دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تفاوت رفتار تشدیدهای چندفوتونی به‌ازای مضارب فرد و زوج انرژی فوتون‌ میدان‌های محرک قوی در سامانه‌های کوانتمی پنج‌ترازی 

  کرمی, مصطفی؛ کرمی, مصطفی؛ زمانی, پارسا؛ زمانی, پارسا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-06-21)
  در این تحقیق، ساختار ترازی نقاط کوانتمی دوگانۀ دوالکترونی، برحسب محل­ تقاطع ترازهای انرژی یک سامانۀ پنج­ترازی مدل شده است. این کار انجام شده است تا علل رویداد تشدیدهای چندفوتونی و تفاوت رفتار آن‌ها را به­ازای مضارب فرد و ...

 • تولید تراهرتز از پالس لیزر دورنگ 

  عامری, ضحی؛ عامری, ضحی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-06-21)
  این مقاله مروری است بر تولید تراهرتز بر اساس روشی موسوم به "پالس لیزر دورنگ“ که در آن از طریق متمرکز کردن پالس و هماهنگ دوم آن به طور همزمان در نمونۀ گازی در خروجی، پالس تراهرتز تولید می‌شود. چیدمان تولید تراهرتز در این ...

 • بررسی پارامترهای ساختاری و ساختار نواری InAs در دو فاز بِلِندِروی و ورتسایت 

  صالحی, حمدا..؛ صالحی, حمدا..؛ بهرامی ده تونی, صغری؛ بهرامی ده تونی, صغری (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-06-21)
  در این مقاله، پارامترهای ساختاری از جمله ثابت‌های شبکه، مدول حجمی و مشتق آن، پایداری و ساختار نواری ترکیب InAs در دو فاز بلندروی و ورتسایت بررسی شده است. محاسبات در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با روش شبهِ‌پتانسیل بارپایسته ...

 • ساختارهای تنظیم شده در بلورهای مایع نماتیک 

  کیکاووسی, زهرا؛ کیکاووسی, زهرا؛ شعاری نژاد, سعیده؛ شعاری نژاد, سعیده؛ مظفری, محمدرضا؛ مظفری, محمدرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-06-21)
  کنترل نظم و سمت‌گیری ملکول‌های بلور مایع توسط سطوح محدودکننده، از دلایل اهمیت استفادۀ آن‌ها در صنایع مختلف است. چنگ‌زدگی سطحی در مجاورت سطوح مرزی، از مهم‌ترین ویژگی‌های این مواد به شمار می‌رود. انرژی برهم‌کنشی در سطوح ...

 • خودکانونی باریکه لیزر در پلاسمای کوانتومی برخوردی با پروفایل چگالی رمپ 

  زارع, سمیه؛ زارع, سمیه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-06-21)
  با عبور باریکۀ لیزر پرشدت‏ از پلاسما و تولید الکترون‌های نسبیتی، تغییر ضریب شکست پلاسما به گونه­ای است که پلاسما مانند یک عدسی همگرا، باریکۀ لیزر را متمرکز می­کند. در این مقاله، خودکانونی نسبیتی باریکه در پلاسمای کوانتمی ...

 • محاسبۀ ضرایب اپتیکی و ضخامت لایۀنازک دی‌اکسید تیتانیم با استفاده از روش بیضی‌سنجی تکفام 

  رئوفی, داود؛ رئوفی, داود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2020-06-21)
  ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه‌های نازک در بسیاری از شاخه‌های علوم و فناوری پارامترهای اساسی محسوب می‌شوند. بیضی‌سنجی روش شناخته‌شده و قدرتمندی برای محاسبۀ پارامترهای اساسی لایه‌های نازک، به واسطۀ داشتن قابلیت‌های غیرتخریبی و ...