دوره 8, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی 

  حسینی, ابو الحسن؛ حسینی, ابو الحسن؛ تبسمی, امیر؛ تبسمی, امیر؛ دادفر, زهرا؛ دادفر, زهرا (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-08-23)
  چکیده     پژوهش حاضر به تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، با توجه به متغیر میانجی قابلیت بازاریابی، می­پردازد. این پژوهش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ پژوهش ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. ...

 • طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری 

  نظر پوری, امیر هوشنگ؛ نظر پوری, امیر هوشنگ؛ شریعت نژاد, علی؛ شریعت نژاد, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-08-23)
  چکیده     رهبری کوانتومی سبکی از رهبری است که به دنبال افزایش اعتماد، امنیت، ارتباط پویا و یادگیری و کاهش ارتباطات عمودی و افزایش ارتباطات افقی در سازمان است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی ...

 • انسداد سازمانی و عوامل کاهنده آن: مطالعه تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی، جوّ پیشگامی و آوای کارکنان در سازمان 

  امیر خانی, طیبه؛ امیر خانی, طیبه؛ هادیزاده مقدم, اکرم؛ هادیزاده مقدم, اکرم؛ عظیمی, سید سهیل؛ عظیمی, سید سهیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-08-23)
  آیا کارکنان، سازمان را مانعی در راه دستیابی به هدف‌های شخصی و حرفه‌ای خود می‌بینند؟ هنگامی‌که کارکنان معتقدند مورد­حمایت هستند، عضویت آن‌ها در سازمان، مهم‌ترین جنبه از هویت اجتماعی شناخته می‌شود؛ هرچند هنگامی­که احساس ...

 • استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در 

  دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ همائی لطیف, مهتاب؛ همائی لطیف, مهتاب؛ خان محمدی, حمید رضا؛ خان محمدی, حمید رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-08-23)
  سازمان‌ها در پرتو مدیریت، عملکرد خود را رقم می‌زنند و نفسِ مدیریت در سایه وجود کارکنان، هستی پیدا می‌کند. با پذیرش این منطق تعامل مدیر و کارکنان شاه‌کلید قوام و دوام همه سازمان‌ها است. این مهم در سازمان‌های دولتی دوچندان ...

 • ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای 

  سید رضائی, میر یعقوب؛ سید رضائی, میر یعقوب؛ پور عزت, علی اصغر؛ پور عزت, علی اصغر؛ سعد ابادی, علی اصغر؛ سعد ابادی, علی اصغر (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-08-23)
  رشد و توسعه اقتصادی عدالت­گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می­شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم­ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت­گرایانه در گستره ...

 • الگویی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران (مطالعه خط‌مشی مالیات بر ارزش‌افزوده) 

  واعظی, رضا؛ واعظی, رضا؛ محمدی, محسن؛ محمدی, محسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-08-23)
  ارزیابی ازجمله مهم‌ترین الزامات کمال­بخش خط‌مشی‌های عمومی است که ضامن اندیشیده­بودن، اجرای دقیق و بهبود مستمر آن‌ها است؛ اما در عرصه اجرایی و دانشگاهی خط‌مشی‌گذاری ایران، کمتر به این مهم توجه شده است. در پژوهش حاضر، به­منظور ...

 • تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملّی 

  خداد حسینی, سید حمید؛ خداد حسینی, سید حمید؛ محترمی, امیر؛ محترمی, امیر؛ الهی, شعبان؛ الهی, شعبان؛ قاضی نوری, سید سپهر؛ قاضی نوری, سید سپهر (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-08-23)
  چکیده     در این پژوهش به‌منظور تبیین نقش نهادها و انواع سیاست‌های مداخله­ای نهادی در اشاعه نوآوری‌های فاوا در کشور، نخست از طریق مطالعات نظری، ریشه‌های مبحث نوآوری بررسی و عنوان می­شود. مطالعات گذشته در زمینه نوآوری در ...