دوره 6, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از ابزار سروکوال 

  توکلی, جعفر؛ توکلی, جعفر؛ ذوالفقاری, حسن؛ ذوالفقاری, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده     یکی از مدل­های پرکاربرد در ارزیابی کیفیت خدمات، سروکوال است که در پنج بعد: محسوسات، قابلیت اعتماد، اطمینان، پاسخگویی و همدلی به مقایسه انتظار و ادراک مشتری از خدمت ارائه­‌شده می‌پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از ...

 • سبک رهبری و فراموشی سازمانی: مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی هدفمند و ناآگاهانه 

  امیرخانی, طیبه؛ امیرخانی, طیبه؛ دهقان, فریبا؛ دهقان, فریبا؛ عبد المالکی, مریم؛ عبد المالکی, مریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده     امروزه سازمان‌ها با محیط­هایی مواجه هستند که تغییر یکی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر آن‌ها است؛ از­این­رو یادگیری سازمانی از ضرورت­های لازم برای بقا و کسب مزیت رقابتی به‌شمار می­رود. پژوهش­ها نشان می­دهد که فراموشی ...

 • بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی 

  کشاورزی, علی حسین؛ کشاورزی, علی حسین؛ صفری, سعید؛ صفری, سعید؛ حمیدیراد, جواد؛ حمیدیراد, جواد (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده     سازمان­های امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست‌یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مدیریت ...

 • راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه‌کار در سازمان‌های دولتی ایران 

  لگزیان, محمد؛ لگزیان, محمد؛ منصوریان, یزدان؛ منصوریان, یزدان؛ کفاشپور, اذر؛ کفاشپور, اذر (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده     با توجه به نرخ بالای تغییرات در سطح مدیران دولتی که منجر به ظهور تعداد قابل­ملاحظه­ای از مدیران تازه­کار در این بخش شده است، جای خالی الگویی که بتواند راهنمای این مدیران در عرصۀ پیچیدۀ مدیریت دولتی باشد، به­شدت ...

 • الگوی تحلیل مسیر بین سلسله‌مراتب نیازها، عدالت توزیعی، نگرش نسبت به کار، ویژگی‌های کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر 

  عریضی, حمیدرضا؛ عریضی, حمیدرضا؛ براتی, هاجر؛ براتی, هاجر؛ دری, بهروز؛ دری, بهروز؛ قاسمی, وحید؛ قاسمی, وحید (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  تغییرات سازمان­ها، به‌سرعت در حال وقوع هستند و آنچه یک تغییر را موفق می­سازد، آمادگی سازمان برای تغییر است. اگر آمادگی اولیه برای تغییر وجود نداشته باشد، تغییر در مراحل بعدی نیز با شکست مواجه می‌شود. آمادگی برای تغییر ...

 • بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

  موتمنی*, علیرضا؛ موتمنی*, علیرضا؛ اگاه, سحرالسادات؛ اگاه, سحرالسادات (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده     در شرایط محیطی درحال تغییر و به­شدت رقابتی امروز، سازمان­ها به­منظور حفظ بقای خود باید بیش از پیش توجه خود را بر کارایی و اثربخشی متمرکز سازند. بر اساس پژوهش­های پیشین، «فرهنگ سازمانی» یکی از عوامل تأثیرگذار بر ...

 • ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی 

  دانایی‌فرد, حسن؛ دانایی‌فرد, حسن؛ امراللهی بیوکی, ناهید؛ امراللهی بیوکی, ناهید؛ فانی, علی اصغر؛ فانی, علی اصغر (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده                              جوامع، فضیلت را عنصر جدایی‌ناپذیر شهروندی خوب می­دانند، با این تصور که می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی روابط متقابل اثربخش میان افراد و برقراری ثبات اجتماعی در سازمان باشد. ویژگی‌های شخصیتی ...