مرور چشم انداز مدیریت دولتی بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 381

 • احصاء عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب 

  شمس, زهرا؛ شمس, زهرا؛ وحدتی, حجت؛ وحدتی, حجت؛ زارعی متین, حسن؛ زارعی متین, حسن؛ نظر پوری, هوشنگ؛ نظر پوری, هوشنگ؛ موسوی, نجم الدین؛ موسوی, نجم الدین (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  هدف: امروزه سازمان ها برای توسعه بایستی بتوانند در برابر نوسانات و چالش ها پیشرو، سازگار و مقاوم باشند، از این رو آشنایی با مفاهیم بنیادی تاب آوری و توسعه آن برای همه سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا ...

 • ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی 

  دانایی‌فرد, حسن؛ دانایی‌فرد, حسن؛ امراللهی بیوکی, ناهید؛ امراللهی بیوکی, ناهید؛ فانی, علی اصغر؛ فانی, علی اصغر (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده                              جوامع، فضیلت را عنصر جدایی‌ناپذیر شهروندی خوب می­دانند، با این تصور که می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی روابط متقابل اثربخش میان افراد و برقراری ثبات اجتماعی در سازمان باشد. ویژگی‌های شخصیتی ...

 • ارائة مدل نظام خط مشی گذاری توسعة کارآفرینی 

  داوری, علی؛ داوری, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  افزایش سطح فعالیت های کارآفرینانه و توسعة کارآفرینی در یک جامعه، به ایجاد محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و راه اندازی و رشد شرکتها نیاز دارد. در کشور ما در شرایط فعلی به دلایلی مانند ترکیب جمعیتی جوان کشور، ...

 • ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. 

  دقتی, عادله؛ دقتی, عادله؛ یعقوبی, نورمحمد؛ یعقوبی, نورمحمد؛ کمالیان, امین رضا؛ کمالیان, امین رضا؛ دهقانی, مسعود؛ دهقانی, مسعود؛ مرادی, ابراهیم؛ مرادی, ابراهیم (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب ...

 • ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات 

  صمدزاده, مسعود؛ صمدزاده, مسعود؛ گیوریان, حسن؛ گیوریان, حسن؛ ربیعی مندجین, محمدرضا؛ ربیعی مندجین, محمدرضا؛ هاشم زاده خوراسگانی, غلامرضا؛ هاشم زاده خوراسگانی, غلامرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات، انجام شد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان فناوری اطلاعات و همچنین ...

 • ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی 

  کریمی, رجا؛ کریمی, رجا؛ اعتباریان, اکبر؛ اعتباریان, اکبر؛ سلطانی, ایرج؛ سلطانی, ایرج (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: هدف تحقیق حاضر شناسایی ریسک های منابع انسانی است که در شرکت نیمه دولتی سرمایه گذاری و توسعه صنعت سیمان(سیدکو)، انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به بررسی عمیق مطالعات کیفی انجام شده ...

 • ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان 

  اسفندیاری پلنگ, عقیل؛ سمیعی, روح الله؛ عباسی, ابراهیم؛ مستقیمی, محمودرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان انجام پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی - توسعه‌ای و از نظر روش گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع ...

 • ارائه الگوی عملکرد شغلی کارکنان مبتنی بر هوش فرهنگی و خصیصه‌های شخصیتی با میانجی گری سازگاری میان فرهنگی (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تهران) 

  ایزی, نادیا؛ ایزی, نادیا؛ پورکیانی, مسعود؛ پورکیانی, مسعود؛ شیخی, ایوب؛ شیخی, ایوب؛ بیگ زاده عباسی, فرزانه؛ بیگ زاده عباسی, فرزانه (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-05-22)
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هوش فرهنگی و خصیصه‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی‌گری سازگاری میان فرهنگی در شرکت پالایش نفت تهران می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از ...

 • ارائه الگویی جامع و دوسوتوان برای گونه شناسی راهبردهای پاسخ به بحران-های سازمانی 

  طالاری, محمد؛ خوشرو, مینا (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-12-22)
  هدف: با توجه به آسیب‌پذیری سازمان­ها در برابر عدم قطعیت‌های محیطی، هیچ سازمانی از بحران مصون نیست. بنابراین آسیب­های ناشی از بحران را می‌توان با اتخاذ استراتژی­های صحیح، به حداقل رساند. ازاین‌رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه ...

 • ارائه تکنیکی ترکیبی در بهبود نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایران مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری 

  ترابنده, محمد علی؛ ترابنده, محمد علی؛ رفیع زاده, علائالدین؛ رفیع زاده, علائالدین (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-08-22)
  نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در 8 برنامه تدوین شده است، مبتنی بر رئوس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ثمره غایی آن محقق‌شدن نظام اداری بهره‌ور بر پایه ارزش‌های اسلامی است. در این پژوهش ابتدا با ...

 • ارائه راهکارهای ارتقاء کیفی تولیدات علمی حوزه مدیریت دولتی در ایران بر مبنای تحلیل محتوای نشریه‌ی چشم انداز مدیریت دولتی 

  عبدالحمید, مهدی؛ عبدالحمید, مهدی؛ اسماعیلی گیوی, محمدرضا؛ اسماعیلی گیوی, محمدرضا؛ باقرزاد سه‎ساری, سیدمحمدرضا؛ باقرزاد سه‎ساری, سیدمحمدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-06-21)
  هدف: علم مدیریت دولتی، مدعی ارائه طریق برای دولت و حکومت است و سرگشتگی دانشمندان آن، خسارتی مضاعف را برای جامعه به ارمغان می‎آورد. بر این اساس، لزوم راهبری صحیح علم مدیریت دولتی دوچندان است؛ یکی از نشانگرهای ناظر به راه ...

 • ارائه روش‌شناسی برای آینده‌نگاری شهرهای هوشمند: مطالعه موردی نقشه راه شهر هوشمند تبریز در افق 1404 

  کشاورز ترک*, عین الله؛ کشاورز ترک*, عین الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-05-22)
  چکیده     مقاله حاضر روش‌شناسی آینده‌نگاری علم و فناوری درزمینه طراحی سیاست‌های آینده‌نگر در مورد شهره‌ای‌های هوشمند و سبز ارائه کرده و با مطالعه موردی از شهر تبریز همراه شده است. هدف از موردکاوی، انعکاس این موضوع است که ...

 • ارائه مدل ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی، با استفاده از ابزارهای نوین مدیریت هزینه و بودجه‌بندی با تأکید بر رویکرد اقتضایی 

  یعقوبیان, شیرمحمد؛ جمشیدی نوید, بابک؛ قنبری, مهرداد (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-09-23)
  هدف:  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه‌بندی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر رویکرد اقتضایی بوده است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: با استفاده از فاکتورهای اقتضایی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، ابزارهای مدیریت ...

 • ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی 

  موسوی نژاد, ُسید هادی؛ موسوی نژاد, ُسید هادی؛ وحدتی, حجت؛ وحدتی, حجت؛ حکاک, محمد؛ حکاک, محمد؛ نظرپوری, امیرهوشنگ؛ نظرپوری, امیرهوشنگ (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  هدف: امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می­تواند منجر به خلاقیت و نوآوری­های جدید در سازمان­ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به‌عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است.طراحی/ ...

 • ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

  عالم تبریز, اصغر؛ عالم تبریز, اصغر؛ عالم تبریز, اکبر؛ عالم تبریز, اکبر؛ حسن پور, محمد؛ حسن پور, محمد؛ زارعی, مصطفی؛ زارعی, مصطفی (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1112 نفر از ...

 • ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی 

  طبرسا, غلامعلی؛ طبرسا, غلامعلی؛ رامین مهر, حمید؛ رامین مهر, حمید (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازانی یاد می شود. این کارکان بی تردید، وجه ...

 • ارائه مدل رهبری فضیلت‌گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران 

  رشیدی, فریدون؛ رشیدی, فریدون؛ مجیبی, تورج؛ مجیبی, تورج؛ جهانگیرفر, مجید؛ جهانگیرفر, مجید؛ مهدی‌زاده اشرفی, علی؛ مهدی‌زاده اشرفی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رهبری فضیلت­گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران بود. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش، به لحاظ نوع داده­ها، از نوع آمیخته بود. جامعۀ­آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان ...

 • ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران 

  سلیمانی خوئینی, مهدی؛ سلیمانی خوئینی, مهدی؛ دانش فرد, کرم اله؛ دانش فرد, کرم اله؛ نجف بیگی, رضا؛ نجف بیگی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: مسائل عمومی پدیده­هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط­مشی­های دولتی می­شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط­مشی­گذاران کشور فراهم می­کند تا ...

 • ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد 

  اذر, عادل؛ اذر, عادل؛ دولت خواهی, کسری؛ دولت خواهی, کسری؛ گودرزی, غلامرضا؛ گودرزی, غلامرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  بودجه­ریزی برمبنای عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد‌انتظار را نشان می­دهد. در سال­های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه­ریزی برمبنای عملکرد شکل ...

 • ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه 

  فهیم, سعیده؛ فهیم, سعیده؛ حسنی, محمد؛ حسنی, محمد؛ قلاوندی, حسن؛ قلاوندی, حسن؛ قلعه ای, علیرضا؛ قلعه ای, علیرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل چابک سازی ساختار سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: متدولوژی مورد استفاده در این پژوهش، تلفیق فرایند تحلیل شبکه ای ANP و رویکرد DEMATEL بود. جامعه مورد بررسی ...