مرور دوره 5, شماره 4 بر اساس تاریخ انتشار

 • آینده‌پژوهی فردی کارآفرینان: از خودانگاره به خودنگاره 

  محمدی, مهدی؛ محمدی, مهدی؛ خزایی, سعید؛ خزایی, سعید؛ مبارکی, محمدحسن؛ مبارکی, محمدحسن؛ رضایی طرقی****, سعید؛ رضایی طرقی****, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-01-21)
  ینده‌پژوهی فردی موج جدیدی در مطالعات آینده‌پژوهانه است. مطالعه و پژوهش در حوزه‌های کارآفرینی و آینده‌پژوهی نشان می‌دهد که آینده‌پژوهی فردی و کارآفرینی می‌توانند دستاوردهای چشمگیر متقابلی داشته باشند. کارآفرینی مفهومی است ...

 • تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 

  ظهیری, زهرا؛ ظهیری, زهرا؛ کریمی‌خواه, جلال؛ کریمی‌خواه, جلال؛ میر غفوری, سید حبیب‌الله؛ میر غفوری, سید حبیب‌الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-01-21)
  امروزه، مدیریت دانش و مفاهیم استراتژیک مرتبط به آن به‌عنوان اجزای مهمی برای بقای سازمان‌ها شناخته شده‌اند. از آنجاکه هیچ سازمانی دارای منابع نامحدود نیست و فضای حاکم، فضایی رقابتی است، تدوین استراتژی‌های صحیح و رقابتی که ...

 • فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی 

  ساغروانی*, سیما؛ ساغروانی*, سیما؛ مرتضوی*, سعید؛ مرتضوی*, سعید؛ لگزیان, محمد؛ لگزیان, محمد؛ رحیم‌نیا*, فریبرز؛ رحیم‌نیا*, فریبرز (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-01-21)
  پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکایِ مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقیِ سازمان، شناسایی و تبیین کند. در این راستا از روش‌شناسیِ ظاهرشونده در نظریۀ داد‌بنیاد، استفاده شد و با اتکإ به اصل نمونه‌گیری ...

 • نقش ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه (مورد مطالعه: مؤسسه‌ هدایت فرهیختگان جوان) 

  فارسیجانی, حسن؛ فارسیجانی, حسن؛ اخوان خرازیان, مریم؛ اخوان خرازیان, مریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-01-21)
  چکیده     با توجه به رقابت روزافزون در فضای کنونی کسب‌وکار، ایجاد محیط کارآفرینانه در سازمان، به نیاز اساسی بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده است. از آن‌جا ‌که فرهنگ سازمانی بر روی تمامی فرآیندهای سازمانی اثرگذار است، سازمان‌ها ...

 • طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک‌های منتخب 

  توکلی, عبداله؛ توکلی, عبداله؛ جمالی کاپک, شهرام؛ جمالی کاپک, شهرام؛ خراسانی, ویدا؛ خراسانی, ویدا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-01-21)
  امروزه محیط سازمان­ها دارای پویایی‌های بسیاری است و عوامل زیادی عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان­ها را متأثر می­سازد. یکی از متغیرهای مهم سازمانی، طردشدگی کارکنان از سوی افراد و گروه­های کاری است که بر رفتار سازمانی ...

 • تأثیر شناخت و هیجانات در میزان رضایت و تمایلات رفتاری از دیدگاه بازدیدکنندگان کاخ موزه‌ 

  تاج زاده نمین, ابوالفضل؛ تاج زاده نمین, ابوالفضل (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-01-21)
  هدف اصلی از این پزوهش بررسی تاثیر هیجانات و رضایت بر تمایلات رفتاری در حوزه گردشگری بالاخص بازدید از کاخ موزه‌ها که همگی از سازمان‌های غیر انتفاعی و دولتی می‌باشند، است.برای این منظور تعداد 416 پرسشنامه پخش و 390  پرسشنامه ...

 • الگویی برای تعامل میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد 

  دهدشتی شاهرخ, زهره؛ دهدشتی شاهرخ, زهره؛ مهدیه*, امید؛ مهدیه*, امید (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-01-21)
  یکی از مهم‌ترین مسائلی که سازمان‌ها همواره با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد سازمانی است که در قالب مفاهیمی چون رشد، سودآوری، افزایش سهم بازار، بهره‌وری و سایر شاخص‌ها مطرح می‌شود. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا رابطة میان ...