دوره 4, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر سنخ شخصیتی و نوع محیط بر تصمیم‏گیری متقابل اعضاء تیم‏های کاری 

  رضاییان, علی؛ رضاییان, علی؛ عاشوری, جواد؛ عاشوری, جواد (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-01-21)
  چکیده هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر شخصیت ( سنخ شخصیتی A و B) و محیط (مجازی و رو‌در‌رو) بر تصمیم‏گیری (سرعت تصمیم‏گیری و میزان رضایتمندی از آن) اعضای تیم‏های کاری بوده است. به این منظور 116نفر (59 مرد و 57 زن) از اعضای ...

 • اولویت‌بندی ابعاد سودمندی ادراک‌شده از دید مشتریان همراه بانک در ایران 

  قره‌چه, منیژه؛ قره‌چه, منیژه؛ محمدی‌پور پامساری, معصومه؛ محمدی‌پور پامساری, معصومه (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-01-21)
  چکیده یکی از عوامل اثرگذار بر استفاده از فناوری جدید (همراه بانک)، سودمندی درک‌شده از سوی کاربران آن فناوری است. در این پژوهش با تمرکز بر ابعاد سومندی درک‌شده یعنی سهولت کاربرد، سرعت و کارایی، شکل فیزیکی تلفن همراه و هزینه ...

 • طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) 

  اذر, عادل؛ اذر, عادل؛ امینی, محمّدرضا؛ امینی, محمّدرضا؛ احمدی, پرویز؛ احمدی, پرویز (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-01-21)
  چکیده لزوم تغییر ساختار بودجه‌ریزی دانشگاهی از برنامه‌ای به عملکردی سبب شد تا مطالعه‌های بسیاری در پی الزامات این تغییر صورت پذیرد. با بررسی مبانی نظری موضوع، مدل‌ ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه‌ریزی بر مبنای ...

 • بررسی رابطه بین اجتماعی شدن و گرایش به ترک خدمت در کارکنان تازه‌وارد 

  عباس پور, عباس؛ عباس پور, عباس؛ سیدخاموشی, سید محمدصادق؛ سیدخاموشی, سید محمدصادق (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-01-21)
  چکیده از جمله مشکلات رایج در بسیاری از سازمان‌ها، نرخ بالای ترک خدمت کارکنان، به خصوص در کارکنان تازه‌وارد است. از این‌رو مطالعه رابطه فرآیند اجتماعی شدن که به طور مستقیم کارکنان تازه-وارد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با گرایش ...

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران 

  اسماعیلی, مهدی؛ اسماعیلی, مهدی؛ ربیعه, مسعود؛ ربیعه, مسعود؛ حیدری, علی؛ حیدری, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-01-21)
  چکیده تغییر سریع فضای کسب‌وکار در جهان امروز، سازمان‌ها را مجاب می‌کند تا به منظور پاسخگویی به تقاضای مشتریان خود، استراتژی‌ها و ساختار خود را به نحوی پیاده‌سازی کنند تا بتوانند با این تغییرات مقابله کنند و در راستای ...

 • تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر ارتقای سرمایه فکری سبز(مورد مطالعه: واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت) 

  رضایی کلیدبری, حمیدرضا؛ رضایی کلیدبری, حمیدرضا؛ داوری, علی؛ داوری, علی؛ پورناصرانی, امیر؛ پورناصرانی, امیر؛ محمدی آلمانی, امین؛ محمدی آلمانی, امین (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-01-21)
  چکیده امروزه ارزش شرکت‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر دارایی‌های نامشهود یا سرمایه فکری است. این عوامل، به دلیل نقش قابل‌توجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی، از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند. در اقتصاد دانش‌محور کنونی، توجه به ...

 • مطالعه پدیدارشناسانه شایستگی‌های کارآفرینان اجتماعی 

  بودلایی, حسن؛ بودلایی, حسن؛ خانباشی, محمد؛ خانباشی, محمد؛ فراهانی, غزاله؛ فراهانی, غزاله (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-01-21)
  چکیده بحث مربوط به شایستگی‌ها در ادبیات کارآفرینی، در مراحل اولیه خود به سر می‌برد. مطالعه تجارب زیسته می‌تواند نقش موثری در شناخت و توسعه شایستگی‌های کارآفرینان اجتماعی ایفا نماید. کارآفرینان اجتماعی افراد برانگیخته‌ای ...