دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر تمرکزگرایی بر اقتصاد سیاسی عصر پهلوی اول 

  یزدانی, سهراب؛ یزدانی, سهراب؛ شجاعی دیوکلائی, سید حسن؛ شجاعی دیوکلائی, سید حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2009-08-23)
  تحولات سیاسی ایران، پس از جنگ‌جهانی‌اول شرایطی را رقم زد که ایجاد تمرکز سیاسی را به مهم‌ترین ضرورت‌ جامعۀ ایران تبدیل کرد. تحقق این امر نیازمند ایجاد نهادها و فراهم‌کردن ابزارهایی چون ارتش، نظام‌های اداری و آموزشی جدید و ...

 • کشاورزی تجاری در دورۀ قاجاریه 

  منصوربخت, قباد؛ منصوربخت, قباد (دانشگاه شهید بهشتی, 2009-08-23)
  ادویه عمده‌ترین محصول کشاورزی صادراتی شرق به غرب تا قبل از رنسانس به شمار می‌‎آمد. اما با تحولات گستردۀ عصر رنسانس در مبانی فنّی تولید و رشد روزافزون محصولات و مصنوعات اروپایی به ماورای اروپا و افزایش تقاضای غرب نسبت به ...

 • تعامل ایرانیان و انگلیسیان در هند پس از فروپاشی صفویان 

  مرادی, مسعود؛ مرادی, مسعود (دانشگاه شهید بهشتی, 2009-08-23)
  اوضاع سیاسی ایران پس از فروپاشی صفویان با هرج و مرج، بی‌ثباتی و ناامنی مواجه شد. در چنین شرایطی، قدرت‌های استعماری اروپایی مانند انگلستان و فرانسه نفوذ خود را در مناطق مختلف خاورمیانه و هندوستان گسترش داده و با تسلط بر ...

 • تأثیرپذیری و نقد ابن‌خلدون از مسعودی 

  سالاری شادی, علی؛ سالاری شادی, علی؛ صفایی, صفی‌الله؛ صفایی, صفی‌الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2009-08-23)
  مقدمۀ ابن‌خلدون دربردارندۀ آراء و اندیشه‌های عمیق و افکار ابتکاری و نبوغ‌آمیز است. اما چون ابن‌خلدون مقدمه را بر اساس واقعیات سامان داد، در تحلیل و بررسی‌های خود از آراء و بینش‌های پیشینیان، بی‌نیاز نبود. در این راستا ...

 • بررسی آماری علل بی‌ثباتی دولت ایلخانان 

  خیراندیش, عبدالرسول؛ خیراندیش, عبدالرسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2009-08-23)
  دولت ایلخانان مغول، پس از یک دوره تهاجم چهل ساله در ایران به قدرت رسید و هشتاد سال (736-656 ق) بر سر کار بود. این دولت از نظر قدرت نظامی و وسعت قلمرو، از دولت‌های بزرگ تاریخ ایران به شمار می‌آید، اما به رغم دفاع از مرزهای ...

 • بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ‌های هخامنشی در دورۀ داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه‌ها 

  ایمان‌پور, محمد تقی؛ ایمان‌پور, محمد تقی (دانشگاه شهید بهشتی, 2009-08-23)
  پیروزی کورش بزرگ بر آستیاگ، آخرین پادشاه ماد، در سال 559 پیش از میلاد، آغازگر شکل‌گیری پادشاهی هخامنشی بود. پس از فتح مصر توسط کمبوجیه و تصرف برخی از سرزمین‌های شرقی از جمله هند در زمان داریوش بزرگ، مرزهای این حکومت از شرق ...

 • عبدالحسین تیمورتاش و روابط خارجی ایران بر اساس اسناد نو یافته 

  آبادیان, حسین؛ آبادیان, حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2009-08-23)
  این مقاله با اتکاء به برگه‌هایی از اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی در اوایل دورۀ سلطنت رضاشاه، اسناد آرشیو ملی بریتانیا در لندن و اسنادی از آرشیو ملی امریکا در مریلند، موضوع گسترش موازنۀ تجاری و سیاسی ایران با شوروی را به بحث ...