دوره 09, شماره 21

 

ارسال های اخیر

 • تبیین کثرت و وحدت وجود در اندیشة عین‌القضات همدانی بر اساس طور عقل و طور ورای عقل 

  یوسف‌ثانی, سیدمحمود؛ مهدی پور, حسن (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-08-22)
  از آرای عین‌القضات همدانی در وجودشناسی‌ دو تلقی کثرت وجود و وحدت وجود قابل استنباط‌ است. تلقی اول در جایی مطرح می‌شود که وی برای اثبات وجود واجب، وجود را به قدیم و حادث تقسیم می‌کند. لازمه این تقسیم، پذیرش کثرت در وجود ...

 • Suhrawardi's Modal Syllogisms 

  موحد, ضیاء (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-08-22)
  Suhrawardi's logic of the Hikmat al-Ishraq is basically modal. So to understand his modal logic one first has to know the non-modal part upon which his modal logic is built. In my previous paper ‘Suhrawardi on ...

 • تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی 

  طاوسی, محمّدعلی؛ اسفندیار, محمودرضا (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-08-22)
  ملا محمّد تقی مجلسی اوّل از معاریف بزرگان شیعه در دوره صفویّه بوده که علاوه بر آثار فقهی دارای تألیفات عرفانی نیز می باشد که از جمله مصنّفات عرفانی وی رساله تشویق‌السالکین می‌باشد. در این نوشتار، ضمن تصحیح انتقادی ...

 • عکس مستوی قضیه خارجیه نزد خونجی 

  فلاحی, اسدالله (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-08-22)
  افضل‌الدین خونجی در عکس مستوی موجهات نوآوری‌های فراوانی دارد که منطق‌دانان بعدی در این زمینه همگی از او پیروی کرده‌اند. پی‌گیری این بحث در ارسطو، ابن سینا، فخر رازی و خونجی نشان می‌دهد که تغییرات تدریجی از ارسطو تا خونجی ...

 • دیدگاه استاد مهدی حائری یزدی درباره برهان وجودی در فلسفه غرب 

  افضلی, علی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-08-22)
  دکتر مهدی حائری از جمله فیلسوفان مسلمانی است که برهان وجودی را معتبر می‌داند. وی تقریر آنسلم را قبول دارد اما تقریر دکارت را نمی‌پذیرد و انتقادات گوناگونی به آن وارد می‌کند، مانند اینکه دکارت، ذات و ماهیت خدا را مغایر با ...

 • اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر» 

  حیدری, احمدعلی؛ ربیعی, زینب (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-08-22)
  موضوع اصلی این مقاله ترسیم خطوط کلی رویکرد پدیدارشناسانه‌ شلر به اخلاق است. شلر از همان آغاز شکل‌گیری جنبش پدیدارشناسی تصمیم داشت تا از این رویکرد در ساحاتی مانند اخلاق و دین استفاده کند. از این‌رو برای دست‌یابی به این هدف ...

 • نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان 

  سعیدی مهر, محمد؛ فرجی پاک, مهدی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-08-22)
  فیلسوفان مشائی عموماً نظریه‌ای را در باب عالم موجودات مجرد تام (عقول) پرورش داده‌اند که می‌توان آن را «نظریه عقول» نامید. آنان در تبیین نحوه صدور عقول، به قاعده مشهور «الواحد» متوسل شده‌اند که بر اساس آن، از علت واحد، تنها ...