دوره 7, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری 

  عارف نژاد, محسن؛ عارف نژاد, محسن؛ نظرپوری, امیرهوشنگ؛ نظرپوری, امیرهوشنگ؛ شریعت نژاد, علی؛ شریعت نژاد, علی؛ اکبری, فاطمه؛ اکبری, فاطمه (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  پژوهش‌حاضر با‌هدف طراحی‌مدل‌رهبری‌کوانتومی در‌سازمان‌های دولتی انجام‌پذیرفته است. این‌پژوهش از نظر‌هدف، کاربردی و از حیث‌‌ماهیت‌و‌روش، توصیفی‌پیمایشی است. جامعه‌آماری پژوهش متخصصین و خبرگان دانشگاه‌های دولتی استان‌لرستان ...

 • سنجش میزان آمادگى اجرای مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدى موفقیت 

  سیادت, سید حسین؛ سیادت, سید حسین؛ نوروزی وفا, راهله؛ نوروزی وفا, راهله (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  امروزه سازمان‌ها دریافته­اند که دانش یکی از مهم‌ترین و بارزترین شاخص­های ماندگاری در دنیای رقابتی است. بُعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال مؤثر دانش درون سازمان است. اجرای موفق مدیریت دانش به هماهنگى بین ...

 • طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) 

  باقری, مسلم؛ باقری, مسلم؛ ابراهیمی, ابوالقاسم؛ ابراهیمی, ابوالقاسم؛ کیانی, مهرداد؛ کیانی, مهرداد (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  در سال­های اخیر سازمان­های دولتی، به‌ویژه دانشگاه­ها، به‌واسطه قوانین و بخشنامه­های صادرشده از سوی مراجع ذی‌ربط، برون­سپاری فعالیت­های خود را در دستور کار قرار داده­اند. پژوهش حاضربا هدف ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت­های ...

 • ارائه تکنیکی ترکیبی در بهبود نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایران مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری 

  ترابنده, محمد علی؛ ترابنده, محمد علی؛ رفیع زاده, علائالدین؛ رفیع زاده, علائالدین (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در 8 برنامه تدوین شده است، مبتنی بر رئوس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ثمره غایی آن محقق‌شدن نظام اداری بهره‌ور بر پایه ارزش‌های اسلامی است. در این پژوهش ابتدا با ...

 • مطالعه عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی کارکنان 

  برهانی, تهمینه؛ برهانی, تهمینه؛ هادیزاده مقدم, اکرم؛ هادیزاده مقدم, اکرم (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی کارکنان بخش عمومی انجام شده است. نیروی انسانی یک سازمان، منبع کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل اصلی موفقیت در سازمان‌ها به‌حساب می‌آید؛ ازاین‌رو مدیریت ...

 • بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آن‌ها 

  دوستار, محمد؛ دوستار, محمد؛ حسنی, هانیه؛ حسنی, هانیه (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  ابراز‌ نظر و ایده جز جدانشدنی و ضروری تصمیم­هایی است که افراد در محیط­های کاری می‌گیرند. وجود جوّ سازمانی مناسب برای ابراز نظر نیز حیاتی است؛ از‌این‌رو باید شرایطی در سازمان فراهم باشد که کارکنان بتوانند به‌راحتی به ابراز ...

 • جایگاه شایستگی‌های محوری در جانشین‌پروری 

  الوانی, سید مهدی؛ الوانی, سید مهدی؛ سید نقوی, میر علی؛ سید نقوی, میر علی؛ زارع بزرگ ابادی, رضا؛ زارع بزرگ ابادی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  هدف پژوهش حاضر، طراحی یک مدل جانشین­پروری با توجه به شایستگی­های محوری مورد‌نیاز مدیران کلیدی سازمان است تا شایسته‌سالاری را در بلند‌مدت تصمین کند. جانشین­پروری به‌عنوان یک سازوکار راهبردی در تداوم حیات سازمان‌ها در طول ...

 • طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی 

  حاجی پور, بهمن؛ حاجی پور, بهمن؛ حسینی, سید محمود؛ حسینی, سید محمود (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  امروزه انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین عرصه مشارکت سیاسی، شاخص مردمی‌بودن هر حاکمیت را به محک می‌گذارد. در نظام‌های مردم‌سالار، کسب بیشترین آرا و پیروزی در انتخابات همواره جزو دغدغه‌های اصلی جریان‌های سیاسی بوده است. بازاریابی ...