دوره 8, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان با مطالعه نقش میانجی رضایت شغلی 

  بنیادی, علی؛ بنیادی, علی؛ امیر قدسی, سیروس؛ امیر قدسی, سیروس (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-09-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در «شرکت نفت مناطق مرکزی ایران» است. نوع پژوهش، کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ...

 • بررسی و تحلیل مدل اندازه‌گیری و تعیین سطح مفهوم کیفیت زندگی کاری 

  جوادی, سعیده؛ جوادی, سعیده؛ اسمعیلی گیوی, محمد رضا؛ اسمعیلی گیوی, محمد رضا؛ ناخدا, مریم؛ ناخدا, مریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-09-23)
  چکیده     هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم کیفیت زندگی کاری و تعیین سطح آن در میان نیروی انسانی شاغل در مراکز خدمات اطلاعاتی و دانشی و درنهایت تبیین مدل اندازه‌گیری آن است. تحلیل مفهوم کیفیت زندگی کاری عملاً به ساخت یک ابزار ...

 • طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری 

  میرزایی, حبیب؛ میرزایی, حبیب؛ سپهوند, رضا؛ سپهوند, رضا؛ هوشنگ نظر پور, امیر؛ هوشنگ نظر پور, امیر؛ اسماعیلی, محمودرضا؛ اسماعیلی, محمودرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-09-23)
  این پژوهش با هدف طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری صورت گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل رؤسای دانشگاه و معاونین و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه‌های دولتی منطقه 5، کشور بود که با ...

 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک 

  علیخانی, شیما؛ علیخانی, شیما؛ ناجی عظیمی, زهرا؛ ناجی عظیمی, زهرا؛ لگزیان, محمد؛ لگزیان, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-09-23)
  منافع حاصل از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در شهرداری­ها، هزینه­های عظیم انجام‌شده برای فاوا و نبود نظام ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شهرداری­ها از جمله چالش­های پیش روی شهرداری­ها برای استقرار شهر ...

 • تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش‌های شغلی آنها با نقش تعدیل‌کنندگی تناسب فرد ـ سازمان 

  رضاییان, علی؛ رضاییان, علی؛ طاهری, سمیرا؛ طاهری, سمیرا (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-09-23)
  چکیده     هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش شغلی آنان است و در این رابطه نقش تعدیل‌کنندگی تناسب فرد و سازمان نیز بررسی خواهد شد. انگیزش کارکنان بخش عمومی در چهار بُعد (جذابیت خدمات عمومی، تعهد به ...

 • ارزشیابی خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392 

  بابا اکبری ساری, امیر؛ بابا اکبری ساری, امیر؛ قهرمانی, محمد؛ قهرمانی, محمد؛ فتحی و اجارگاه, کورش؛ فتحی و اجارگاه, کورش؛ موتمنی, علیرضا؛ موتمنی, علیرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-09-23)
  پژوهش در حوزه مدیریت بسیار مهم و راهبردی است و طی سالیان گذشته سرمایه‏گذاری‏های هنگفتی در این زمینه صورت گرفته است. ارزشیابی اثرات پژوهش، به ذی­نفعان کمک می‏­کند تا از کیفیت برنامه‏های پژوهشی خود اطمینان حاصل کنند. هدف این ...

 • تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق ‌خاطر کاری و سرمایه‌های روان‌شناختی 

  یزدانی, نرجس؛ یزدانی, نرجس؛ رحیم نیا, فریبرز؛ رحیم نیا, فریبرز (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-09-23)
  چکیده     این پژوهش در پی بررسی نقش واسط پایبندی سازمانی کارکنان در رابطه بین تعلق‌ خاطر کاری و سرمایه­های روان‌شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار آنان و همچنین بررسی اثر تعدیل­گر سن کارکنان در رابطه­ بین پایبندی سازمانی ...