دوره 1, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز 

  کشاورزی, علی حسین؛ کشاورزی, علی حسین؛ رمضانی, یوسف؛ رمضانی, یوسف (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  در این تحقیق به بررسی و مطالعه رابطه بین دو متغیر فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی شهرداری مشهد به تعداد 190 نفر ...

 • بررسی رابطه بین عجین شدن با کار بر ریژگی های رفتاری 

  سید جوادین, سیدرضا؛ سید جوادین, سیدرضا؛ نرگسیان, عباس؛ نرگسیان, عباس؛ باباشاهی, جبار؛ باباشاهی, جبار (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  مشاغلی مانند پزشکی و پرستاری به لحاظ حجم کار زیاد و الزام ناشی از صرف ساعات متعدد در شغل، بر متصدیان شان فشارهای زیادی را وارد می سازند. حضور و اشتغال مداوم پرستاران در بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی از منظر ...

 • بررسی رابطه حمایت سازمانی ادارک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت 

  دعایی, حبیب الله؛ دعایی, حبیب الله؛ برجعلی لو, شهلا؛ برجعلی لو, شهلا (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  هدف این مطالعه، بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان است. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات این مفاهیم، با استفاده از روش پیمایشی رابطه بین آنها در نمونه ای از کارکنان یک سازمان دولتی ...

 • تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی 

  بیگی نیا, عبدالرضا؛ بیگی نیا, عبدالرضا؛ سرداری, احمد؛ سرداری, احمد؛ نجاری نژاد, حسن؛ نجاری نژاد, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  تحقیق حاضر با هدف تعیین "تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی در شرکت مّلی حفّاری ایران- کارگاه شماره یک خوزستان" انجام شد. برای سنجش ابعاد توانمندسازی شناختی کارکنان (احساس معناداری، ...

 • ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی 

  طبرسا, غلامعلی؛ طبرسا, غلامعلی؛ رامین مهر, حمید؛ رامین مهر, حمید (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازانی یاد می شود. این کارکان بی تردید، وجه ...

 • مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد EFQM 

  فدایی نژاد, اسماعیل؛ فدایی نژاد, اسماعیل؛ خالقی, امیرحسین؛ خالقی, امیرحسین؛ مهاجری, میترا؛ مهاجری, میترا (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  مدل های تعالی سازمانی ابزاری قدرتمند در ارزیابی عملکرد سازمان ها بشمار می آیند و بسیاری سازمان ها در جهان از این ابزارها بهره جسته اند. در این سال ها سازمان های ایرانی هم برای ارزیابی عملکرد خود یکی از رایج ترین این مدل ...