دوره 6, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال نفوذی تیتانیم و فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304 

  انوری, سیده زهرا؛ دانش پور, سعید؛ عشاقی, صفورا (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این پژوهش به بررسی اتصال نفوذی بین تیتانیم و فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304 با استفاده از میان لایه نقره پرداخته شد. به منظور انجام این پژوهش، نمونه های تهیه شده پس از آماده سازی سطحی درون فیکسچر قرار گرفتند و در دماهای ...

 • ارزیابی رفتار خستگی آلیاژ ریختگی و فرآوری شده فوق ریزدانه آلیاژ Al-7075 با استفاده از فناوری اصطکاکی اغتشاشی 

  سلطانی‌پور, عبدالرسول؛ سلطانی‌پور, عبدالرسول؛ سلطانی‌پور, عبدالرضا؛ سلطانی‌پور, عبدالرضا؛ فرمنش, خسرو؛ فرمنش, خسرو (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  این مقاله نتایج تجربی ارزیابی­های ساختاری و خواص مکانیکی بویژه خستگی ساختار فوق ریزدانه آلیاژ ریختگی Al-7075 که از طریق فرآوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP) اصلاح شده است را ارائه می­نماید. ارزیابی ساختار به انضمام اندازه دانه ...

 • اتصال مواد مرکب پایه گرماسخت‌ به روش جوشکاری فراصوتی به کمک لایه واسط هم‌پخت شده 

  جباری راد, علیرضا؛ جباری راد, علیرضا؛ اکبری, داود؛ اکبری, داود؛ گلزار, محمد؛ گلزار, محمد (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این مقاله، جوشکاری فراصوتی مواد مرکبِ زمینه پلیمری از نوع گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه به کمک هم‌پخت کردن با یک لایه پلیمر گرمانرم بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که هم‌پخت کردن باعث ایجاد اتصالی مناسب بین زمینه ...

 • ارزیابی رفتار خوردگی اتصال غیرمشابه آلیاژ اینکونل ۶۱۷ به فولاد کم‌آلیاژ A387-Gr.11 

  زهرا شهریاری؛ کیوان راد, ایمان؛ کیوان راد, ایمان؛ الله قیصری, خلیل؛ الله قیصری, خلیل؛ رنجبر, خلیل؛ رنجبر, خلیل؛ دهملایی, رضا؛ دهملایی, رضا؛ موسوی, سید روح الله؛ موسوی, سید روح الله (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این پژوهش، آلیاژ اینکونل ۶۱۷ به فولاد کم‌آلیاژ A387-Gr.11 توسط سیم جوش ER309L به روش جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافط با الکترود تنگستن اتصال داده شد. در ابتدا رفتار خوردگی آلیاژ اینکونل ۶۱۷، فولاد کم‌آلیاژ  A387-Gr.11 ...

 • ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال نفوذی تیتانیم و فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304 

  انوری, سیده زهرا؛ انوری, سیده زهرا؛ دانش پور, سعید؛ دانش پور, سعید؛ عشاقی, صفورا؛ عشاقی, صفورا (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این پژوهش به بررسی اتصال نفوذی بین تیتانیم و فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304 با استفاده از میان لایه نقره پرداخته شد. به منظور انجام این پژوهش، نمونه های تهیه شده پس از آماده سازی سطحی درون فیکسچر قرار گرفتند و در دماهای ...

 • ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش اتصال غیرمشابه فولادهای API 5L X80/DSS 2205 تولید شده به روش PCGTAW 

  دهملایی, رضا؛ دهملایی, رضا؛ رییسی سارانی, محمد سعید؛ رییسی سارانی, محمد سعید؛ رنجبر, خلیل؛ رنجبر, خلیل (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این پژوهش، جوشکاری غیرمشابه فولادهای API 5L X80 و DSS 2205 با فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان پالسی (PCGTAW) و با استفاده از فلزهای پرکننده ER2209، ER309L و KJS-124، انجام گرفت. بررسی ریزساختاری نشان داد که ...

 • تاثیر دمای اتصال‌دهی بر خصوصیات اتصال TLP مجموعه AISI 2205/BNi-3/AISI 2205 

  بهشتی بافقی, سید علیرضا؛ بهشتی بافقی, سید علیرضا؛ مصلایی‌پور, مسعود؛ مصلایی‌پور, مسعود (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در تحقیق حاضر از فرآیند اتصال دهی فاز مایع گذرا برای اتصال دهی فولاد زنگ نزن دوفازی AISI 2205 با لایه واسط آمورف  BNi-3استفاده شد. بر اساس بررسی های تجربی و تحلیلی اولیه، پارامترهای دما و زمان پیونددهی تعیین گردید. به منظور ...

 • مدل سازی دما در جوشکاری اصطکاکی-اختلاطی فولاد زنگ نزن دوفازی به وسیله روش های لاگرانژ چند متغیره، برونیابی خطی و رگرسیون خطی چند گانه 

  یوسفیه, محمد؛ یوسفیه, محمد؛ جباری, امین؛ جباری, امین (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این مطالعه دما درجوشکاری اصطکاکی- اختلاطی فولاد زنگ نزن دوفازی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تخمین دما در دامنه تعریف دمای اندازه گیری شده در فواصل مختلف از مرکز منطقه اختلاط به وسیله تابع درونیاب لاگرانژ چند متغیره، ...

 • بررسی تجربی شکل پذیری ورق‌های ترکیبی جوشکاری شده بسیار نازک فولاد IF با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی 

  صفری, مهدی؛ صفری, مهدی؛ دیلمی عضدی, حامد؛ دیلمی عضدی, حامد (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این مقاله بررسی تجربی شکل پذیری ورق‌های بسیار نازک جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی از جنس فولاد IF با ضخامت 7/0 میلیمتر انجام می شود. ابتدا ورق‌ها توسط فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و مطابق با آزمایش‌های تعیین شده ...

 • اثر نوع فلاکس فعال کننده سطحی بر پروفیل جوش، پیچیدگی زاویه ای ناشی از جوشکاری A-TIG فولاد زنگ نزن دوفازی AISI 2205 

  لری امینی, امیر؛ لری امینی, امیر؛ ثابت, حامد؛ ثابت, حامد؛ قنبری حقیقی, محسن؛ قنبری حقیقی, محسن (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در این تحقیق فولاد زنگ نزن دوفازیAISI 2205 با استفاده از فلاکس های فعال کننده سطحی به روش A-TIGبه صورت رویه (سطحی) جوشکاری شد. بدین منظور از دو فلاکسZrO2 وTiO2 بصورت مجزا و مخلوط نمونه هایی با درصد های وزنی متفاوتی تهیه و ...

 • تأثیر متغیرهای فرایند جوش اصطکاکی چرخشی بر خواص مکانیکی و فیزیکی اتصال لوله آلومینیوم به مس 

  قربانی امیر, یاسر؛ قربانی امیر, یاسر؛ ذوالریاستین, اشکان؛ ذوالریاستین, اشکان؛ ترابیان, حسین؛ ترابیان, حسین (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای فرایند جوش اصطکاکی چرخشی بر میکروساختار و خواص مکانیکی و فیزیکی لوله های دوفلزی مس- آلومینیوم است. به این منظور، با استفاده از یک دستگاه جوش اصطکاکی از نوع کلاچ ترمزی، یک لوله مس ...

 • مروری بر چالش های فولادهای پیشرفته خودرویی در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای 

  عشیری, روح اله؛ عشیری, روح اله؛ شمعانیان, مرتضی؛ شمعانیان, مرتضی؛ سلیمی جزی, حمیدرضا؛ سلیمی جزی, حمیدرضا؛ دو پارک, یئونگ؛ دو پارک, یئونگ؛ سلمانی, محمدرضا؛ سلمانی, محمدرضا (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  در حال حاضر، بکارگیری فولادهای پیشرفته خودرویی در بدنه خودرو به عنوان یک استراتژی داغ و کاربردی در بسیاری از خودروسازهای بزرگ دنیا دنبال می شود. مطالعه جوش پذیری و چالش های جوشکاری این فولادها در فرآیند جوشکاری مقاومتی ...

 • روش ساخت دستگاه کوبش هماهنگ با لیزر پالسی و تاثیر آن بر جوش آلیاژ آلومینیوم 6061 

  ابراهیم زاده, حسین؛ ابراهیم زاده, حسین؛ فرهنگی, حسن؛ فرهنگی, حسن (انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران, 2020-12-01)
  غیر ممتد بودن پرتو لیرز در لیزرهای پالسی این امکان را فراهم می­ کند که بتوان در فاصله دو پرتو متوالی کوبش مکانیکی را روی مهره ­ای از جوش که هنوز داغ است انجام داد. در فاصله زمانی بسیار کم (20، 150 و 300 میلی­ ثانیه) بعد ...