دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • نخستین دریافت‌های ایرانیان از تمدن جدید و تأثیر نظری و عملی آن در الگوی نوسازی امیرکبیر 

  منصوربخت, قباد؛ منصوربخت, قباد (دانشگاه شهید بهشتی, 2008-12-21)
  ظهور تمدن جدید در اروپا و انتشار آن به ماورای اروپا از مجرای استعمار، به اجبار نوسازی را بر جوامع شرقی و از جمله ایران، تحمیل کرد. اما نوسازی اجباری به جای تأسیس تمدن جدید به دوگانگی و التقاط تمدنی منجر شد. رفع این نقیصه ...

 • قیام‌های خوارج در روزگار هارون‌الرشید 

  ابوالقاسم فروزانی, سید؛ ابوالقاسم فروزانی, سید (دانشگاه شهید بهشتی, 2008-12-21)
  در دوران خلافت هارون‌الرشید (193-170ق)، قیام‌ها و شورش‌های گوناگونی روی داد و تشکیل حکومت‌هایی مستقل، قسمت‌هایی از قلمرو خلافت عباسی را از پیکرۀ آن جدا کرد. در این میان، قیام‌های پی در پی خوارج در نواحی مختلف قلمرو هارون ...

 • شاه گُزینی در دورۀ ساسانیان؛ فرآیند شاه گُزینی در نامۀ تنسر به گُشنسپ 

  جلیلیان, شهرام؛ جلیلیان, شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2008-12-21)
  با وجود پژوهش های گُسترده ای که دربارۀ تاریخ و فرهنگ ساسانیان انجام گرفته است، تا کنون تنها به گونه ای شتاب زده به شیوۀ شاه گُزینی در دستگاه پادشاهی ساسانیان اشاره شده و هنوز این موضوع تا اندازۀ زیادی ناشناخته و ابهام آلود ...

 • واژه‌شناسی تاریخی دِه و روستا در ایران 

  باستانی راد, حسن؛ باستانی راد, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2008-12-21)
  دِه در ایران پیشینه‌ای کهن دارد و همین پیشینه باعث شده‌است که واژه‌ها و مفاهیم در ارتباط با آن، در تاریخ و فرهنگ ایران، گوناگون و گسترده باشد. پژوهش در انواع، معنا، و گستردگی این واژگان برای شناخت بنیادی و سیر تحولات روستا ...

 • دو مورخ گمنام زیدی ایرانی: ابوالعباس حسنی و علی بن بلال آملی 

  آقاجری, سید هاشم؛ آقاجری, سید هاشم؛ رحمتی, محمد کاظم؛ رحمتی, محمد کاظم (دانشگاه شهید بهشتی, 2008-12-21)
  قیام زید بن على و شکل گیری زیدیه، عالمان زیدى مذهب عراق و حجاز را به تدوین آثاری تاریخی واداشت. در گام نخست، این اخبار تاریخی در آثارى تک نگارانه تدوین شد و سپس، تلفیق این آثار، به سنت طبقات‌نگاری انجامید. اما، از آن‌جا ...

 • استراتژی امپراتوری عثمانی از پروژۀ حفر کانال دُن ـ ولگا 

  امامی خویی, محمد تقی؛ امامی خویی, محمد تقی (دانشگاه شهید بهشتی, 2008-12-21)
  در قرن شانزدهم میلادی، سلطه روسیه در آسیا، شمال دریای سیاه و شمال دریای خزر که اقوام آن مسلمان بودند، گسترش یافت. عثمانیان در این ایده بودند که کانالی از رودخانۀ دُن به رودخانۀ ولگا حفر کنند تا با فتح استراخان و با کمک ...

 • خوانش‌های نظری از بنیاد دولت پیشامشروطگی در ایران 

  اکبری, محمدعلی؛ اکبری, محمدعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2008-12-21)
  پرسش از محتوا و بنیاد‌های دولت ایران در عصر پیشامشروطگی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که پژوهشگران حوزۀ دولت در ایران با آن رو به رو هستند. یکی از دلایل مهم توجه جدی پژوهشگران به این مقوله، احتمالاً، بروز بحران در این دولت ...