ شهر در ایران. ...

 • جایگاه علما در دستگاه قدرت دورۀ صفویه (دوران شاه عباس اول، شاه‌صفی و شاه عباس دوم) 

  منصوربخت, قباد؛ منصوربخت, قباد؛ طاهری مقدم, سید محمد؛ طاهری مقدم, سید محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-05-22)
  پس از ورود برخی از علمای شیعه به حوزۀ سیاست در دورۀ شاه تهماسب اول، مرحلۀ جدیدی در مناسبات علما و فقهای شیعی آغاز شد. این مناسبات اگرچه در دورۀ شاه اسماعیل دوم با وقفه‌ای کوتاه مدت مواجه گردید، ولی هیچ گاه قطع نشد و در طی ...

 • ولایت کرمان در مطبوعات دورة قاجار پیش از مشروطه 

  طیبی, سید محمد؛ طیبی, سید محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-05-22)
  انتشار روزنامه‌ها در دورۀ قاجاریه باعث شد که بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری و نیز ابعاد گوناگون زندگی مردم در ولایات مختلف انعکاس یابد و دست‌کم قشر باسواد از وضعیت شهرهای گوناگون مطلع شوند. در این ...

 • مذاکرات نفت ایران و انگلیس و تجدید نظر در قرارداد دارسی در دوره رضاشاه 

  سلیمانی, کریم؛ سلیمانی, کریم؛ وحیدی راد, میکائیل؛ وحیدی راد, میکائیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-05-22)
  نفت از جمله مسائل مهم بین ایران و انگلستان در دوره رضاشاه بود. دولت انگلستان قصد داشت مدت زمان قرارداد دارسی را به مدت شصت سال دیگر تمدید کند و دولت ایران نیز برای تأمین هزینه‌های نوسازی خود، نیاز شدیدی به درآمد حاصل از ...

 • جایگاه مسأله آب هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان در دوره رضاشاه 

  رحمانیان, داریوش؛ رحمانیان, داریوش؛ براقی, فضل‌الله؛ براقی, فضل‌الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-05-22)
  مسألۀ آب هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان در سدۀ اخیر همواره مشکل‌ساز بوده و هنوز به‌طور کامل حل و فصل نشده است. مسأله با حکمیت گلداسمید در سال 1289 قمری (1872م) آغار شد. در دورۀ رضاشاه مذاکرات از سال 1310 شمسی آغاز و ...

 • فرایند شکل‌گیری اوروغ‌های دولت ایلخانان 

  خیراندیش, عبدالرسول؛ خیراندیش, عبدالرسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-05-22)
  هرچند جامعه ایرانی تحت سلطه مغولان، دولت ایلخانان مغول (736 ـ656 ق) را به صورتی یکپارچه می‌دید و حتی تاریخنگاری ایرانی عصر ایلخانان بیشتر آنان را به عنوان مغولان چنگیزخانی می‌شناساند، اما چنین دیدگاه کلی‌نگری برای تبیین ...

 • نهاد صرافی و کارکرد تجارتخانه جمشیدیان در دورۀ قاجار 

  تشکری بافقی, علی‌اکبر؛ تشکری بافقی, علی‌اکبر (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-05-22)
  تغییراتی که از نیمۀ دوم قرن سیزدهم قمری (19 م) در مسیر و طرف‌های تجاری ایران پدید آمد، کارکرد تجّار و صرافان گسترش یافت. در این دوره متأثر از فعالیت انجمن اکابر پارسیان هند و ارتقای یزد به یکی از کانون‌های تجاری، زرتشتیان ...