دوره 9, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی سطح وجدان کاری و عوامل سازمانی مؤثر بر آن 

  مختاری, امیرحسین؛ مختاری, امیرحسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-09-23)
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی سطح وجدان کاری و عوامل سازمانی موثر بر آن در میان کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 591 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...

 • مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات 

  حسین پور, داود؛ حسین پور, داود؛ قربانی زاده, وجه الله؛ قربانی زاده, وجه الله؛ علی اکبری, حسن؛ علی اکبری, حسن؛ زارع, حسن؛ زارع, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-09-23)
  بومی نبودن الگوهای خط مشی گذاری کارآفرینی لزوم شناسایی و استخراج مولفه های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا دستی در این زمینه را ضروری می نماید . در این پژوهش تلاش شده ...

 • الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور 

  فیضی, کامران؛ فیضی, کامران؛ حنفی زاده, پیام؛ حنفی زاده, پیام؛ نیلی احمدآبادی, محمدرضا؛ نیلی احمدآبادی, محمدرضا؛ علاءالدین, حمیده؛ علاءالدین, حمیده (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-09-23)
  هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای یادگیری­ الکترونیکی در کشور ایران است. این پژوهش، از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله انجام شده­ است. مرحله اول؛ کاربردی توسعه­ ای با جامعه آماری خبرگان مطرح دانشگاهی حوزه یادگیری­ الکترونیکی، ...

 • کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها) 

  سبک رو, مهدی؛ سبک رو, مهدی؛ اعتباریان, اکبر؛ اعتباریان, اکبر؛ شرافت, ابوالفضل؛ شرافت, ابوالفضل؛ عندلیب, داود؛ عندلیب, داود؛ اسماعیل زاده, مونا؛ اسماعیل زاده, مونا (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-09-23)
  در دهه گذشته بحثِ دارایی­های دانش از سازمان­های خصوصی به سمت سازمان­های دولتی مانند دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی گسترش یافته است. در حقیقت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی باید در برنامه­ریزی صحیح به سمت ارزیابی دانش حرکت ...

 • طرّاحی متدولوژی بومی اکتساب دانش سازمانی خبرگان با استفاده از نگاشت شناختی معنایی 

  تولایی, روح اله؛ تولایی, روح اله؛ حقیقی بروجنی, پیام؛ حقیقی بروجنی, پیام؛ احمدی, محمدمیلاد؛ احمدی, محمدمیلاد (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-09-23)
  امروزه فرآیند استفاده از منابع دانشی که بتواند در دنیای رقابتی بقای سازمان‌ها را تضمین نماید، مسئله‌ای بسیار مهم است؛ لذا چگونگی اکتساب و بازنمایی دانش خبرگان برای استفادة مجدد از آن‌ها همواره مورد توجه محققان بوده است. ...

 • طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی) 

  قربانی, صابر؛ قربانی, صابر؛ بیک زاده, جعفر؛ بیک زاده, جعفر؛ نژاد ایرانی, فرهاد؛ نژاد ایرانی, فرهاد؛ بهلولی, نادر؛ بهلولی, نادر (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-09-23)
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت تحقیق کمی محسوب ...

 • طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقاء کارکنان شرکت-های نفتی تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی 

  رنگریز, حسن؛ رنگریز, حسن؛ آراسته, حمید رضا؛ آراسته, حمید رضا؛ عباسیان, حسین؛ عباسیان, حسین؛ طهران چی, تارا؛ طهران چی, تارا (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-09-23)
  متناسب با محیط­های پویایی که سازمان­ها با آن روبه­رو هستند، باید همواره برای بقاء خود و بالتبع بقاء کارکنان خویش تلاش نمایند. شرط لازم برای تحقق این مهم در ارتباط با میزان انعطاف­پذیری و انطباق با شرایط محقق شده می­باشد. ...