دوره 14, شماره 32

 

ارسال های اخیر

 • نظریه مکان، محمول و تفرّد در فلسفه ژاپنی از نیشیدا تا ایزوتسو 

  جونیچی, اونو (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  هویّت انسان امری است نه جوهری و نه صلب بلکه متغیّر. فلسفه غربی، در دورۀ گذار خودشناسی، به ژاپن معرفی شده است و این عامل که سبب دگرگونی بنیادی در خودآگاهی و بازنمایی در ژاپن شده است، نقش مهمی ایفا کرده است. به یقین، اندیشمندان ...

 • تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخلاق نیکوماخوس 

  کریمی, روح الله (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  این مقاله به بررسی چهار رویکرد متفاوت در تفسیر اخلاق نیکوماخوس، در موضوع کسب عادت، می‌پردازد و در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که چرا و چگونه تکرار اعمال منتسب به یک فضیلت به مرور زمان ملکۀ فضیلت را در آدمی ...

 • مبانی فلسفی هنر در آثار ابن‌سینا 

  هاشم نژاد, حسین (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  یکی از مؤلفه­های اصلی هنر، زیبایی است. به نظر ابن­سینا زیبایی به معنای عام (محسوس و نامحسوس)، کمال اخیر یا داشتن همه اوصاف شایسته و بایسته است. به نظر او عناصر زیبایی محسوس، نظم، تقارن، حُسن تألیف، اعتدال، وحدت و اتّفاق ...

 • آیا خدا شخص است؟ 

  لگنهاوزن, محمد؛ نصیری, منصور (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  یکی از مهم‏ترین مباحث دربارۀ خدا، بررسی شخص یا غیرشخص بودن خداست. دیدگاه رایج در میان مسیحیان این است که خدا شخص است؛ و درست بر خلاف آن، مسلمانان، معمولاً معتقد به خدایی غیرشخصی هستند. به رغم ...

 • بررسی چگونگی اطلاق «موجود» بر موجودات از دیدگاه فارابی 

  کیان خواه, لیلا (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  از دیدگاه ارسطو، موضوع مابعدالطبیعه یعنی «موجود»، نه بر اساس اشتراک معنوی و نه بر اساس اشتراک لفظی بلکه به طریق «نسبت به چیزی» بر موجودات اطلاق می‌گردد. به عبارت دیگر «موجود»، نه به گونه‌ای یکسان بلکه به تقدم و تأخر بر ...

 • هنر اسلامی یا هنر مسلمانان؟ نکاتی دربارة اصالت هنر اسلامی 

  فرزان یار, حمیدرضا (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  ادیان بزرگ حقایق خود را نه فقط از طریق کلمات، بلکه همچنین با خلق هنرهایی متناسب با دیدگاه خود اظهار می‌کنند. هنر اسلامی به مثابه هنر آخرین دین بزرگ الهی، متشابهاً، درونی‌ترین حقایق اسلام را به‌واسطة صور محسوس ظاهر کرده ...

 • تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین 

  مؤمنی شهرکی, حسام الدین؛ خسروپناه, عبدالحسین (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  یکی از مهم­ترین ویژگی­های حکمت متعالیه، چند روشی بودن آن است. صدرالمتألهین در حکمت متعالیه­ خویش از سه روش شهودی، عقلی و وحیانی استفاده کرده است. وی با ارائه­ روش فلسفی خود تأثیر بسیار مهمی بر جریان فلسفه­ اسلامی پس از خود ...

 • تبیین حرکت‌شناسی ابن‌سینا در سنّت تفسیری حلّ مشکلات الإشاراتِ طوسی 

  اسماعیلی, محمد جواد (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  کتاب الإشارات والتنبیهات از نگارش‌های موجز و ژرف مربوط به اواخر دوران زندگی ابن‌سیناست. بعد از نشر الإنارات فی شرح الإشاراتِ فخرالدین رازی در قرن ششم هجری، کتاب الإشارات ...

 • نگاهی انتقادی به الگوی نُه بخشی دو بخشی - در بررسی منطق دورة اسلامی 

  شاه وردی, امین (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  در بخش نخست این مقاله، دیدگاه رشر در دسته‌بندی منطق‌دانان دوره‌ اسلامی که در درجه نخست بر تضاد میان منطق‌دانان مکتب بغداد و ابن‌سینا و پیروانش مبتنی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و به برخی از نارسایی‌های آن اشاره می‌شود؛ ...

 • مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر 

  سلطانی کوهانستانی, مریم (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  ارتباط وثیق میان معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی در مابعدالطبیعه‌ افلاطونی، خود را در هنر نیز آشکار می‌سازد. در تفکر افلاطون، اولاً فلسفه یک کمال نظری در حد طاقت بشری است؛ ثانیاً راه نشان دادن این معرفت نظری به اخلاق، سیاست و هنر ...

 • مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی 

  روشندل پور, اشرف؛ حکمت, شاهرخ (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  سیر و سلوک را می توان مهم ترین رکن عرفان و وهم ممیآن ان ای رینر ا هامعرفتی را ست. سالک واقعی با عنایت حق و ییر ر پیر کارران ب ا ریاضت ومجاهدت، مراحل و مقامات طریقت را یکی پس ای رینر پشت سر می گاارر و تایما ...

 • مقایسة گزارة بدیهی و گزارة پیشینی در مسألة توجیه 

  غفاری, سید احمد (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  معرفت در حوزة فلسفی اسلامی و غربی، به باور صادق موجّه تعریف شده است؛ عنصر محوری توجیه، همواره مورد بحث در میان محقّقان معرفت‌شناس بوده است. فیلسوفان معرفت‌شناس مسلمان، با تکیه بر تقسیم معرفت به بداهت و نظریّت، بداهت را به ...

 • متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی 

  ابراهیمی, حسن؛ اشرف واقفی, سید امیر (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2018-02-20)
  مطابق قول مشهور تا عصر ابن­عربی، عمل، عرض است و فناپذیر. این تحقیق به طور مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا ابن­عربی این رأی را پذیرفته، یا سخنی تازه به میان آورده است. بدین منظور در روی­آوردی مستقیم، به فحص و بحث ...