دوره 2, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • خویشکاری آتش در اساطیر ایرانی 

  قائم‌مقامی, محسن؛ قائم‌مقامی, محسن؛ محمودآبادی, سید اصغر؛ محمودآبادی, سید اصغر (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  ایرانیان از کهن‌ترین دوران برای آتش اهمیت، قداست و خویشکاری‌های خاصی را قائل بوده‌اند. به‌طوری که نه فقط امور زندگی دنیوی خویش، بلکه سرنوشت اخروی را نیز به نوعی تحت تأثیر خویشکاری آتش می‌دانسته‌اند. به اعتقاد ایشان آتش به ...

 • نقش زمان و مکان در اثرپذیری دهقانان از فتوح اسلامی 

  صالحی, کورش؛ صالحی, کورش (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  با ورودِ اعرابِ مسلمان به ایران و انقراضِ اشرافِ درجه اوّلِ ساسانی، دهقانان به‌عنوان حکّامِ محلی و کدخدایانِ روستاها ادارۀ بخش مهمی از جامعۀ ایران را به ‌دست گرفتند. و از آنجا که آنان امیدی به بازگشتِ نظامِ قدیمیِ ساسانی ...

 • تحولات تاریخی گمرک ایران و رونق اقتصادی در دورۀ قاجاریه 

  سعیدی‌نیا, حبیب‌الله؛ سعیدی‌نیا, حبیب‌الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  سازمان گمرک در ایران از قدمت زیادی برخوردار است. حکومت‌های ایران در دوران باستان و اسلامی هر کدام به شکلی دارای گمرک بوده و در انجام معاملات و مراودات اقتصادی به وضع حقوق و مقررات گمرکی پرداخته‌اند. با روی کار آمدن سلسلۀ ...

 • میراث فرهنگی زیدیان ایران و انتقال آن به یمن 

  رحمتی, محمد کاظم؛ رحمتی, محمد کاظم (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  مهاجرت عالمان زیدی به ایران در میانۀ قرن سوم قمری و تأسیس حکومت زیدیه در نواحی دریای خزر هر چند عمری کوتاه داشت، اما از حیث فرهنگی به علت وجود مراکز و جوامع زیدی در آن نواحی و برخی شهر‌های خراسان، تا چندین سده پس از سقوط ...

 • جایگاه علمی خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده‌های سوم و چهارم قمری 

  حاجی تقی, محمد؛ حاجی تقی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  حضور خراسانیان در تشکیل خلافت عباسی، باعث شد تا حضور آنان در تشکیلات و ساختار سیاسی و فرهنگی جهان اسلام نیز نمود بیشتری پیدا کند. محافل علمی بغداد از جمله مراکزی به شمار می‌روند که خراسانیان حضور پررنگی در آنها داشتند. ...

 • ساسان خُوَدای؛ چهره‌ای تاریخی یا افسانه‌ای؟ 

  جلیلیان, شهرام؛ جلیلیان, شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  بیشتر پژوهندگان تاریخ دورۀ ساسانیان در دهه‌های گذشته، همداستان با شماری از بزرگ‌ترین تاریخ‌نویسان دورۀ اسلامی که در گزارش تاریخ ساسانیان، محتوای خداینامه تاریخ ملّی ایرانیان باستان را بازتاب می‌دهند، پذیرفته‌اند که ساسان، ...

 • بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول 

  اکبری, محمدعلی؛ اکبری, محمدعلی؛ واعظ, نفیسه؛ واعظ, نفیسه (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-02-20)
  سرشت دولت پهلوی اول، همواره مورد بررسی و مجادلۀ کلامی از سوی پژوهشگران قرار داشته، اما اجماعی دربارۀ صفت قطعی یا صفت اعظم این دولت حاصل نشده است‌. در این پژوهش نیز تلاش شده است با ارائۀ یک الگوی مطالعاتی و فقط از طریق کنکاش ...